Wie wordt de nieuwe minister van Beerputten en Doofpotten?

14-03-2015

Premier Rutte benoemt niet hals over kop een opvolger voor de afgetreden Ivo "een minister liegt niet" Opstelten. Hij neemt daar even goed de tijd voor. Begrijpelijk, want wie is er nog in staat de beerputten van het ministerie van "Veiligheid en Justitie" in de doofpot te houden? Wie wil verantwoordelijkheid nemen voor alleen al de tikkende tijdbom van de Demmink-affaire? In Groot-Brittannië lijkt de dijk definitief doorgebroken en wordt het land overstroomd door kindermisbruikschandalen en openbarstende doofpotten. Dat daarbij koppen rollen van mensen die zichzelf jarenlang onaantastbaar achtten, is een schrikbeeld dat de laatste tijd ook Opstelten helder voor ogen moet hebben gestaan. Welke nieuwe minister is nog in staat de Demminkgeest weer in de fles krijgen om te voorkomen dat het mega-chantagenetwerk wordt blootgelegd dat de oorzaak is van de vele Justitie-beerputten?

Rolodex
Demmink werd in 2002 benoemd tot SG op Justitie door toenmalig minister Donner, momenteel... vice-voorzitter van de Raad van State. Donner deed dit nadat enkele jaren eerder het Rolodex of Embargo-onderzoek naar een pedo-netwerk in de top van Justitie door lekken was opgeblazen. In dit onderzoek was de naam van Demmink, naast o.m. diverse toppers van het OM, nadrukkelijk naar voren gekomen. Begin 2014 werd dit tijdens een voorlopig getuigenverhoor onder ede verklaard door oud-zedenrechercheur Leen de Koter en oud-commandant van het observatieteam van de Centrale Recherche Informatiedienst CRI, Emile Broersma. Kort daarop werden hun verklaringen bevestigd door oud-hoofdofficier van justitie Hans Vrakking. In het kielzog van het Rolodex-onderzoek ontving de BVD nog meer meldingen over de seksuele escapades van Demmink. Donner negeerde alles en benoemde Demmink op de hoogste ambtelijke post van zijn ministerie. Waarom? Voor zo'n functie moet je toch van onbesproken gedrag zijn? De AIVD had maar liefst 'ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van Demmink onderzocht', en de militaire zusterdienst MIVD had eerder de benoeming van Demmink als SG op het ministerie van Defensie wegens zijn seksuele levenswandel tegengehouden. Wat bewoog Donner Demmink tegen alle indicaties in te benoemen? Was en is Donner zelf chantabel?

Gaykrant en Panorama
In 2003 verschijnt de veelbesproken publicatie van Gaykrant en Panorama, waaruit naar voren komt dat Demmink zowel in Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinocchio) minderjarige kinderen heeft misbruikt. In hetzelfde jaar doet ook jeugdprostituee Frank L. aangifte tegen Demmink wegens misbruik. Donner dreigt media 'voor de rechter te slepen' en advocaat Harro Knijff –die inmiddels dus al meer dan 12 jaar door de Staat wordt betaald om Demmink te verdedigen– slaat terug met intimidaties en het in diskrediet brengen van de betreffende media. Het OM laat al snel weten dat de aangifte van Frank L., bij wiens verhoor het er vreemd aan toe blijkt te zijn gegaan, vals is en ziet 'geen aanleiding voor verder onderzoek'. Gaykrant en Panorama worden dusdanig onder druk gezet dat zij zich gedwongen zien te verklaren dat hun bronnen niet betrouwbaar zouden zijn geweest. Later blijkt dat justitie heeft gedreigd beide bladen te ruïneren als ze dat niet zouden doen. Frank L. wordt een jaar later zelfs vervolgd en veroordeeld wegens vermeende valse aangifte. Het is duidelijk dat de top van het OM het niet bij intimidaties laat.

Baybasin
Vervolgens wordt de zaak van de Koerd Huseyin Baybasin, onschuldig veroordeeld tot levenslang op basis van –naar inmiddels bekend is– verknipt bewijs, steeds meer in verband gebracht met Demmink. In de Turkse pers verschijnen al in 2006 artikelen, dat Turkije de Nederlandse overheid eind jaren negentig met het 'dossier-Demmink' heeft gechanteerd om af te rekenen met Baybasin. Demmink zou zich tijdens een verblijf in Turkije in 1996 schuldig hebben gemaakt aan verkrachting van ten minste twee voor hem 'geregelde' jongens. Er volgen aangiften tegen Demmink, onder meer door de slachtoffers die echter pas in 2014 in behandeling worden genomen. Demmink zelf beweert helemaal niet in Turkije te zijn geweest, ook al duiken stukken op waaruit blijkt dat hij er wel degelijk in de bewuste periode geweest moet zijn. Minister Hirsch Ballin zegde in 2007 een 'oriënterend onderzoek' toe, dat binnen 3 maanden was afgerond. Het OM liet weten geen vervolging in te stellen op grond van "beweringen en geruchten uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan". Onderste steen boven? Zolang Hirsch Ballin aan het bewind was niet.

Strafrechtelijk onderzoek
In 2012 laat het OM weten dat de (tweede) aangifte van de twee Turkse slachtoffers, een jaar eerder gedaan, weer niet tot strafrechtelijk onderzoek leidt omdat de betrouwbaarheid twijfelachtig zou zijn. Pas in 2014 wordt de aangifte van de jongens (inmiddels mannen) serieus genomen. Niet door het OM maar door het Gerechtshof Arnhem dat, mede naar aanleiding van de uitkomsten van voorlopige getuigenverhoren van Stichting De Roestige Spijker voor onderzoeksjournalistiek, het OM BEVEELT(!) alsnog een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Minister Opstelten trok zich er allemaal niets van aan. Hij wist de uitkomst van het onderzoek al voordat het was begonnen: "Het is niks, het was niks en het wordt ook nooit wat!" Een geweldige stimulans voor het OM om voortvarend aan de slag te gaan? Of om vooral maar niets te vinden? U raadt het al. Het "onderzoek" van het OM loopt inmiddels al meer dan een jaar. Het Nederlandse OM zegt dat de Turkse overheid niet wil meewerken, Turkije spreekt dit tegen.

Hoorzitting Amerikaans Congres
Inmiddels bracht de Demmink-zaak het aanzien van ons land steeds meer schade toe. De U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe (Helsinki Commissie) hield eind 2012 een hoorzitting, waar onder meer advocate Adèle van der Plas (van de twee Turkse slachtoffers), oud-politieman Klaas Langendoen én een slachtoffer van Demmink werd gehoord. Van der Plas legde een vernietigende verklaring af over het Nederlandse justitiële systeem en de gemuilkorfde media. Waar recent Kamerfracties elkaar overschreeuwden met kritiek op de deal met Cees H. deed niemand zijn mond open toen het over kindermisbruik door de topman van Justitie en een mogelijk Justitiepedonetwerk ging. Ja, als het zich in de RK kerk afspeelde, maar niet binnen het ministerie van Justitie! Volgens Opstelten was er "geen begin van juistheid" aan de beschuldigingen tegen zijn topambtenaar, partijgenoot en Minerva-studievrind Joris Demmink. En onze parlementsleden namen dat maar wat graag van hem aan. Net zoals ze aannamen dat het bonnetje van de Teevendeal nergens te vinden was. Terwijl Jan met de Pet daar niets van geloofde.

De ambtelijke macht op justitie
Bij het aftreden van Opstelten rees de vraag of hij door zijn ambtenaren ten val was gebracht. Gezien zijn innige vriendschap met Demmink zal ambtelijke druk of misleiding niet nodig zijn geweest. Feit is wel dat Demmink voor zijn pensionering zichzelf goed heeft beschermd tegen toekomstige vervolging, door de top van Justitie geheel te vervangen door eigen creaturen. Vlak voor zijn vertrek benoemde hij nieuwe presidenten bij alle rechtbanken en gerechtshoven, na eerst al een eigen netwerk op Justitie te hebben gevormd door benoeming van alle procureurs-generaal. Recente onthullingen dat Justitie schikkingen zou treffen met misbruikslachtoffers van justitiemedewerkers ("mensen die voor Demmink hebben gewerkt"), in het programma Pauw, zijn bovendien een indicatie dat Demmink niet de enige is die zich aan misbruik schuldig gemaakt heeft: dit bevestigt het bestaan van het justitiële pedonetwerk dat altijd als een complottheorie is weggezet. In Groot-Brittannië is men inmiddels wijzer, en ook daar is het met medewerking van toppolitici en Justitie decennialang in de doofpot gehouden. Je zult als ministerskandidaat maar voor de klus staan het deksel van die doofpot af te halen. Zou de opvolger van Opstelten worden geselecteerd op de moed dit te doen? Of om het juist uit zijn hoofd te laten? Wat denkt u?

Jongenspooier in Den Haag
In oktober 2012 publiceert het AD, op grond van meer dan een jaar diepgravend onderzoek, twee uitgebreide artikelen waaruit blijkt dat Demmink in de jaren 80 contacten onderhield met een Haagse pooier van minderjarige jongens. Demmink en zijn advocaat Knijff voeren dezelfde tactiek als 10 jaar eerder tegen de Gaykrant en Panorama: intimideren en dreigen met schadeclaims en procedures. Dit keer werkt het echter niet. Stichting De Roestige Spijker tart Demmink door te vragen wanneer dat proces nou eens komt en krijgt toestemming 11 getuigen te horen, met brisante verklaringen over Demmink als resultaat ( seks op de achterbank van de dienstauto; seksfeestjes met minderjarige jongens; jonge jongens op bestelling; seks in het Anne Frankplantsoen en klachten van de privéchauffeur van Demmink; georganiseerd kindermisbruik). Na twee jaar vertragen en procederen krijgt Demmink uiteindelijk in december 2014 het deksel op zijn neus: volgens de rechter heeft het AD zorgvuldig journalistiek werk geleverd. De verklaringen over Demminks contacten met de jongenspooier zijn geloofwaardig. Veelzeggend is dat Demmink niet in hoger beroep gaat.

Demminks ex-vriend, Porno-acteur Libor Ctvrtlík
Medio 2014 publiceerde Nieuwe Revu een interview met Libor Ctvrtlík, die in de jaren 90 de vaste vriend was van Demmink. Hij was acteur in Tsjechische homo-erotische pornofilms. Ctvrtlík verklaarde dat Demmink in die tijd reisjes naar Slowakije maakte op zoek naar jonge jongens. Hij deed dit onder meer in gezelschap van de toenmalige Nederlandse ambassadeur in Tsjechië, Hans Heinemann. Een fles wijn te veel declareren is voor de doorsnee parlementariër reden voor een roemloos aftreden, maar voor de topambtenaar van Justitie zijn seks-snoepreisjes kennelijk wel aanvaardbaar. Flessen wijn declareren deed Demmink overigens ook naar hartelust, zonder bonnetjes, zoals NRC in 2009 onthulde. Maar dat was gek genoeg géén reden voor ontslag van Demmink. De Kamer was kritisch, maar minister Hirsch Ballin vergoelijkte het indertijd als volgt: "De gemaakte kosten zijn soms aan de hoge kant, maar van onrechtmatigheden is geen sprake".

Nieuwe aangiften en getuigen
In 2014 deden, naast de twee Turken, nog twee andere slachtoffers aangifte tegen Demmink. Ook meldde zich een nieuwe getuige, die in een notarieel vastgelegde verklaring stelt dat hij in 1995 in een club in Praag gezien heeft hoe Demmink ontucht pleegde met twee jonge jongens van naar schatting 15 en 16 jaar. Zes oud-gevangenisdirecteuren, die onder Demmink hebben gewerkt, deden bovendien aangifte tegen minister Opstelten wegens een ambtsmisdrijf, t.w. het hinderen van het Demmink-onderzoek. De Hoge Raad nam kennis van de aangifte en wachtte op een opdracht van de Tweede Kamer om hier werk van te maken. Maar de Kamer liet niets van zich horen en werkte daarmee ook weer mee aan de doofpot. Men was, zo weten we nu, best bereid om Opstelten naar huis te sturen (al hield deze op het laatste moment de eer aan zichzelf) maar blijkbaar niét over een kwestie zo delicaat als die van Demmink. Welke koppen waren er dan immers nog meer gerold? In ieder geval die van Donner, vice-voorzitter van de Raad van State, die Demmink in 2002 benoemde en ondanks meerder aangiftes en aanwijzingen van kindermisbruik handhaafde als topman van Justitie!

Kamervragen zonder antwoord
Aanvankelijk stelden de CDA-Kamerleden Omtzigt en Oskam nog kritische vragen over het schandelijke feit dat de Staat steeds de advocatenkosten van de van kindermisbruik beschuldigde SG van Justitie heeft betaald. Maar de vragen zijn verstomd en de kosten zijn tot en met de hele AD-zaak gewoon door de belastingbetaler opgebracht. SP-Kamerlid Michiel van Nispen bevroeg in 2014 de premier over het optreden van Opstelten, en maakte zich er boos over dat premier Rutte om de hete brij heen draaide, maar kennelijk is ook hem de lust ontgaan. Op dit moment vraagt alleen Louis Bontes (Bontes & Van Klaveren, VNL) nog door en daar moet hij flink moeite voor doen. Zo werd een aantal van zijn vragen zonder overleg door VVD-Kamervoorzitter Van Miltenburg geschrapt. Zelfs nu Opstelten is afgetreden, liggen zijn vragen alweer op de nieuwe minister te wachten. Wie denkt dat het beter zou zijn als een coalitie-kritische PVV een minister zou leveren, of als D66 nu eens kon laten zien hoe je integriteit en justitie met elkaar verbindt, kan ook beter ophouden met dromen: Wilders schreeuwt over bijna alles, maar de naam Demmink heeft hij nog nooit laten vallen; en Pechtold zwijgt in de Demmink-zaak als het graf.

Zaak ettert door, de betrokkenen borrelen vrolijk verder
Na de ontluisterende uitspraak in de AD-zaak, en lopende het strafrechtelijk onderzoek waarin Demmink dus formeel verdachte is van een zedenmisdrijf, blijft de zaak onverminderd door-etteren. Kamervragen worden ontwijkend, en standaard met vertraging beantwoord, en de (al of niet) dubieuze deal met Cees H. wekt de indruk dat Justitie incompetent dan wel chantabel is. Geen wonder na 15 jaar lang onder het regime van Demmink: de Teevendeal is nog maar het topje van de ijsberg. Zwijgende parlementariërs, zelfs een zwijgende pers (met een NOS die zich erover durft te verwonderen dat de Britten massaal wegkeken bij kindermisbruik). En een minister van Justitie die -niet lang voor zijn aftreden- nog met Demmink stond te borrelen op de nieuwjaarsreceptie van de commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Wat kunnen we van het voorgaande (wat slechts een summiere weergave is van het totale Demmink-schandaal) leren met het oog op de benoeming van een nieuwe minister? Dat Nederland iemand nodig heeft die een eind maakt aan alle Justitie-beerputten en doofpotten. Die zorgt dat de onderste steen boven komt en dat iedereen die gesjoemeld en gerotzooid heeft nu eindelijk ter verantwoording wordt geroepen, dat chantagenetwerken worden opgerold en de top van het OM wordt vervangen. Helaas hebben we tot nog toe steeds opnieuw ondervonden dat de kans dat dit gebeurt omgekeerd evenredig is met het aantal koppen dat daarbij zal rollen.

Resteert de vraag wie Donner, Hirsch Ballin en Opstelten opvolgt als minister van Beerputten en Doofpotten.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets