Demmink haalt bakzeil bij rechter: publicaties AD zorgvuldig tot stand gekomen

17-12-2014

De beschuldigingen van Joris Demmink en zijn advocaat Harro Knijff dat het AD zich met "feitelijk onjuiste en onnodig grievende" artikelen op 6 en 8 oktober 2012 schuldig zou hebben gemaakt aan journalistieke onzorgvuldigheid is door de rechtbank Rotterdam op 17 december 2014 resoluut van tafel geveegd. Volgens de rechter bestond er voor de gewraakte krantenartikelen "voldoende fundament in de vorm van serieus te nemen aanwijzingen en bronnen die de geuite beschuldigingen konden (en kunnen) dragen."

Ook heeft Demmink voldoende gelegenheid gekregen tot weerwoord, maar heeft hij daar zelf maar summier, via zijn advocaat, gebruik van gemaakt. Dit weerwoord is volgens de rechter overigens wél in voldoende mate door het AD in de artikelen tot uitdrukking gebracht. Demmink eiste rectificatie en een forse schadevergoeding, maar heeft daar dus geen recht op. De hoofdredactie van het AD is uiteraard verheugd met de uitspraak, die korte metten maakt met de claim van Demmink.

Het verweer van het AD tegen de claim van Demmink bleef bij de rechter met glans overeind:

  • Het publieke belang rond de vraag of de secretaris-generaal op het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie zich in een chantabele positie bevond;
  • Een langdurig onderzoek door ervaren onderzoeksjournalist Koen Voskuil met bronnen die aan een nauwgezette verificatie zijn onderworpen;
  • Gepresenteerde feiten met een stevig fundament, door meerdere (oog)getuigen consistent en geloofwaardig bevestigd;
  • Het AD laat voldoende afstand en geeft de lezer de ruimte om zijn eigen conclusies te trekken.
  • Soortgelijke geruchten deden al geruime tijd de ronde, zodat mogelijke reputatieschade niet valt toe te schrijven aan deze artikelen.

Stichting De Roestige Spijker voegde aan het verweer van het AD nog toe dat de beschuldigingen aan het adres van Demmink gezien moeten worden tegen de achtergrond dat Demmink al meer dan tien jaar uit verschillende hoeken, zowel in Nederland als daarbuiten, is geconfronteerd met een lange reeks beschuldigingen van pedofiele contacten met minderjarige jongens. Daarbij is hem door opeenvolgende Ministers van Justitie voortdurend de hand boven het hoofd gehouden, terwijl de verdenkingen tegen hem steeds serieuzer werden. "Dat laatste voedt de gedachte dat pogingen zijn gedaan deze kwestie in de doofpot te stoppen, hetgeen een zelfstandige ernstige maatschappelijke misstand is," aldus De Stichting.

De rechter haalt in het vonnis ook nog eens fijntjes aan dat het AD niet de eerste was die berichten over de vermeende uitspattingen van Demmink publiceerde. Demmink werd al meer dan tien jaar achtervolgd door een reeks van beschuldigingen van pedofiele contacten met minderjarige jongens zodat bepaald "geen sprake was van een onbezoedeld blazoen op dit punt." Bovendien bekleedde hij een positie waar onkreukbaarheid van groot belang is. Daarmee lijkt de rechter zich wel te herkennen in de kwalificatie van raadsheer Trojan, tijdens de zitting, toen hij sprak over "de reputatie van de heer Demmink, of wat daar nog van over is."De rechtbank wijst de vordering van Demmink "in al haar onderdelen af" en veroordeelt Demmink in de proceskosten (tot op heden volgens het vonnis € 7.647).

Of de Staat deze kosten weer voor haar rekening neemt is nu de vraag.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets