Europese Volkspartij stelt schriftelijke vragen over Demmink

07-12-2012

In de Raad van Europa heeft voorzitter Luca Volontè van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP) vragen gesteld aan het Ministercomité (dat bestaat uit de 47 ministers van Buitenlandse Zaken van de 47 lidstaten), over "Ernstige schending van de Lanzarote Conventie voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik". Het is de zoveelste keer dat het Nederlandse negeren, ontkennen en wegduiken in de Demmink-zaak op internationaal niveau pijnlijk aan de kaak wordt gesteld. Afgelopen week nog werden Nederlandse Kamervragen van de CDA-Kamerleden Omtzigt en Oskam op nogal onduidelijke, onvolledige en onbevredigende wijze beantwoord door Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, "mede namens" zijn collega Opstelten van Veiligheid en Justitie.

In de schriftelijke vragen noemt Volontè man en paard, al wordt Demmink aangeduid zoals dat bij criminelen gebruikelijk is, met zijn initialen: "In 2008 en 2010 hebben twee jonge Turkse mannen aangifte gedaan tegen de recent gepensioneerde secretaris-generaal van het ministerie van Justitie in Nederland, Mr J.D. De mannen stellen dat zij, en verschillende andere Turkse jongens, werden verkracht en seksueel misbruikt door J.D. toen zij nog maar 12 en 14 jaar oud waren. Ondanks een overweldigend aantal directe getuigen, hebben de aanklachten van deze Turkse mannen nooit geleid tot een officieel strafrechtelijk onderzoek zoals dat in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering is gedefinieerd. Er werd uitsluitend een 'oriënterend' onderzoek gedaan in Nederland, terwijl J.D. gewoon in functie bleef, en daarmee in de positie om invloed uit te oefenen op zijn vervolging en de politie."

Ook meldt Volontè dat de twee mannen recent naar het Hof in Den Haag zijn gestapt om alsnog vervolging van Demmink af te dwingen. Zij stellen dat de weigering hun aangifte te onderzoeken in strijd is met de Europese Conventie voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (CETS No. 201, de zgn. Lanzarote Conventie). "Sindsdien zijn de mannen herhaaldelijk bedreigd en mishandeld in Turkije om hun aanklachten tegen J.D. te laten vallen," schrijft Volontè.

Hij constateert dat "dit niet de eerste keer is dat klachten tegen deze hoge ambtenaar in Nederland niet zorgvuldig zijn onderzocht en dat slachtoffers zijn geïntimideerd. Nederland heeft de Lanzarote Conventie ondertekend en geratificeerd, hetgeen betekent dat slachtoffers beschermd dienen te worden tegen intimiatie en dat hun beschuldigingen met voorrang behandeld en onderzocht dienen te worden, zélfs als een slachtoffer zijn of haar verklaring intrekt."

Namens de Europese Volkspartij, de grootste fractie in de Raad van Europa waarvan voor Nederland het CDA deel uitmaakt, vraagt Volontè de Raad van Ministers:

1. Klopt het dat Nederland haar verplichting de Lanzarote Conventie toe te passen ernstig heeft overtreden met het bij voortduring weigeren een officieel onderzoek in te stellen tegen de talloze beschuldigingen van kindermisbruik tegen deze Nederlandse topambtenaar? Bent u het met ons eens dat die een schandaal is, in het bijzonder gezien de invloedrijke positie van de beschuldigde persoon?

2. Bent u het met ons eens dat een onafhankelijk onderzoek, met gebruikmaking van internationale deskundigheid, moet worden ingesteld naar deze specifieke kwestie?

3. Bent u bereid de Nederlandse autoriteiten te vragen een onafhankelijk onderzoek in te stellen met niet-gebonden onderzoekers uit verschillende landen?

In zijn inleiding tot de vragen verwijst Volontè in een voetnoot naar het zgn. Rolodex-onderzoek uit 1998, Amsterdams politieonderzoek naar een pedofielennetwerk van invloedrijke Nederlandse figuren die op de klantenlijst stonden van kinderbordelen. Dit onderzoek richtte zich op hooggeplaatste Nederlandse ambtenaren en politici die werden verdacht van kindermisbruik in deze bordelen. Een Nederlands slachtoffertje was een van de belangrijkste getuigen in dat onderzoek. En een van de verdachten was Joris Demmink. Maar volgens degenen die de leiding hadden over het onderzoek, werd de zaak gesloten zodra de aandacht zich richtte op de persoon van Demmink. De getuige heeft verklaard dat iemand heeft gedreigd hem dood te schieten.

"In 2003," zo voegt Volontè eraan toe: "heeft nóg een Nederlands slachtoffer verklaard als minderjarige door J.D. te zijn misbruikt. Deze getuige heeft zijn verklaring echter ingetrokken nadat hij door de Nederlandse politie was ondervraagd. Vervolgens werd hij veroordeeld wegens het afleggen van een valse verklaring. Tot op de dag van vandaag, echter, blijft ook dit slachtoffer volhouden dat hij door J.D. seksueel is misbruikt."

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 
Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets

@jndkgrf @minv_j Geloof me: niemand daar zal er ook maar voor ontslagen worden. Akerboom hoort bij clubje Demmink...

Criminelen uit de IRT en Demmink zit op keypos: wat verwacht je dan? @LinekeK @Politie @telegraaf

De VVD = Het Goede Doel Cum Laude afgestudeerd in het vak Zwijgen #Omerta #Demmink #Abuse #Minerva https://t.co/Mi2K2a7C58

Haha, de professionele bezigheden van Keizer kunnen inderdaad van pas komen met zoveel lijken in de kast. #demmink https://t.co/dRpQPY7GfX

Hoi Politiechef Erik Akerboom, wat weet jij allemaal van Joris Demmink? #ZwijgDeals #Baybasin #Fortuynhttps://t.co/k1xvoWTtRm

De alles verzwijgende politiechef Erik Akerboom legde de eed af bij #Demmink -marionet Ard van der Steur. Zie foto… https://t.co/JvUK1TCPNN

Toen de huidige politiechef Erik Akerboom nog terreur-coördinator was werden zijn declaraties door Joris #Demmink g… https://t.co/UOvLdH7aus

Keizer vraagt partij om integriteitsonderzoek https://t.co/0l3LjqS8bx via @telegraaf #Demmink is wel pedofiel,ook VVD .vies clubje hoor

Gonnie Hofs moet net zoals Beau van Erven Dorens en Peter R. de Vries op de TV Langdurig en regelmatig! >>> https://t.co/jiMr0MkWr3 #Demmink