Advocaat citeert uit agenda die in 2011 onvindbaar was: loog Demmink toén of Knijff nú?

19-10-2013

Bij het Hof in Arnhem bepleitte advocate Adèle van der Plas 18 oktober het vervolgen van voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie. Zij deed dat namens Turkse cliënten. Die zeggen dat zij als minderjarigen door Demmink in Turkije seksueel zijn misbruikt. Tijdens de zitting bleek dat Demmink daarover in oktober 2011 door het Openbaar Ministerie (OM) is verhoord. Hij ontkende toen in Turkije te zijn geweest tijdens de door de Turkse slachtoffers genoemde periode. Inmiddels is aangetoond dat Demmink destijds wél in Turkije was. In Arnhem bleek verder dat het OM er in 2011 genoegen mee had genomen dat Demminks diplomatieke paspoorten en digitale reisgegevens uit de bewuste periode waren gewist en geen agenda van Demmink kon worden overlegd.

Het Hof in Arnhem boog zich over een verzoek van het OM en Demmink om de zaak – die nu al ruim zes jaar loopt - aan te houden. Advocate van der Plas verzette zich daar fel tegen en schetste in haar pleitnotities gedetailleerd hoe het OM de Demmink-zaak heeft laten lopen. En hoe Nederland daardoor internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, seksuele uitbuiting en bescherming van kinderen schendt. Van der Plas beschreef de ellende die haar cliënten door de jaren is overkomen. Inclusief intimidatie, rechteloosheid en agressie.

Er is, onthulde zij in Arnhem, in oktober 2011 een ‘oriënterend’ onderzoek naar Demmink gedaan. De toen nog hoogste ambtenaar van Justitie werd op zijn eigen ministerie in Den Haag gehoord: “Er is genoegen genomen (door het OM) met zijn verder niet geschraagde verweer dat hij in de periode waarover de aangevers spreken, niet in Turkije is geweest, ook niet onder een andere naam.” Opmerkelijk is de volgende passage: “Zijn diplomatieke paspoorten uit die periode blijken vernietigd. Het computersysteem van het ministerie had na 5 jaar alle digitale reisgegevens gewist. Papieren agenda’s waren evenmin nog aanwezig. Persoonlijke agenda’s kon beklaagde niet meer vinden.”

Demmink-advocaat Harro Knijff beweerde op 27 september j.l. bij de rechtbank in Utrecht met grote stelligheid dat Demmink alleen in 1975 en 1986 in Turkije is geweest en daarna niet meer. Een document van een Turkse Officier van Justitie sprak heel andere taal: Demmink was in de gewraakte periode wél in Turkije. Onzin, zei Knijff in Utrecht. Demmink had ‘zijn eigen agenda’ er nog eens op na gekeken en was in de genoemde periode in Nederland en daarna enkele dagen in Brussel. Knijff beweerde nu met droge ogen dat: "zijn eigen agenda laat zien dat hij op de datum van 20 juli 1996 in Nederland aanwezig was en enkele dagen daarna in Brussel".

Knijff liegt hier dus dat het gedrukt staat: de agenda waar hij zo stellig uit citeert moet gefalsificeerd zijn óf op onverklaarbare wijze weer zijn opgedoken. Want, zoals Adèle van der Plas in haar pleitnotitie memoreert, in oktober 2011 bleek volgens het zgn. 'oriënterend onderzoek' van het OM dat Demminks agenda's toén onvindbaar waren: "Het computersysteem van het ministerie had na 5 jaar alle digitale reis- gegevens gewist. Papieren agenda's waren evenmin nog aanwezig. Persoonlijke agenda's kon beklaagde niet meer vinden".

Advocaat Adèle van der Plas zei het tijdens de zitting bij het Hof in Arnhem voor de zoveelste keer: “De feiten en omstandigheden op grond waarvan tot een redelijke verdenking kan worden geconcludeerd zijn overvloedig. Het gegeven alibi rammelt aan alle kanten en is in de afgelopen zes jaar aantoonbaar onvoldoende onderzocht. Dit gerommel in de marge hoort nu te eindigen.”

Van der Plas bepleitte dat op de kortst mogelijke termijn een gedegen strafrechtelijk gerechtelijk onderzoek start. Te verrichten door een onafhankelijk politieteam onder leiding van een onafhankelijke rechter commissaris ‘die voldoende sterk in zijn of haar schoenen staat om in deze zaak kennelijk spelende tegenkrachten te weerstaan’. Op 16 december vervolgt het Hof in Arnhem de zaak met een inhoudelijke behandeling.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets