Open brief aan Hare Majesteit de Koningin

07-12-2009

Advertentie in De Volkskrant, De Telegraaf en Haarlems Dagblad van 07-12-2009, geplaatst door Drs. J. Poot (1924), oprichter van gebiedsontwikkelaar Chipshol, Eurowoningen en Eurohome France.

Deze advertentie werd GEWEIGERD door NRC op 04-12-2009! Het was de eerste advertentie in de reeks van Drs. Poot waarin de naam van secretaris-generaal van Justitie, Demmink, werd genoemd. Een reactie vanuit de politiek bleef uit.

Majesteit, In Doodzonde tegen de Rechtsstaat aan U opgedragen heb ik aangetoond dat de Staat der Nederlanden als uitvoerende macht stelselmatig bij de rechterlijke macht ingegrepen heeft ten gunste van haar staatsbedrijf Schiphol. Zodoende heeft de Staat autocratisch het democratische beginsel van de trias politica geschonden: een doodzonde. Dat de Staat daarin volhardt bewijst het bericht op de website van Schiphol van 20 november jl. Daaruit citeer ik:

"In het 76 pagina's lange advies schrijft de A-G onder andere dat de rechtbank Haarlem beter had moeten nagaan of de hoogte van de schade niet moet worden verminderd wegens eigen schuld aan de zijde van Chip(s)hol. Bovendien meent de A-G dat had moeten worden onderzocht of andere inmiddels door Chipshol ontvangen vergoedingen (schikkingen met gemeente Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland) niet in mindering moeten worden gebracht op de 16 miljoen Euro."

in de laatste alinea schrijft Poot:

"De vermeende pedofiel Secretaris Generaal Joris Demmink is binnen Justitie de machthebber, zoals aangetoond in Doodzonde (blz. 219-221, voorts blz. 256 en 257) en is chantabel, evenals de Minister van Justitie. Niet voor niets heeft NRC aan de bonnetjes van Demmink een aantal artikelen, zelfs een hoofdredactioneel commentaar gewijd. Echter, alles zonder uitwerking. U bent geen ceremoniële vorstin. Herstel s.v.p. de trias politica, te beginnen met het opruimen van de Augiasstal op Justitie. Dat is mijn verzoek aan Uwe Majesteit."

...

Lees de integrale advertentietekst op www.schipholwanbeleid.nl of download de advertentie in PDF-formaat.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 
Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets

@DeRedacteur_ @PieterOmtzigt Demmink? En waarom worden de logs vernietigd van de app die @hugodejonge de winnaar verklaarde?

Net als in zaak Demmink. Aanvankelijk was dat DE reden voor hem om de politiek in te gaan. Later zweeg ie. Ik d… https://t.co/l17WdIkexq

@KoenVoskuil volgens #Peter Rudolf de #Vries zijn er alleen maar #complotdenkers over oa zaak #demmink(maar Peter h… https://t.co/36kxzrMayo

@moviegeekDutch2 Aangenaam sjaal! Ik lees en klik daarna lees ik nog meer. Omdat ik Demmink al van kleins af aan ho… https://t.co/Q7zHhayrH2

@peacenheath @bufy68 Prince Klaus and Joris Demmink. Maybe a young Angela Merkel. Both men accused of child abuse,… https://t.co/xnideegKTA