Hoe de politiek (niet) reageert op vragen van een verontruste burger

27-09-2010

De heer H.S. van Oosterum was getroffen door advertenties van Drs. J. Poot over de ernstige beschuldigingen aan het adres van de secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink. Een e-mail van 16 augustus aan de kamerleden Pechtold, Irrgang, Weekers, Marijnissen, Rutte, Cohen en de CDA-fractie leverde schamele reacties op. Van Oosterum waagde er vandaag een vervolgmail aan, waarmee hij inhaakte op de meest recente advertentie van Poot "Klokkenluider met de dood bedreigd via Justitie", die deze dag verscheen in het NRC.

Verzonden: maandag 16 augustus 2010 17:28 Aan: Alexander Pechtold (E-mail); Edgard Irrgang (E-mail); Frans Weekers (E-mail); Jan Marijnissen (E-mail); 'M. Rutte (E-mail); 'j.cohen@tweedekamer.nl'; 'cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl' Onderwerp: FW: In NRC: Open brief aan Joris Demmink, nog steeds s-g Justitie

Geachte heren,

Naar aanleiding van een advertentie van de heer drs. J. Poot werd mijn aandacht getrokken door de inhoud van dit bericht. Om me zelf een goed beeld te verschaffen heb ik de boeken van de heer drs. J. Poot opgevraagd en aandachtig doorgenomen.

Voor wat betreft de inhoud van het boek inzake de heer J. Demmink, wanneer ik het goed begrijp een van de meest invloedrijke mensen in dit land, stel ik vast dat dit boek een beschrijving inhoudt van het mogelijke gedrag van de heer Demmink, die een burger, zeker waar het zijn zekerheid betreft, tot grote zorgen zou moeten leiden, wanneer de inhoud juist is. Wanneer de inhoud juist is, dan is mijn vraag waarom deze mijnheer J. Demmink nog steeds op de positie zit waar hij zit? Wilt u mij informeren?

Wanneer de beschuldigingen van de heer drs. J. Poot in strijd zijn met de feiten, dan lijkt de "waardering" smaad en laster een bescheiden beschrijving van de inhoud van dit boek. Iedere rechtgeaarde burger zou deze aantijgingen niet over zijn kant kunnen laten gaan, zeker niet een persoon op de positie van de heer drs. J. Poot, waar integriteit en betrouwbaarheid onvoorwaardelijke eigenschappen zouden moeten zijn van deze persoon.

Wilt u zo vriendelijke zijn als volksvertegenwoordigers mij als burger uit te leggen, welke rechtvaardiging het betreft dat:
1) De heer Joris Demmink zijn positie nog mag bekleden, wanneer de feiten zoals de heer drs. J. Poot heeft beschreven juist zijn;
2) De heer Joris Demmink en de verantwoordelijke minister deze aantijgingen niet juridisch laat vervolgen, wanneer deze aantijgingen in strijd zijn met de feiten?

Ik maak mij als burger met jonge kinderen ernstig zorgen over de mogelijkheid dat de feiten zoals de heer dors. J. Poot heeft beschreven juist zijn. Waar kan ik als burger de belangen van mijn kinderen dan zekerstellen?

Ik verzoek u als volksvertegenwoordigers datgene te doen waar uw functieomschrijving voor staat, te weten: het (zorgvuldig) vertegenwoordigen van mijn belangen als burger!! Dat betekent dat u minimaal zorg dient te dragen voor zekerheid, zeker waar het de kinderen van dit land betreft. Daar mag en kan geen enkele onzekerheid over bestaan.

In het vertrouwen dat u uw beroepsomschrijving serieus wenst op te pakken en op het belang van kinderen geen enkel risico kan laten bestaan, verblijf ik, in afwachting van een antwoord, dat mij zekerheid biedt over het belang van mijn kinderen.

Hoogachtend,

H.S. van Oosterum

Op 27 september voelde Van Oosterum zich genoodzaakt tot deze volgmail, die illustreert hoe weinig respons er van er verder druk op lostwitterende politici verwacht mag worden als het om zaken gaan die er ├ęcht toe doen.

Geachte kamerleden,

Naar aanleiding van mijn -mail d.d. 16 augustus jl. mocht ik van enkele van u een maximale reactie ontvangen, dat u:
1) Mijn bericht in "goede orde had mogen ontvangen";
2) U zo druk was, dat u eerst na 2 september 2010 (D66) zou kunnen gaan reageren (een reactie dat het nu na 2 september is lijkt me geen aardige reactie);

Ik vertrouw erop dat de signalen dat u niet reageert op een situatie die naar beide kanten toe in mijn ogen zeer ernstig is, mij nog meer verontrust. Ik wijs u op het feit dat de burger steeds meer geluiden vanuit de overheid "mag" vernemen, dat zij geen respect of vertrouwen meer mag genieten. Mijn standpunt voor wat mijzelf betreft is dat je respect en vertrouwen oproept door jezelf respectvol naar jezelf en daardoor naar anderen te gedragen.

Een volksvertegenwoordiger, die een burger op een zo zorgwekkende situatie niet reageert, doet er zelf alles aan, om het respect te ontlopen.

Wanneer een goed gemotiveerde reactie uitblijft, zal ik mij als burger moeten vasthouden aan de wel degelijk serieus gemotiveerde argumenten van de heer drs. J. Poot.

Wanneer het van u als Kamerleden en als Ministerie van Justitie blijft ontbreken van een gemotiveerde weerlegging van de argumenten van de heer drs. J. Poot, kan en mag ik niet anders vaststellen dat de kinderen van dit land blootstaan aan zeer ernstige risico's, waardoor hele gezinnen in diepe droefheid kunnen worden geworpen, waar "onze volksvertegenwoordigers"niets aan lijken te doen. Ik wijs u op het feit dat u een zeer zware verantwoordelijkheid op u laadt. Ik neem aan dat u uw taak als volksvertegenwoordiger serieus neemt en mij als burger die zekerheid zal bieden die ik daarbij van u mag verwachten.

In het vertrouwen dat u mijn respect wenst te verdienen als volksvertegenwoordiger, verblijf ik in afwachting van een antwoord dat dat respect zal rechtvaardigen.

Hoogachtend,

H.S. van Oosterum

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets