Ging het pensioengeld van de GayKrant-medewerkers naar de advocaat van Demmink?

08-10-2013

GeenStijl heeft vandaag op voortvarende wijze opvolging gegeven aan de opgetekende verklaring van CDA-Kamerlid Peter Oskam, over een zwijgdeal tussen oud SG van Justitie Joris Demmink en diens advocaat Harro Knijff enerzijds, en Henk Krol (toen hoofdredacteur Gay Krant) en Frank Hitzert (toen hoofdredacteur Panorama) anderzijds. Justitie-woordvoerster Anne-Marie Stordiau wordt in het bericht lelijk op haar nummer gezet, want GeenStijl toont -het moet gezegd- op stijlvolle wijze aan dat zij van die afspraak al 10 jaar op de hoogte is. Haar onnozele Twitter-reacties van gisteren komen daarmee in een vreemd daglicht te staan. Onder de kop EXCLUSIEF! De afspraken tussen Krol en Demmink brengt GeenStijl de e-mail waarin de afspraak dat beide hoofdredacteuren hun mond moeten houden is vastgelegd en gespecificeerd. Deze e-mail stond overigens ook al op bladzijde 323 van het boek De Demmink Doofpot, dat in 2010 is uitgebracht in een oplage van 10.000 exx. Maar toch goed dat GeenStijl er ook nog eens mee komt.

In deze e-mail van 31 oktober 2003, afkomstig van de advocaat van Panorama, Kurt Stöpetie, staat precies beschreven op welke gronden Demmink bereid was af te zien van nadere claims en procedures. Er moest een hoofredactionele verklaring worden geplaatst die erop neer moest komen dat de bronnen van de publicatie onbetrouwbaar waren gebleken (wat niét hetzelfde is als een rectificatie, die is er dan ook nooit gekomen).

Andere afspraken gingen erover dat de bladen de rekening van Demmink's advocaat moesten betalen. Dat is misschien ook meteen de verklaring waarom Henk Krol vanaf 2004 niet meer aan de pensioenverplichtingen voor zijn werknemers kon voldoen, want Knijff is een dure jongen - die tot op de dag van vandaag overigens door de Staat wordt betaald om Demmink's privéfratsen te verdedigen (en zelfs in de aanval te gaan); en dat ze ook niet mochten meewerken aan publicaties over Demmink door andere media. Er was kennelijk toen al genoeg aanleiding om er rekening mee te houden dat zulke publicaties er wel zouden komen.

Als andere media (of anderen, wie dan ook) naar aanleiding van de plaatsing van het geaccordeerde hoofdredactioneel vragen zou stellen mocht slechts worden verwezen naar de inhoud van het redactioneel met de mededeling dat voor jullie dit boek is gesloten. En, zo schrijft Stöpetie verder in zijn weergave van de gemaakte afspraken: "Gevraagd naar de reden van een hoofdredactioneel en niet voor een artikel, is de reactie dat uit de nieuwe bronnen volgt dat de oude bronnen in een ander licht zijn komen te staan en de ambtenaar lijken vrij te pleiten, maar dat dergelijk "goed nieuws" zich niet voor een artikel leent, maar het voor de juiste voorlichting van de lezer wel gepubliceerd dient te worden - vandaar de vorm van het hoofdredactioneel."

En: "Gevraagd of er afspraken met de topambtenaar zijn gemaakt, is het antwoord dat jullie uitvoerig met hem hebben gesproken naar aanleiding van de publicatie en dat hij weet van het hoofdredactioneel. Bij doorvragen moet het antwoord "nee" zijn, want vermeden moet worden dat de indruk ontstaat dat het op een "akkoordje" is gegooid." Want dát is dus exact wat er gebeurd is. Het is geen stijl... dus goed dat GeenStijl het bericht heeft opgepakt.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets