De documenten liegen niet: Meineed Demmink bewezen, én bewezen verdachte in Turkse misbruikzaak

08-07-2016

Dat het Openbaar Ministerie eind juni liet weten niet tot vervolging van Demmink over te willen gaan wegens de verkrachtingen die hij in Turkije op zijn geweten zou hebben, verbaasde niemand omdat iedereen het zag aankomen. Wel eigenaardig zijn de jubelende reacties van ‘Demmink-dekkers’ die onmiddellijk iedereen die de onschuld van Demmink niet wil accepteren meteen maar weer in de hoek plaatst van de ‘rancuneuze complotdenkers’. Alsof het OM Demmink overtuigend heeft vrijgepleit. Niets is minder waar, er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij onschuldig is. De website Het Haagse Complot heeft het heel ondubbelzinnig samengevat. De conclusie is snoeihard. Demmink is bewezen schuldig aan meineed: Hij was wél in Turkije ten tijde van het incident. Zelfs al zou meineed het enige vergrijp zijn, is het al een zeer ernstig feit. De hoogste ambtenaar van Justitie die onder ede zit te liegen, terwijl hij daarvoor geen enkele andere reden kan hebben dan zich een alibi te verschaffen voor een misdrijf. De documenten liegen niet!

Het Haagse Complot zet de feiten op een rij die de triomftoeters over het 'vrijpleiten' van Demmink beschaamd zouden moeten doen verstommen. Na de vaststelling dat Demmink (conclusie 1) aantoonbaar meineed heeft gepleegd, is hij ook (conclusie 2) bewezen verdachte aan kinderverkrachting en mensenrechtenschendingen in 1996 in Turkije. Wie dat wil afdoen als kletspraat moet toch maar even de 'Beslissing tot niet vervolgen' van het Parket van de Hoofdofficier van Justitie te Istanbul lezen.

Over 'verdachte Joris Demmink' (samen met 4 Turkse medeplichtige hotemetoten) schrijft men:
"...is uit de in- en uitreisgegevens uit het onderzoeksdossier gebleken dat de verdachte Joris op 20/07/1996 Turkije is ingediend, dat volgens de verklaringen van de getuige en klager de pleegdatum juli 1996 is."

De derde conclusie van Het Haagse Complot is dat Demmink vervolgd kán en moét worden, ook al heeft het OM daar geen zin in: de rechter heeft in een artikel 12 Sv procedure de vervolging bevolen: dat schept de verplichting voor het openbaar ministerie om een strafvervolging in te stellen.

Conclusie 4 is dat Demmink alle rechtskosten moet terugbetalen: dat is door minister Ard van der Steur persoonlijk (vastgelegd op video) vastgesteld.

Conclusie 5 is dat diverse ministers zich inmiddels bewezen schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en liegen tegen de Kamer, een politieke doodzonde plus een strafbaar feit.

Conclusie 6: Ministers kunnen en moeten vervolgd worden: in het belang van de rechtstaat kan dergelijke corruptie niet getolereerd worden. De Hoge Raad dient dit te bewaken en uit eigen beweging en/of op verzoek van de Kamer vervolging in te stellen.

Conclusie 7: Turkije dient volle medewerking te verlenen: zowel in de zaak-Demmink als in andere mensenrechtenschendingszaken waarin Nederland betrokken is. Van criminelen als Saban Baran maar ook Baybaşin en –voegt auteur van de site Ton Hofstede eraan toe– ook "het dochtertje van uw verslaggever".

De 8e conclusie: Een Parlementaire Enquête is onontkoombaar: dat geldt al jaren, en hoe langer dit voortduurt des te groter de schade.

Nederland heeft het recht én de plicht om recht te doen jegens de slachtoffers, en het vertrouwen in de rechtstaat te herstellen, zo besluit de uitgebreide en uitstekend gedocumenteerde beschouwing van Hofstede op Het Haagse Complot.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets