Amerikaanse ambassade misleidt State Department over Demmink

21-10-2012

In het Katholiek Nieuwsblad stelt journalist Henk Rijkers vast dat de Amerikaanse ambassade, ingeschakeld om in navolging van de Nederlandse regering alles te doen om net te doen alsof er met Demmink helemaal niets aan de hand is, misleidende informatie richting State Department stuurt. "Zijn de aanhoudende aantijgingen van kindermisbruik aan het adres van de secretaris-generaal van Justitie, mr. Joris Demmink, juist? Wie zal het zeggen?", aldus Rijkers: "Feit is dat er van officiële zijde krampachtig desinformatie over verspreid blijft worden. We hebben het eerder al gehad over de aldoor herhaalde onwaarheid dat vastgesteld zou zijn dat Demmink helemaal niet in Turkije was ten tijde van het misbruik, waarvan hij wordt beticht. Dat is een verdraaiing van het gegeven dat in het kader van een onderzoek - dat sowieso omstreden is, want Demmink bleef gewoon in functie - het niet gelukt is bewijzen voor zijn aanwezigheid te vinden." Treffend stelt Rijkers in het stuk: Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid.

Dat niettemin zelfs een oud-minister van Justitie als Hirsch Ballin in Vrij Nederland zich bezondigt aan deze doorzichtige misleiding, geeft te denken. Het lijkt erop dat nu ook de Amerikaanse ambassade is meegetrokken in dergelijke misleidings- en desinformatiespelletjes. Volgens een nieuwsbericht gisteren door WND heeft de ambassade haar regering over Demmink ingelicht. Ongetwijfeld naar aanleiding van de hoorzitting in het Amerikaanse congres van 4 oktober.
In de betreffende email wordt gesteld dat voor Demminks schuld nooit "doorslaggevend bewijs" is geleverd, ondanks herhaalde beschuldigingen. Op een officieel niveau klopt dat, maar het punt is nu juist dat dit officiële niveau op punten over de zaak aantoonbaar onwaarheid spreekt. "Het is zelfs zo", gaat de ambassade verder, "dat een homokrant en een boulevardblad die de beschuldigingen hadden gepubliceerd op last van de rechter in 2003 hun verhalen moesten rectificeren."

Berichten over Demmink zijn in 2003 niet gerectificeerd
Wel, vanuit een bepaald standpunt kun je bewondering opbrengen voor die formulering. Op zichzelf is daar namelijk geen speld tussen te krijgen. Toch, zoals hier in deze context gepresenteerd, is het regelrecht misleidend. Inderdaad moesten Gaykrant en Panorama in 2003 rectificeren. Maar niet vanwege Demmink of vanwege het Ministerie van Justitie. Die hebben nooit tegen die bladen geprocedeerd en konden dus ook op die basis geen rectificatie afdwingen. Wie dat wel lukte, was deken Van der Valk, die eveneens als bezoeker van het Anne Frankplantsoen in Eindhoven in de berichtgeving was terechtgekomen. Wat er van die aantijging precies klopte, is onduidelijk gebleven. In elk geval is het Gaykrant en Panorama niet gelukt dit met hard bewijs staande te houden. Dat bericht is dus gerectificeerd. Maar niet de aantijgingen jegens de 'topambtenaar'. Die zijn bij die gelegenheid niet op last van de rechter gerectificeerd. Dat is natuurlijk wel de interpretatie die zich opdringt door de suggestieve wijze waarop de Amerikaanse ambassade de informatie opdient.

Zand in ogen
Op het punt waar het om gaat, namelijk of de beschuldigingen tegen Demmink toen door een Nederlandse rechter zijn beoordeeld, vindt dus opnieuw aantoonbaar misleiding plaats. Dit keer door de Amerikaanse overheid, voor de verandering. Het State Department, het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, moet zich echter door de eigen ambassade geen zand in de ogen laten strooien. En het Amerikaanse congres niet door het State Department.

Lees het originele artikel op de site van het Katholiek Nieuwsblad

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets