Geeft Van der Steur alsnog het antwoord op zijn eigen Kamervragen?

22-03-2015

Ard van der Steur is de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Enerzijds een logische keuze: VVD'er, Minerva-achtergrond, erkend goed debater en een scherp jurist. Anderzijds vormt hij wegens zijn beperkte bestuurservaring volgens velen ook een risico voor het toch al niet zo stabiele kabinet. "Sinds wanneer is het ministerschap een stageplaats?", schampert men in oppositiekringen. En wat zegt het plotselinge vertrek van secretaris-generaal Pieter Cloo, die twee jaar geleden Demmink opvolgde? Gaat Van der Steur de bezem door het ministerie halen? Je zou het hopen want de laatste jaren was Van der Steur (voor een VVD'er) nogal kritisch op de hele Demmink-affaire.

Toen het AD in oktober 2012 met de geruchtmakende, achteraf door de rechter als uiterst geloofwaardig beoordeelde, publicatie kwam over Demminks contacten met een criminele jongenspooier, was het Van der Steur die aan zijn partijgenoot Opstelten uitleg vroeg over 'weer nieuwe berichten rond de secretaris-generaal'. Hij kreeg daarbij steun van het CDA, de PvdA, SP en 50Plus. Het hielp niets, maar de intentie was goed. Twee jaar en een slepende juridische procedure later bleek dat de artikelen in het AD bepaald geen loze roddels bevatten, maar toen bleef Van der Steur vreemd genoeg stil. Evenals CDA, PvdA, SP en 50Plus, overigens. De prioriteiten van onze volksvertegenwoordigers zijn ondoorgrondelijk.

In januari 2014 stelde Van der Steur Kamervragen over het feit dat de Staat de advocatenkosten van Demmink maar bleef betalen, terwijl het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inmiddels strafvervolging tegen Demmink had bevolen. Opstelten antwoordde daarop dat er "bij deze stand van zaken reden [was] om de vergoeding van de kosten van de strafrechtadvocaat te beƫindigen", maar meldde tegelijkertijd: "De civielrechtelijke procedure tegen het AD is door betrokkene met mijn volledige instemming gestart. Het object van deze procedure is een op onderdelen zeer diffamerende publicatie die plaatsvond op een moment waarop betrokkene nog SG bij mijn ministerie was en die op heel andere feiten betrekking had." Inmiddels weten we dat het diffamerende aan de AD-publicatie toch vooral betrekking had op de eigen gedragingen van Demmink en niet op het feit dat het AD hierover schreef. Van der Steur heeft Opstelten sinds de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in deze kwestie het vuur echter niet nader aan de schenen gelegd.

https://youtu.be/oarTlMu6348

Seks op achterbank dienstauto hoeft niet strafbaar te zijn
Tijdens de openbare getuigenverhoren, twee maanden later op verzoek van De Roestige Spijker, was Van der Steur inmiddels opvallend mild over Demmink. Nadat een getuige had verteld over zijn eerste ontmoeting met Demmink, in diens dienstauto, waarmee hij was opgehaald in de Festivalbar, een jongensbordeel in de Paardenstraat te Amsterdam reageerde Van der Steur: "Strikt genomen kun je het hebben van seks op de achterbank van een dienstauto je chauffeur niet aandoen, maar het hoeft niet strafbaar te zijn als de jongens meerderjarig waren." Een uiterst genuanceerde kijk op een zaak die toch nauwelijks te nuanceren valt.

Ook minister Opstelten wilde hij niet afvallen. Toen oud-hoofdofficier van justitie Hans Vrakking de getuigenissen van oud-politiemannen bevestigde dat Demmink in het Rolodex-onderzoek was genoemd, en daarmee aantoonde dat Opstelten (toen al) uit zijn nek had lopen kletsen, wist Van der Steur te melden dat de lezing van Opstelten en die van Vrakking allebei juist konden zijn. "Vrakking spreekt over de inlichtingenfase van het onderzoek en Opstelten over degenen die als verdachte zijn aangemerkt," aldus Van der Steur.

Van der Steur heeft de zaak Demmink kritisch gevolgd, heeft zich met het afnemen van de geloofwaardigheid van Opstelten duidelijk gematigd in zijn kritiek, maar toen diens aftreden uiteindelijk toch onvermijdelijk was daarbij alsnog een rol gespeeld. Of dit betekent dat er nu schoon schip wordt gemaakt bij Justitie is de grote vraag. Wat gaat hij doen, nu hij zelf zijn handtekening mag zetten onder de gepeperde rekeningen van Demminks advocaten? Gaat hij de Kamervragen van Louis Bontes serieus beantwoorden? Rekent Van der Steur af met de doofpotcultuur en toont hij aan dat de VVD en integriteit wel degelijk samengaan? Of geeft het klassenverschil toch weer de doorslag? Zoals hij op een boekpresentatie eens aan Ronald van Raak (SP) uitlegde: "Jouw grootvader was stroper, de mijne was jager". In deze analogie zijn zwemleraren als Jacob V. en Benno L. perverse kindermisbruikers, maar mannen als Demmink hooguit de 'onkreukbare slachtoffers van ordinaire moddergooierij'.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets