Oud-rechter Wicher Wedzinga: Demmink wordt nu wel vervolgd, maar wordt hij ooit gedagvaard?

19-11-2014

Voormalig raadsheer/rechter en universitair hoofddocent Dr. Mr. Wicher Wedzinga schetst op zijn weblog een weinig optimistisch beeld van wat hij noemt 'Het eindspel in de zaak Demmink' (link naar bron). Hij doet geen voorspelling over de uitspraak in de civiele procedure die Demmink tegen het AD heeft aangespannen, maar wel over het strafrechtelijk onderzoek naar verkrachting waartoe het OM begin dit jaar door het Gerechtshof (eindelijk) werd gedwongen. Hij schetst vervolgens de diverse 'escapes' die er waarschijnlijk toe zullen leiden dat Demmink, als het al tot dagvaarding komt, zal worden vrijgesproken.

Wel voorziet Wedzinga dat de onthullingen over de Pinocchiobar in Praag Demmink zouden kunnen nekken. En hij legt uit waarom dat, juridisch gezien, waarschijnlijker is. Om er ook maar meteen aan toe te voegen dat dat nog een hele klus wordt omdat er machten spelen die deze zaak liever zo snel mogelijk weer onder het kleed vegen. Naast die van Demmink zouden immers nog veel meer (machtige) koppen rollen.

Turkije
Wedzinga memoreert dat het strafrechtelijk onderzoek wel in de steigers staat, maar dat de aangiftes van twee Turkse jongens die beweren door Demmink te zijn verkracht nog altijd niet zijn onderzoek. Het OM zegt te wachten op een fiat van de Turkse autoriteiten voor de ingediende rechtshulpverzoeken. Zijn redenering komt erop neer dat als alle beschuldigingen aan het adres van Demmink waar zijn, de kans erg klein is dat de Turkse autoriteiten zullen meewerken. Want in dat geval staat de kwestie niet los van de zaak Baybasin: die zou nu juist onder druk van diezelfde Turken in Nederland (onschuldig) levenslang vastzitten, waarvoor zij op hun beurt Demmink hebben laten lopen. "Of die erg inschikkelijk zijn, waag ik te betwijfelen," aldus Wedzinga. Ook valt uit zijn juridische analyse op te maken dat Demmink met fluwelen handschoentjes wordt aangepakt, waar dat bijvoorbeeld bij Geert Wilders niet gebeurt. Tegen Wilders werd destijds vervolging én dagvaarding bevolen. Tegen Demmink heeft het Hof alleen vervolging gelast, dus de kans (bewust) open gehouden dat hij nooit zal worden gedagvaard.

Een gerechtelijk vooronderzoek moet uitwijzen of Demmink medio 1996 in Turkije twee jongens heeft verkracht. Omdat strafvervolging wegens ontucht sindsdien inmiddels is verjaard, moet het onderzoek zich richten op het zwaardere vergrijp van verkrachting en daarvoor is de bewijslast bijzonder zwaar... wat bizar genoeg de kans kleiner maakt dat Demmink kan worden veroordeeld. Ook 'agendagate' laat Wedzinga nog even passeren. De agenda's van Demmink uit die tijd –waaruit zou kunnen blijken of hij wel of, zoals hij zelf beweert, niét in Turkije was– werden lange tijd verloren gewaand. Toen het te pas kwam vond Demmink ze plotseling weer en sindsdien is de focus sterk gericht niet op wat er in staat, maar op wat er met Tipp-Ex is weggewerkt. Wedzinga kon wel eens de spijker op de kop slaan als hij suggereert: "deskundigen kunnen de tipp-ex makkelijk deduceren. Het zou wel buitengewoon dom en amateuristisch zijn wanneer Demmink zich op die manier in de voet schiet." Met andere woorden, het zal Demmink enorm van pas komen als na lang aandringen van al die 'idiote complotdenkers' dan toch onder de Tipp-Ex wordt gekeken en er niets schadelijks blijkt te hebben gestaan. Zo wordt de agenda die hem eerst de das zou hebben omgedaan plotseling een prachtig alibi.

Tot slot vermeldt Wedzinga nog dat het onderzoek van oud-rechercheur Klaas Langendoen, ongeacht de uiterst belastende uitkomsten voor Demmink, juridisch gezien ook kan worden afgedaan als een vorm van eigenrichting: dat onderzoek had aan opsporingsambtenaren overgelaten moeten worden. Maar ja, die deden het niet.

Het vervelendste wat Demmink eigenlijk kan gebeuren is nog dat wordt bewezen dat hij wél in Turkije was. Dan heeft hij gelogen (dus het nodige uit te leggen) maar het blijft de vraag of het bewijs van verkrachting rond te krijgen is. "Dat wordt onherroepelijk een vrijspraak als het OM al niet besluit de verkrachtingszaken te seponeren. En die ruimte heeft het OM van het Hof gekregen. Ik neem aan welbewust," verwijst Wedzinga terug naar de vergelijking met Wilders tegen wie ook dagvaarding werd bevolen.

Pinocchio
De vrienden van de Pinocchiobar in Praag zouden Demmink volgens Wedzinga wél kunnen nekken omdat de zedelijkheidswetgeving sinds 2002 vrij ingrijpend is gewijzigd. Ook daar zou Demmink zich seksueel hebben ingelaten met jonge jongens. Volgens de artikelen 247 en 248b van het Wetboek van Strafrecht hoeft in deze gevallen geen sprake te zijn van dwang en ook niet van geslachtsgemeenschap. Ook is daarbij nog lang geen sprake van verjaring, omdat die pas geldt 12 jaar ná de datum waarop het slachtoffer 18 jaar is geworden.

Dat het nog een hele klus zal worden om na zoveel tijd getuigen of slachtoffers te traceren en het bewijs rond te krijgen, is wel duidelijk. Wedzinga schrijft vervolgens: "Dat er een pedofielennetwerk in Nederland bestaat, lijkt mij niet voor redelijke twijfel vatbaar," en volgens hem hebben de verhoren in de civiele zaak wel aangetoond dat hooggeplaatste personen daarvan deel uitmaken. "Die personen hebben macht en kunnen en zullen daarvan gebruik maken. Denk alleen maar aan de wijze waarop het Rolodexonderzoek van binnenuit werd opgeblazen. Degenen die deel uitmaken van dit netwerk zullen elkaar de hand boven het hoofd houden en er niet voor terugdeinzen geweld te gebruiken. De politieke consequenties kunnen enorm zijn. Enkele ministers hebben hun lot verbonden aan dat van Demmink."

Na zijn juridische bespiegelingen sluit Wedzinga af met een persoonlijke noot: "Misschien nog wel het kwaadst ben ik op de wijze waarop politie, justitie en de media dit jarenlang hebben gebagatelliseerd. Hij spreekt van een regelrechte schande, van vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, corruptie en klassenjustitie.

Al met al een zeer lezenswaardige juridische beschouwing... en een weinig opbeurende voorspelling in een zaak waarbij het er niet om gaat een schuldige aan te wijzen, maar om helderheid te krijgen in een zaak die al decennialang stinkt.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets