Hebt u vertrouwen in onderzoek Amsterdams kindermisbruik?

17-01-2011

Advertentie, geplaatst in Metro van 17-01-2011 en Haarlems Dagblad van 18-01-2011 (net als een ruime week eerder werd de advertentie geweigerd door NRC, Volkskrant, Telegraaf)

De Amsterdamse kindermisbruikaffaire rond Robert M. is als een bom ingeslagen. Logisch dat de media en politiek er bovenop zijn gesprongen. Woedende ouders, die al eerder aangifte hadden gedaan maar door de politie waren afgescheept, eisen terecht dat de onderste steen boven komt. Aanleiding voor Justitie om ook een onderzoek te starten naar het bestaan van grensoverschrijdende pedonetwerken.

In maart 2004 publiceerde de gezaghebbende Duitse krant 'Die Welt' een uitgebreid artikel over Marc Dutroux, nadat verslaggevers Banse en Behrendt het onderzoeksdossier van openbaar aanklager Michel Bourlet in handen hadden gekregen. Titel van het artikel: Kein Einzeltäter. Volgens hen was slechts één conclusie mogelijk: Dutroux handelde niet alleen maar was onderdeel van een Europees pedofielennetwerk dat aangestuurd werd vanuit... Amsterdam! Dutroux en zijn mededaders ontvoerden meisjes, anderen jongens. Aanwijzingen genoeg volgens Die Welt, zoals verklaringen van daders en slachtoffers en shockerende foto's en films van misbruikte, verkrachte en gemartelde kinderen. 20 CD-roms met zulk materiaal waren bij het onderzoeksrapport gevoegd.

Waarom dit nu oprakelen in een advertentie?

Welnu om u erop te wijzen dat Die Welt 7 jaar geleden al wees op de opmerkelijke rol van Nederland in een sinister Europees pedonetwerk. En dat alle onderzoeken daarnaar door Nederlandse Justitie op mysterieuze wijze de nek omgedraaid zijn. De Belgische privédetective Vervloesem die het dossier voor de Belgische aanklager samenstelde, tekende verklaringen op over bezoeken van Dutroux aan Amsterdam. Over kinderbordelen in Amsterdam. Verklaringen van en over ene Robbie van der P. die samen met Dutroux in Berlijn en Nederland actief was bij ontvoering van kinderen.

Zoals Manuel Schadwald, een Duitse jongen van 12 jaar die in 1993 werd ontvoerd. Ik zal u de vreselijke details besparen - desgewenst kunt u ze zelf lezen op de website van Die Welt waar het artikel nog altijd te vinden is - maar de gruwelijke slotsom is dat Manuel nooit meer is gezien... afgezien van zijn gewelddadige dood die op video werd vastgelegd. De opname werd gemaakt in de bungalow van ene Gerrit U. in Zandvoort. Toen privédetectives hem ondervroegen over de verdwijning van Manuel, gaf hij CD's en video's af met beelden die - toen ze in 1998 bekend werden - een golf van ontzetting door heel Europa joegen. Die Welt schreef: "Die Aufnahmen sind nun im Besitz verschiedener Polizei- und Justizbehörden. [...] Das so genannte Zandvoort-Material könnte der Schlüssel bei den Ermittlungen gegen das internationale Kinderschänder-Netzwerk sein." Zoals zo vaak beloofde de politiek daadkrachtig optreden. Maar heeft u ooit de resultaten van dat onderzoek gehoord? Kinderrechtenactiviste Gina Pardaens verdiepte zich wel in de Schadwald-zaak en reed zich, kort nadat ze met de dood was bedreigd, zonder te remmen te pletter tegen een brugpijler. Gerrit U. werd vermoord, kort nadat hij de CD's en video's had afgestaan.

Berlijnse rechercheurs kregen het bewijs omtrent de ontvoering van Schadwald niet rond. De Nederlandse politie wel, aldus Die Welt. "Ein hochrangiger Ermittler traf sich mit uns vor drei Jahren in Amsterdam und erklärte, dass Manuel Schadwald in Bordellen in Rotterdam und Amsterdam missbraucht worden sei. 'Das wussten wir. Doch die Ermittlungen wurden 1995 gestoppt.'" Berlijnse rechercheurs vertelden de journalisten dat ze van hun Nederlandse collega's te horen hadden gekregen dat het onderzoek naar Manuel Schadwald tot niets zou leiden. "Lasst die Finger von dieser Sache! … Der Fall Schadwald steht unter keinem guten Stern."

De Nederlandse Justitie is kinderontvoering, kindermisbruik zelfs kindermoord op het spoor - "Zentrale des Rings ist die Rotlichtszene von Amsterdam" - en het onderzoek wordt gestopt omdat het "onder een kwaad gesternte staat"! Onheilspellend. Wat wordt daarmee bedoeld? Oordeelt u zelf over de volgende harde feiten, geen ongesubstantieerde verdachtmakingen. Naar aanleiding van mijn boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat d.d. oktober 2009 kreeg ik van klokkenluiders afkomstig uit de recherchewereld schriftelijk medegedeeld:

"Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielennetwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde sg Joris D[...] betrokken zijn maar veel meer hoge ambtenaren en politici."

Een zeer verontrustende beschuldiging. Je moet wel stevig in je schoenen staan om dit openlijk te durven schrijven. Vandaar dat ik hun eerst gevraagd heb of ze 100% zeker waren. Hun antwoord was "ja". Daarna heb ik een voormalig topambtenaar van Justitie om een rapport over Demmink gevraagd. Daaruit blijkt dat Demmink oppermachtig is. "De arm van D[...] reikt tot de top 100 van de staande en zittende magistratuur en zeker ook de top 50 van Buitenlandse Zaken en indirect zeker ook de AIVD". Voorts "Angst echte angst voor repercussies is wat voortdurend een rol speelt". Gedegen onderzoek van 3 bronnen had tot resultaat mijn boek De D[...] Doofpot d.d. mei 2010 (met daarin 3 rapporten: deel I dat van de topambtenaar, deel II van journalist Kat met 56 bijlagen o.a. Die Welt en deel III van de klokkenluiders). Op deze Doofpot heb ik duizenden adhesiebetuigingen gekregen, enkele met waarschuwingen als "Denk aan Fortuyn".

Al sinds 1998 zijn gezaghebbende Nederlandse tv-rubrieken en diverse andere media met onthutsende berichten gekomen over de vermeende pedofilie van Demmink. Echter steeds weer ging de zaak in de doofpot. Journalisten die zich in de zaak vast leken te bijten, lieten na verloop van tijd weer los. Sommigen vertelden later in kleine kring onder druk van buiten te zijn gestopt en zich daar beroerd bij te voelen. Zo werd Jeroen de Jager van de NOS vorig jaar van de zaak afgehaald.

Hoewel een topambtenaar van Justitie van onbesproken gedrag behoort te zijn, geldt dat kennelijk niet voor Demmink. Integendeel, in 2002 toen hij al jaren in opspraak was, maakte hij zelfs promotie en werd benoemd tot hoogste ambtenaar op Justitie, secretaris generaal. Sindsdien zijn 4 aangiftes tegen hem gedaan wegens kindermisbruik, laatstelijk medio 2010, waarna onderzoek is toegezegd door het OM, dat overigens onder hem ressorteert. Ongetwijfeld zult u denken, dat Demmink lopende het onderzoek geschorst is. Op non-actief gesteld in afwachting van de resultaten van het onderzoek? Niets van dat alles. Sterker nog: de man is nog altijd in functie en is in feite de hoogste baas over het onderzoek naar het kindermisbruik door Robert M. en naar het bestaan van een internationaal pedonetwerk.

Opvallend en verontrustend is de passiviteit van de politiek. Zelfs de misbruikaffaire rond Robert M. is voor Kamerleden geen aanleiding om eindelijk in actie te komen met betrekking tot de hoogste baas van Justitie die van onbesproken gedrag hoort te zijn.

Daarom schreef prof. mr. W.J. Slagter, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en gezaghebbend jurist, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onlangs een brief waarin hij aandringt op actie om de zaak op te helderen. "Of de beschuldigingen zijn onwaar. In dat geval dienen de beschuldigingen duidelijk te worden bestreden. Hetzij de beschuldigingen zijn wel waar en dan kan men er toch niet aan ontkomen om de realiteit onder ogen te zien. Ik hoop, dat het nieuwe kabinet ook in dit opzicht in de toekomst schoon schip gaat maken."

Een terechte vraag van een gerespecteerd jurist. Het ongemotiveerde antwoord van de minister is onthutsend: "... bericht ik u dat ik daar, evenals mijn ambtsvoorgangers, geen aanleiding toe zie." Ik kan maar één reden voor zo'n antwoord over Demmink bedenken: "Der Fall steht unter keinem guten Stern". Getroffen ouders, ik houd mijn hart vast voor het kindermisbruikonderzoek, mede omdat zojuist burgervader Van der Laan mij bericht: "Ik sluit mij aan bij het standpunt van de minister."

Crans, 8 januari 2011

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)
Oprichter Chipshol, Eurowoningen en Eurohome France

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets