Chronologisch feitenoverzicht van de zaak-Demmink tot en met 2010

1978 – 1982: Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele rechters: Stolk en Rueb. Dit dreigde naar buiten te komen in de zaak Koos H. maar door extreme druk en intimidaties blijft de beerput nog gesloten. Opvallend is dat er in deze zaak vele doden vielen: drie jonge meisjes, een hoofdcommissaris van de politie en de vrouw van Stolk. In 1982 maakte Demmink zijn entree op het Ministerie van Justitie, het jaar dat Koos H. werd veroordeeld tot levenslang.

17 maart 1991: Vondst van het lijk van de arts Joyce Labruyere. Dit is de eerste aanwijzing voor het bestaan van een Nederlands pedo-netwerk (productie 1).

1994: De betrokkenheid van een Haagse topambtenaar duikt voor het eerst op in verband met misbruik van minderjarigen in politie-onderzoeken (bron: De Telegraaf) (productie 1).

3 november 1996: Het Susurluk-incident vindt plaats dat banden blootlegt tussen de Turkse overheid en de georganiseerde misdaad. Zie verder onder 5 april 2007.

Maart 1998: De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en gevangen gezet.

20 april 1998: Uitzending van Netwerk (productie 7). Uit de beschrijving in de archieven van Beeld en Geluid: Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het vermiste Duitse jongetje Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in Rotterdam was beland. Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door de Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive-huis in een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens adres. Vanuit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een TOPAMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf, DE TOPAMBTENAAR "JORIS" tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

Najaar 1998: Parket Amsterdam staat op het punt arrestaties te verrichten inzake het 'Rolodex' of 'Embargo'-onderzoek naar een pedo-netwerk met leden tot in de hoogste kringen. Tot de leden zouden onder meer behoren een oud-advocaat van Koningin, twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor (Runderkamp Papers). In het kielzog van dit onderzoek krijgt de BVD meldingen binnen over de seksuele escapades van Demmink. In de Runderkamp-papers (productie 3) staat dat Demmink 'een belangrijke rol speelde' in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door informatie door te spelen aan verdachten. Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse hoofdofficier Vrakking. Volgens De Telegraaf is dit onderzoek 'geneutraliseerd' door Rene Ficq, destijds waarnemend PG.

In de loop van 2000: "Demmink trok de aandacht van de researchredactie van het NOS Journaal die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen had in Nederland" (productie 3). Met name zijn rol in het 'Embargo-onderzoek' naar een pedo-netwerk van Nederlandse hooggeplaatsten waaronder een 'oud advocaat van de Koningin' en een 'oud-bewindsman' trekt sterke aandacht. 22 juli 2002: Piet-Hein Donner treedt aan als minister van Justitie in het kabinet Balkenende-I. Enige maanden na zijn aantreden wordt Demmink benoemd tot SG bij Justitie. Donner was informateur van het kabinet en lid van de Raad van State.

Augustus 2002: Baybasin tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap- gesprekken.

1 november 2002: JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze benoeming 'ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van Demmink onderzocht'. De zusterdienst MIVD die voor Defensie werkt zou eerder een benoeming van Demmink als SG op dat departement hebben tegengehouden wegens zijn seksuele levenswandel.

6 februari 2003: Zembla zendt de documentaire Afluisteren uit over het gemanipuleerde strafproces tegen Baybasin. De research is van Wim van de Pol. mei 2003: De affaire-Fons Spooren begint te spelen die al spoedig zal uitgroeien tot de affaire-Demmink 2. Panorama en GayKrant beginnen journalistieke samenwerking.

9 augustus 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt oud-minister Hilbrand Nawijn over Demmink. Nawijn geeft vele details.

7 oktober 2003: Vanuit het Ministerie van Justitie meldt zich Fred Bakker (rechterhand MvJ Demmink) bij Panorama en GayKrant in een poging de naderende publicatie pro-Demmink te beïnvloeden.

8 oktober 2003: Panorama en de Gaykrant publiceren stukken waaruit blijkt dat Demmink zowel in Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinoccio) minderjarige kinderen misbruikt. In beide gevallen zette Demmink hiertoe zijn dienstauto in. Frank L. meldt zich bij GayKrant als 'aangever-getuige'.

8 oktober 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt Frank L. waarbij deze laatste vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van de pornofilm in Tsjechië waarbij een kind is overleden als gevolg van penetratie met een dildo.

14 oktober 2003: De 'jeugdprostituee Frank L.' doet aangifte tegen Demmink wegens kindermisbruik. Het NOS Journaal noemt de naam van de 'topambtenaar' Joris Demmink (productie 9).

15 oktober 2003: Minister Donner dreigt alle media die 'de ambtenaar' nader identificeren 'voor de rechter te slepen' en meldt ook 'dat er nog geen spoor van rook is, laat staan vuur'. Frank L. thuis opgehaald door de recherche voor 'nader verhoor' hetgeen betekent dat hij onder extreme druk wordt gezet zijn aangifte in te trekken.

15 oktober 2003: Harro Knijff, advocaat van Joris Demmink, treedt op in NOVA. Hij 'bijt van zich af' en zegt ondermeer dat de feiten zoals gepresenteerd door Panorama en GayKrant 'onjuist zijn' en dat Demmink nimmer jongensbordelen heeft bezocht of zich schuldig heeft gemaakt aan sex met minderjarigen. Hij brengt voorts Henk Krol in diskrediet (productie 7).

16 oktober 2003: Het OM laat weten dat de aangifte tegen Demmink vals is en ziet 'geen aanleiding voor verder onderzoek'.

17 oktober 2003: Bij SBS6 maakt Frank L. bekend dat zijn aangifte wel degelijk echt is; hij komt terug op zijn intrekking van een dag eerder. Tevens komen via de GayKrant tal van onregelmatigheden aan het licht tijdens het tweede 'intrekkingsverhoor' van Frank L. (productie 9).

19 oktober 2003: De hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant hebben een gesprek met Demmink bij hem thuis (productie 3 Runderkamp papers, TV uitzending NOVA productie 7). Demmink eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met Demmink brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. Demmink wil echter niet dat over het gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op e-mails over deze 'bemiddelingspoging' en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag 'gay bars te hebben bezocht' en bekent een relatie 'met een jonge Tsjech die meespeelde in pornofilms'. Ook geeft Demmink in het gesprek toe 'dat hij op jonge mannen valt'. Het stuk wordt niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven tafel komen.

30 oktober 2003: Ten kantore van de advocaat van Demmink, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, wordt 'een deal' gesloten 'waarover niemand iets naar buiten mag brengen' (productie 49). Demmink geeft aan deze 'deal' dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op aandrong. Later wordt bekend dat de hoofdredacteuren van GayKrant en Panorama niet meer over Demmink mogen praten of schrijven op straffe van een dwangsom van 100.000 Euro. Dit op grond van een kortgeding dat tegen de bladen is aangespannen door de deken van Weert die eveneens van kindermisbruik in het Anne Frank-plantsoen werd beschuldigd. Deze deken won, maar de rechter in Den Bosch weigerde het bewijsmateriaal van de bladen in te zien. Begin november 2003: Er ontstaat 'rumoer' op de redacties van de Gay Krant en Panorama omdat er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd 'terwijl Demmink toch van alles heeft toegegeven'.

5 november 2003: Na hernieuwde interventie van de advocaat van Demmink, Harro Knijff, nemen de twee tijdschriften wat gas terug in een hoofdredactioneel commentaar. "Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken."

5 november 2003: Een van de hoofdredacteuren (of beiden) 'loopt leeg' tegen Lex Runderkamp van het NOS Journaal. Hij zegt dat hij 'onderdeel is geworden van een doofpot-affaire' en 'eieren voor zijn geld heeft gekozen'. Ook beaamt of vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober 'drie Tsjechische jongens met naam en toenaam heeft genoemd' en 'niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest'. Demmink heeft volgens deze 'journaalbron' toegegeven niet altijd naar de leeftijd van 'zijn jongens' te hebben gevraagd. De 'journaalbron' belooft berichtgeving door het journaal op dit punt 'niet te zullen ontkennen'. Die avond (20:00 uur) bericht het Journaal over de 'stap terug' van de beide bladen maar zegt daarna dat Demmink het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven. Dit is de letterlijke tekst: "De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo'n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten." Laroes later: "Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn privéleven" ((productie 3). Harro Knijff hangt direct aan de lijn. Dit leidt tot een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur: "De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo'n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal." Verdere onderhandelingen over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt 'fermere juridische stappen' aan.

7 januari 2004: Klokkenluideronline publiceert het stuk Thriller rond topambtenaren 'Joris' over de identiteit van de topambtenaar uit de Netwerk-uitzending van april 1998.

14 januari 2004: Demmink dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.

8 maart 2004: Na de NOS in 2000 legt nu ook de Duitse krant "Die Welt" in haar artikel: "Kein Einzeltater" een link tussen Dutroux en een Nederlands pedofielennetwerk. Zij maakt melding van een film waarin de 13-jarige Duitse jongen Manuel Schadwald gedwongen wordt meerdere mannen te bevredigen. Nadat hij hiertoe wordt gedwongen stikt hij. De film die hiervan is gemaakt wordt aangetroffen in Zandvoort bij de later vermoorde Gerrit Ulrich. Verder wordt melding gemaakt van zogenaamde 'snuff movies' ( productie 41). Die Welt eindigt verontrustend met de woorden: "Lasst die Finger von dieser Sache!, riet der Amsterdamer Beamte freundschaftlich. Und dann fügte er jenen Satz zu, der betroffen macht: "Der Fall Schadwald steht unter keinem guten Stern."

17 maart 2004: Via een uitzending van TweeVandaag wordt bekend dat Justitie Frank L. gaat vervolgens wegens het doen van een 'valse' aangifte (productie 7). Ook wordt het verhaal de wereld in gebracht dat Frank L. zou zijn betaald voor het doen van de aangifte hetgeen hij zelf in deze uitzending weer ontkent.

24 mei 2004: Demmink bezoekt de Filippijnen in het kader van de Global Commission in International Migration.

29 juni 2004: Klacht van Demmink bij de Raad gegrond verklaard. De Raad: Het door verweerders aangedragen materiaal levert aldus geen deugdelijke grondslag op voor de bewering dat klager 'achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's/mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren'. Ook anderszins is gesteld noch gebleken dat voor die zeer ernstige beschuldiging voldoende grondslag bestaat.'. Het Journaal heeft 'de grenzen overschreden van wat, gelet de op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is'. Voorzitter van de Raad is mr. R. Loeb, als lid van de Raad van State een oud-collega van Donner die Demmink benoemde.

22 juli 2004: Frank L. wordt veroordeeld wegens het doen van valse aangifte tegen Demmink. Van de maximale straf van twee jaar cel wordt twee maanden voorwaardelijk opgelegd.

14 oktober 2004: Op de website stelling.nl verschijnt het bericht dat de chauffeur van Demmink, ene Mosterd, 'vrij plotseling is overleden' nadat hij 'groeiende morele problemen had' met de manier waarop Demmink de achterbank van zijn dienstauto inzette voor het landsbelang terwijl Mosterd stuurde.

29 mei 2006: In de Turkse pers verschijnen artikelen over de chantage van Nederland door de Turkse overheid eind jaren negentig met het 'dossier-Demmink' om af te rekenen met Baybasin.

Maart 2007: Het VARA-programma Zembla bezoekt de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali in het kader van onderzoek naar een programma over Joris Demmink.

2 april 2007: De Koerdische zakenman Baybasin doet via zijn advocate A. van der Plas aangifte tegen Demmink wegens "pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie" (productie 11). Aan deze aangifte ligt een nog geheim rapport ten grondslag van de Turkse overheid over de chantage van Nederland 'via' Demmink.

4 april 2007: Kamerlid De Roon (PVV) stelt kamervragen aan de minister naar aanleiding van de aangifte van Baybasin. Deze worden in recordtijd beantwoord: op 6 april. De minister zegt daarbij een 'oriënterend onderzoek' toe door het OM, iets wat wettelijk helemaal niet bestaat (productie 50).

5 april 2007: Klokkenluideronline publiceert het stuk 'Nederlandse Staat Gechanteerd door Turkije'

6 april 2007: Minister Hirsch Ballin zegt een 'oriënterend onderzoek' toe naar de beschuldigingen tegen Demmink.

9 april 2007: Open brief aan minister HB op klokkenluideronline.

10 april 2007: Op Kleintje Muurkrant (productie 5) verschijnen berichten over de betrokkenheid van Demmink bij de staatsgreep van Desi Bouterse toen hij nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie (tot 1982): Volgens onze CRI- bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen van Joris bij Defensie van seksuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk was voor de September-moorden. Ook Stan de Jong schrijft over dit aspect van de affaire.

12 april 2007: Demmink 'brengt een bezoek' aan Baybasin in de gevangenis waar Baybasin is gedetineerd. Zijn advocate Van der Plas is hierover zo boos, dat ze via KG vordert dat JD zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met de detentie van Baybasin (productie 11). De eis wordt afgewezen.

13 april 2007: Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, licht de aangifte tegen Joris Demmink toe in EenVandaag (productie 7).

18 april 2007: Jan de Wit (SP) stelt aanvullende kamervragen over de kwestie waarbij ook expliciet wordt gevraagd naar de aanwezigheid van Demmink op seksfeesten in Turkije (productie 51).

7 mei 2007: Opnieuw kamervragen, nu van Teeven (VVD) en Van Velzen (SP) over met name het bezoek door Demmink aan Baybasin in de gevangenis (productie 52).

31 mei 2007: De website Geenstijl besteedt aandacht aan de zaak-Demmink: "Topambtenaar vuistdiep in eigen seksrel" (productie 19).

13 juni 2007: Eerste van twee Telegraaf-publikaties over pedonetwerk Belastende Informatie tegen topambtenaren; Seksdossiers in doofpot beland (productie 1).

13 juni 2007: Actualiteitenrubriek EenVandaag (productie 7) komt met een uitzending over de affaire-Demmink waarin cruciale fragmenten te zien zijn uit de Netwerk-uitzendingen van 1998.

15 juni 2007: Laatste kamervragen door Van Velzen, De Wit en Teeven (productie 53).

16 juni 2007: Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf publiceren het tweede artikel Topambtenaren in Pedonetwerk waarin ook wordt stilgestaan bij Demmink zonder dat zijn naam wordt genoemd (productie 1).

18 juni 2007: Zembla trekt de handen af van de zaak-Demmink via een brief aan advocate Adele van der Plas (productie 32) waarin die laatste er min of meer van wordt beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van een Zembla-redacteur die Turkse stukken voor haar vertaalde.

18 juni 2007: NRC Handelsblad komt met uitgebreid 'portret' van Demmink (door Jan Meeus en Jos Verlaan) die wordt omschreven als 'scherp, geestig, slim en teruggetrokken'. Thom de Graaf: "Ik ken Joris als een studentikoze man." Hans Dijkstal: "Ik heb nooit iets negatiefs over het privéleven van Demmink gehoord." De krant: "Feit is dat Demmink tot op heden alle beschuldigingen heeft weten te weerleggen."

25 juni 2007: De Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali wordt vastgenomen op het vliegveld van Istanbul (productie 33) om hem te beletten in Nederland te getuigen tegen Demmink in het kader van de aangifte van Baybasin. Rond deze tijd: is Zembla-journalist Sinan Can volgens advocate v.d. Plas met de dood bedreigd als hij door blijft gaan met onderzoek naar pedofiele activiteiten van Demmink.

5 juli 2007: Hirsch Ballin beantwoordt laatste kamervragen (productie 53).

5 juli 2007: NRC Handelsblad kopt 'Topman justitie is schoon'. Herhaald onderzoek door de AIVD heeft geen bewijzen opgeleverd van betrokkenheid bij strafbare feiten door topambtenaar J. Demmink van het Ministerie van Justitie. In een interview met Stan de Jong zegt advocate Van der Plas dat er echter helemaal geen onderzoek is gedaan.

14 juli 2007: De Volkskrant komt met het stuk 'Een hardnekkige fluistercampagne' door Lidy Nicolasen. De laatste alinea: "Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem nauwelijks raakt, dat hij ver boven de partijen staat en niet aan gezag heeft ingeboet." (productie 43) Over de affaire in de mainstream-media zie ook Stan de Jong.

15 juli 2007: Het OM kondigt aan geen vervolging te zullen instellen van Demmink."Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan" Hiermee is het 'oriënterend onderzoek' dat Hirsch Ballin op 6 april toezegde afgesloten.

8 juli 2007: Onderzoeksjournalist Stan de Jong onthult op zijn weblog dat de 'Joris' uit de uitzending van Netwerk uit 1998 niet Demmink is, maar een andere topambtenaar uit Den Haag die Joris heet. De ware identiteit van deze 'andere Joris' is echter nog altijd niet bekend, al zegt de Jong te weten wie het is.

augustus 2007: Een tipgever meldt dat Demmink zijn departement heeft opgelicht bij de (miljoenen euro's kostende) ontwikkeling van een nieuwe huisstijl door het bureau Premsela Vonk met een van de directeuren waarvan hij een 'weinig platonische verhouding' zou hebben (productie 48).

23 augustus 2007: Lex Runderkamp van het NOS Journaal geeft via een posting op klokkenluideronline de 'Runderkamp-papers' vrij die de meeste feiten bevatten waarop deze reconstructie is gebaseerd. Deze stukken werden gemaakt naar aanleiding van de zaak die Demmink tegen het NOS Journaal aanspande en waren bestemd ter verweer (productie 3).

2 juni 2008: Advocate Van der Plas probeert via een artikel 12-procedure bij het Hof (productie 11) alsnog vervolging van Demmink af te dwingen mede op basis van nieuw bewijsmateriaal. Dit is verzameld door Klaas Langendoen (productie 17) die in opdracht van Van der Plas onderzoek deed in Turkije.

3 juni 2008: Voormalig Zembla-journalist Wim van de Pol wijdt een artikel aan de zaken-Demmink en Baybasin in Vrij Nederland (productie 17). Het is een vrij compleet overzichtsstuk. rond 10 juni 2008: Lex Runderkamp haalt de link naar de 'Runderkamp-papers' weg van klokkenluideronline.

19 juni 2008: Klokkenluideronline komt als eerste met een min of meer complete 'beschrijving' van een Nederlands pedo-netwerk waarvan ook Joris Demmink deel uitmaakte.

21 juni 2008: De Telegraaf maakt een draai van 180 graden en komt met een pro- Demmink verhaal waarin de theorie wordt gelanceerd dat het allemaal zou gaan om een 'bewuste beschadigingsactie' vanuit de onderwereld.

2 juli 2008: Via de website HetVrijeVolk wordt opgeroepen tot een 'cyber- bombardement' op De Telegraaf dat uitvoerig bericht over 'gewone' pedofielen maar Demmink de hand boven het hoofd blijft houden.

3 juli 2008: Nadat klokkenluideronline druk is gaan uitoefenen op Stan de Jong om de naam te onthullen van de 'tweede Joris' (zie 7 januari 2004) ontstaat er een discussie op zijn weblog.

10 juli 2008: Arrow Classic Rock laat Micha Kat aan het woord over de Demmink- zaak. Een waterval aan reacties komt op gang, maar de mainstream-media blijven zwijgen. Het interview wordt op Youtube en andere websites gezet en duizenden keren beluisterd (medio september bijna 25.000 keer).

15 juli 2008: Wicher 'de Rammende Rechter' Wedzinga schrijft dat oud-minister van Justitie Donner en de huidige minister Hirsch Ballin samen met Joris Demmink een SM-club hebben bezocht in Breda. (productie 6).

1 september 2008: Adam Curry wordt ontslagen bij Arrow Classic Rock.

10 september 2008: Stan de Jong interviewt oud-rechercheur Klaas Langendoen in een nieuw crime-magazine. Langendoen heeft onderzoek gedaan naar de gedragingen van Demmink in Turkije. Langedoen in Koud Bloed: 'Ik ben me ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet sluitend te maken. Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor het hof Den Haag besluit dat er nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.' (productie 13 Koudbloed)

27 oktober 2008: Bekend wordt dat ook het gerechtshof Den Haag het verzoekschrift (zie 2 juni 2008) ter vervolging van Demmink afwijst. Hierbij hebben de raadsheren geweigerd het feitenmateriaal te bekijken (productie 16). Stan de Jong publiceert artikel: Waarom wordt Joris Demmink niet vervolgd en verwijst daarin naar de zelfstandige aangifte van Mustafa Y.

27 oktober 2008: Een nieuwe aangifte tegen Demmink door de Turkse jongen Mustafa Y. (productie 10 alsmede p productie 11 onder punt 11 en productie 7 uitzending 11 maart 2009) Het is de derde aangifte, na die van Frank L. en H. Baybasin (productie 9 en productie 11).

31 oktober-3 november 2008: Op Hyves wordt een pagina gelanceerd ter mobilisatie van het Nederlandse volk tegen Joris Demmink. Binnen 12 uur zijn er bijna 1200 leden. Op zondagavond 2 november verdwijnt de site uit de lucht. Op maandag 3 november rond het middaguur is de site weer online.

13 november 2008: Op Youtube worden 4 filmpjes geplaatst over de zaak- Demmink.

18 november 2008: Klokkenluideronline publiceert het eerste deel van de serie 'Uit het dossier-Demmink 2' waarin gedetailleerde informatie staat over de zaak- Demmink (productie 29).

23 november 2008: De Volkskrant ontvangt als gevolg van een oproep aan de lezer ('waar moeten we over schrijven?') tientallen aansporingen de zaak-Demmink aan te pakken, maar dat weigert de krant.

24 november 2008: Interview met Micha Kat over de zaak-Demmink op FunX FM Radio. Ook deze zender krijgt direct van het management te horen geen verdere aandacht te besteden aan deze zaak.

25 november 2008: De Hyves-website over de zaak-Demmink breekt door de grens van 5000 leden.

15 december 2008: Via een bekende actualiteiten-rubriek (Zembla) komt een lijst boven tafel van belangrijke mensen die zich ooit 'bemoeid' hebben met de zaak-Demmink (productie 24).

30 december 2008: Gerard Hamer, de advocaat van Frank L., valt dood van zijn fiets op weg tussen zijn kantoor en zijn woning.

14 januari 2009: Het gewraakte fragment uit het NOS Journaal van 5 november 2003 waarin Demmink het misbruik van minderjarigen zelf toegeeft komt weer ter beschikking nadat de NOS heeft geweigerd het af te staan (productie 7).

6 februari 2009: HP/de Tijd komt met een reconstructie van de zaak-Demmink onder de kop Topambtenaar Onder Vuur.

27 februari 2009: JDTV breidt het arsenaal aan filmpjes uit met telefonische interviews met Jan de Wit van de SP, Lidy Nicolasen van De Volkskrant, Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Wim de Bruin van het OM. Alle filmpjes zijn thans te zien op een steeds geupdate playlist op YouTube.

4 maart 2009: Op het weblog van Joep Zander wordt het artikel over Joris Demmink gepubliceerd dat eerder werd verwijderd op Wikipedia, inclusief het waardevolle overzicht aan referenties en links (productie 34).

19 maart 2009: Het VPRO-programma Andere Tijden komt met een uitzending over de staatsgreep van Bouterse in Suriname waarin Demmink een zeer opmerkelijke rol heeft gespeeld.

4 mei 2009: Minister Eberhard van der Laan spreekt tegenover JDTV over de affaire-Demmink nadat reeds eerder de ministers Hirsch Ballin, Van Middelkoop, Plasterk en Donner voor de camera kwamen.

18 mei 2009: Het team van JDTV confronteert Joris Demmink zelf bij zijn woonhuis met de beschuldigingen van kindermisbruik. Demmink vlucht zijn dienstauto in (productie 7).

19 juni 2009: ondernemer Wim Dankbaar looft 10.000 Euro uit aan degene die het vonnis boven tafel krijgt over de ambtenaar 'Joris' waarover Netwerk reeds in april 1998 sprak.

12 september 2009: NRC Handelsblad komt met een opvallend voorpagina-stuk over het extreme declaratie-gedrag van Joris Demmink (productie 46).

16 september 2009: De uitzending van Netwerk uit 1998 over het pedo-netwerk rond Lothar G. komt ter beschikking met daarin de prominente rol van de 'topambtenaar Joris' (productie 7).

16 september 2009: Bekend wordt dat een Turks TV-station al drie jaar probeert een interview te krijgen met Baybasin. Via de Nederlandse ambassade krijgen te Turken te horen dat er in elk geval niet mag worden gesproken over de zaak- Demmink en over…. het Koninklijk Huis!

17 september 2009: Een Turk die een belangrijke rol speelde bij het in elkaar knutselen van het 'bewijs' tegen Baybasin en ook de getuige Mustafa Y. intimideerde (zie 27 oktober 2008) wordt gearresteerd in Turkije

13 oktober 2009: Naar aanleiding van het artikel in Die Welt "Kein Einzeltater" (…) Dutroux ist teil eines internatinalen Padophilen Netzwerks" komen directe banden aan het licht tussen de zaak-Demmink en het Belgische Dutroux-netwerk (productie 40 en productie 41). Uit de Duitse krant Die Welt uit 2004: Tatsächlich erfuhren wir von Berliner Kriminalbeamten, dass sie von ihren niederländischen Kollegen einen Hinweise erhalten hatten, dass die Suche nach Schadwald zu nichts führen würde. "Ich musste unterschreiben, nichts mehr über den Fall zu sagen. Lasst die Finger von dieser Sache!", riet der Amsterdamer Beamte freundschaftlich. Und dann fügte er jenen Satz zu, der betroffen macht: "Der Fall Schadwald steht unter keinem guten Stern."

23 februari 2010: Demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin krijgt tijdens een lezing op de NHTV te Breda over ondermeer sekstoerisme vragen over Joris Demmink. Hij verklaart deze vragen 'buiten de orde' (productie 7).

25 februari 2010: Het Institute for the Study of Globalization beschrijft in "A closer look at child abuse networks in the Netherlands and Belgium" 'toplevel involvement' o.a. van Joris Demmink in pedonetwerken in Nederland en Belgie (productie 41a).

16 maart 2010: De zogeheten 'Wabeke-papers' duiken op (productie 2). Het betreft een verslag van een gesprek met Jan Wolter Wabeke voorheen coördinerend hoofdofficier van justitie en tot voor kort ombudsman financiële dienstverlening. Hierin staan tal van details over Demmink en zijn gedrag. Zie hierover ook de e-mail van Hans Holtrop van 19 februari 2010 (productie 12).

18 april 2010: Peter R. de Vries komt met een onthullende uitzending over rechter Cornelis Stolk die rond 1980 actief was als vice-president van de Haagse rechtbank en jarenlang contacten onderhield met een voor drie-voudige kindermoord veroordeelde TBS-er. Uit de uitzending blijkt dat er anno 1980 diverse verantwoordelijken binnen de rechtelijke macht en justitie op de hoogte waren maar desondanks niet ingrepen en zelfs via intimidaties de zaak in de doofpot hebben gestopt.

03 juni 2010: Drs. J. Poot, oprichter van gebiedsontwikkelingsmaatschappij Chipshol, presenteert het boek 'De Demmink Doofpot' met bijdragen van o.a. de Stichting Expertgroep Klokkenluiders en talloze bijlagen met belastende informatie. De strekking van het boek: er moet een parlementair en justitieel onderzoek komen naar de veronderstelde pedofiele praktijken van de hoogste ambtenaar van het ministerie van justitie, secretaris-generaal Joris Demmink.

23 juli 2010: Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is bereid mee te werken aan een aangifte tegen Demmink, aldus het het Brabantse regionale dagblad BN DeStem, een van de weinige kranten die over deze toch zeer spraakmakende en ernstige aanklacht lijkt te durven schrijven. Het gaat om de aangifte van Mustafa Y., die twaalf of dertien jaar oud was toen hij door Demmink zou zijn misbruikt en verkracht. Zijn advocate, Adèle van der Plas, is al jaren met de zaak bezig.

27 juli 2010: HP/De Tijd meldt "Schot in de zaak Joris Demmink". De reacties op het artikel op de website van HP/De Tijd maken duidelijk dat de aangifte van Mustafa Y. tegen Demmink slechts het topje van de ijsberg is.

17 augustus 2010: Drs. J. Poot plaatst een grote advertentie in het NRC getiteld "Open brief aan Mr. Joris Demmink, nog steeds S_G Justitie" en vraagt hem "Waarom zwijgt u als het graf? Zelfs na publicatie van De Demmink Doofpot, mijn 5e boek, reeds op 20 mei jl!". Een reactie blijft echter uit.

27 september 2010: Drs. J. Poot onthult in een nieuwe advertentie in het NRC "Klokkenluider met de dood bedreigd via Justitie". De voorzitter van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders, die een bijdrage heeft geleverd aan het boek De Demmink Doofpot, wordt ontboden op Justitie. Van de Officier van Justitie krijgt deze voormalig rechercheur Gerrit de Wit het advies 6 weken met vakantie naar het buitenland te gaan, omdat zijn leven hier gevaar zou lopen.

4 november 2010: Prof. mr. W.J. Slagter, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en gezaghebbend jurist, richt zich tot minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en dringt aan op actie om de zaak op te helderen. In zijn brief (link) schrijft hij: "Of de beschuldigingen zijn onwaar. In dat geval dienen de beschuldigingen duidelijk te worden bestreden. Hetzij de beschuldigingen zijn wel waar en dan kan men er toch niet aan ontkomen om de realiteit onder ogen te zien. Ik hoop, dat het nieuwe kabinet ook in dit opzicht in de toekomst schoon schip gaat maken." Het ongemotiveerde antwoord (link)van de minister spreekt boekdelen: "... bericht ik u dat ik daar, evenals mijn ambtsvoorgangers, geen aanleiding toe zie." Een antwoord dat Prof. mr. Slagter nog noopt tot een tweede brief (link), op 21 januari 2011.


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets