Demmink is laconiek en slim, volgens zijn advocaat

29-09-2013

"Hij had een waterdicht alibi. De beschuldigingen aan het adres van de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie Joris Demmink over het seksueel misbruiken van minderjarige jongens in Turkije in 1996 konden simpelweg niet kloppen. Want de topambtenaar was sinds 1986 niet in Turkije geweest. Dat is altijd de verdediging geweest van de bewindslieden Donner, Hirsch Ballin en Opstelten als hun hoogste ambtenaar weer eens werd beschuldigd van pedofilie. Demmink genoot om die reden dan ook tot zijn pensioen vorig jaar de volledige steun van zijn ministers." Aldus journalist Marcel Haenen in NRC van zaterdag 28 september 2013. Goed beschouwd heeft die steun aan Demmink overigens niet tot zijn pensioen geduurd, maar tot op de dag van vandaag. Voor het eerst liet minister Opstelten zich deze week ontvallen zich 'niet met de zaak te bemoeien', maar niemand anders dan Demmink was onder zulke zware verdenkingen nog op vrije voeten, laat staan een 'man van aanzien'.

Net als andere kranten reageert ook NRC, na een lange stilte over de Demmink-zaak, op de onthullingen uit Turkije die de al tien jaar voortslepende affaire 'een nieuwe wending' geven. In het onderzoek naar een aangifte tegen Demmink in Turkije heeft de Turkse officier van justitie Selim Altay vastgesteld dat de topambtenaar op 20 juli 1996 Turkije zou zijn in gereisd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vastgesteld dat het om een authentiek stuk gaat en het Openbaar Ministerie van het ressortsparket in Arnhem is nu een onderzoek begonnen naar "de betekenis en de inhoud" van het stuk. In Turkije is de zaak nog onder de rechter omdat beroep is aangetekend tegen het sepot wegens verjaring van het misdrijf, 'misbruik van minderjarigen'.

Volgens NRC maakt het Turkse onderzoek de kans groter dat er in Nederland toch een strafzaak wordt geopend tegen Demmink: "Op verzoek van advocaat Adèle van der Plas, die Turkse jongens bijstaat die zeggen misbruikt te zijn door Demmink, buigt het Arnhemse hof zich op 18 oktober over haar verzoek het OM opdracht te geven de topambtenaar alsnog te vervolgen wegens seksueel misbruik. Het OM weigerde dat eerder." De krant citeert Van der Plas: "De verklaring van Altay en de bevestiging van het ministerie dat het om een serieus stuk gaat, maakt onze kans op succes aanmerkelijk groter".

De nieuwe feiten kwamen vrijdag 27 september aan de orde bij de rechtbank in Utrecht. Daar vroeg de Stichting De Roestige Spijker een aantal getuigen met belastende informatie over Demmink te mogen horen. Het betreft onder meer twee voormalige gevangenisdirecteuren, die bij de notaris verklaringen hebben vastgelegd over seksuele escapades van Demmink. In de rechtszaal zat ook een nu 40-jarige man die zegt op 15-jarige leeftijd in een Amsterdams bordeel door Demmink te zijn misbruikt. Ook hij is bereid een verklaring onder ede af te leggen bij de rechter. Advocaat Matthijs Kaaks van De Roestige Spijker noemde het "een misdaad op zichzelf" dat opeenvolgende ministers Demmink al jarenlang onvoorwaardelijk steunen, al zijn juridische kosten betalen en ieder serieus onderzoek weigeren. De rechter beslist op 13 november of getuigenverhoren worden toegestaan.

NRC wijst er terecht op dat niet alleen rechters in Utrecht, maar ook in Arnhem en Rotterdam én de Hoge Raad zich bezighouden met beschuldigingen aan het adres van Demmink. Ondanks de vele, zeer gedetailleerde en gedocumenteerde beschuldigingen beweert Harro Knijff, de door de Staat betaalde advocaat van Demmink, in NRC dat zijn cliënt "laconiek" is over de beschuldigingen. Hij houdt vol dat hij na 1986 nooit meer in Turkije is geweest. "En waarom zou hij dit zeggen als het niet klopte", zegt Knijff. "Dan zou hij een uilskuiken zijn en dat is hij niet. Demmink is heel slim."

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets