De Roestige Spijker spant kort geding aan tegen Justitie over achterhouden Demmink-informatie

07-07-2013

Het ministerie van Justitie en Veiligheid weigert stukken te openbaren waarin is besloten de advocatenkosten van haar voormalig secretaris-generaal Joris Demmink te betalen. Hij ging eind 2012 met pensioen en wordt al jarenlang beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Justitie ondernam tot op heden niets. Stichting De Roestige Spijker bepleit een grondig onderzoek van de beschuldigingen en probeert via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) te achterhalen waarom publiek geld aan de privé-verdediging van Demmink wordt besteed. Omdat Justitie weigert opening van zaken te geven, eist de stichting nu in kort geding dat de gevraagde informatie alsnog met spoed wordt verstrekt.

Het doel van de stichting is het bestrijden van doofpotpolitiek en de bevordering van onderzoeksjournalistiek, gericht op het onthullen van misstanden. Door middel van WOB-procedures bracht De Roestige Spijker recent aan het licht dat de Staat inmiddels voor 37.500 euro juridische kosten aan Demmink heeft vergoed.

Pogingen van De Roestige Spijker om te achterhalen op basis van welke afweging(en) is besloten publiek geld aan de privé verdediging van Demmink te spenderen worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid gedwarsboomd. Tot nog toe gaf het ministerie alleen zes declaraties van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek vrij. Die hadden betrekking op ‘juridische bijstand aan mr. J. Demmink’ en zijn door de Staat betaald. Op een herhaald verzoek van De Roestige Spijker om informatie te verstrekken over onder meer de reden(en) van de Staatssteun aan de voormalig topambtenaar wenst het ministerie niet in te gaan.

Voor de stichting is de maat na maanden wachten vol. Raadsman Matthijs Kaaks spant een kort geding aan om de door het ministerie achtergehouden informatie alsnog in handen te krijgen: “Als een hoge ambtenaar door privé-zaken in juridische procedures belandt, is het uitzonderlijk dat zijn kosten door de Staat worden vergoed. Daar moet op zijn minst een goed gemotiveerd besluit aan ten grondslag liggen. Het ministerie weigert te antwoorden op vragen over die motivatie en denkt door een paar facturen vrij te geven de boot af te kunnen houden. De stichting vindt dat onaanvaardbaar en stapt daarom naar de rechter.”

De Roestige Spijker hoopt door middel van een kort geding alsnog de door haar essentieel geachte informatie te krijgen. Volgens Kaaks zou daaruit bijvoorbeeld kunnen blijken of opeenvolgende Justitie-ministers zich met de zaak hebben bemoeid. Demmink is ondanks aangiften en aanhoudende beschuldigingen tegen hem altijd gesteund door zijn ministers Donner, Hirsch Ballin en Opstelten. Ook wil de stichting achterhalen wie uiteindelijk heeft/hebben voorgesteld om Demmink te ondersteunen en hoe de besluitvorming is verlopen. Eveneens van belang acht de stichting een antwoord op de vraag of de kosten voor juridische ondersteuning ook in de toekomst door de Staat vergoed zullen worden.

De Roestige Spijker meent dat er alle reden is om snel te beginnen met een grondig onafhankelijk onderzoek naar de zaak Demmink. Dit mede door recent bij een notaris afgelegde verklaringen van twee voormalige gevangenisdirecteuren. Zij stellen dat een stafambtenaar van Justitie zich tijdens een dienstreis naar Londen beklaagde over het feit dat zij voor Demmink jonge jongens moest regelen. In hun verklaringen wordt ook vermeld dat veel hogere Justitie-ambtenaren van verhalen over de escapades van Demmink moeten hebben geweten. Echter: ‘Niemand durfde hierover openlijk naar buiten te treden. Dat stond gelijk aan ambtelijke zelfdoding plegen.’

De Roestige Spijker heeft op 1 juli j.l. over deze en andere verklaringen inzake Demmink een op korte termijn te houden getuigenverhoor aangevraagd. Mede met het oog daarop acht Matthijs Kaaks het van belang dat de in WOB-procedures gevraagde informatie alsnog snel door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt verstrekt. De stichting spreekt van een spoedeisend karakter en eist in kort geding dat de informatie binnen één week wordt verstrekt. Bij het negeren van die termijn zou het ministerie van Justitie en Veiligheid volgens de stichting een dwangsom van 100.000 euro per dag moeten betalen.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets