Opnieuw slachtoffer van Demmink: aantal lopende rechtszaken komt op vier

21-11-2013

Opnieuw wordt een rechtszaak aangespannen tegen voormalig secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink. Dat meldt De Volkskrant met de kanttekening dat "hij zich nu in vier zaken tegelijk moet verdedigen". Een Nederlandse man stelt Demmink aansprakelijk voor de schade die hem is toegebracht, omdat hij als minderjarige betaalde seks zou hebben gehad met Demmink. Letselschadeadvocaat Martin de Witte, advocaat van de man, ziet de brief van zijn cliënt aan Demmink als het begin van een civiele zaak. "Ik wil zeer voorzichtig zijn, je kunt iemand niet zomaar beschuldigen", zegt hij in De Volkskrant: "Tegelijk moet iemand ook het recht hebben zich te verweren als hem naar zijn mening onrecht is aangedaan."

De Witte voert ook letselschadezaken namens slachtoffers van het misbruik binnen de katholieke kerk. "Mijn cliënt zegt dat er op 15-jarige leeftijd seksueel contact was met Demmink. Dat is een onrechtmatige daad. Ik weet niet of dat klopt, maar het geeft wel aanleiding dit goed uit te zoeken. Nadat we Demmink aansprakelijk hebben gesteld, zal de volgende stap zijn het starten van een getuigenverhoor."

De Volkskrant heeft ruime gelegenheid geboden tot wederhoor, maar Demminks advocaat Harro Knijff laat weten de brief, die anderhalve week geleden is verstuurd, nog niet te kennen. Inmiddels is hij verwikkeld in vier juridische procedures: de door hemzelf aangespannen zaak tegen het AD, waarin hij een schadevergoeding eist van honderdduizend euro. Stichting De Roestige Spijker heeft daarnaast via de rechter een voorlopig getuigenverhoor afgedwongen. De Volkskrant stelt vast dat daarme "de affaire vanaf volgende maand voor het eerst in het openbaar met getuigen onder ede voor de rechter wordt behandeld. Bij die getuigen is waarschijnlijk ook de man die nu schade claimt."

Advocate Adèle van der Plas probeert intussen via een artikel 12-procedure bij het hof in Arnhem gedaan te krijgen dat Demmink alsnog wordt vervolgd. In die zaak is een document opgedoken van het Turkse Openbaar Ministerie, waarin staat dat Demmink in 1996 in Turkije was. Hij heeft dit zelf, in feite als alibi, steevast ontkend en zo ook al zijn ministers van Justitie.

Het nu nieuw naar voren getreden slachtoffer van Demmink beschrijft in de brief dat hij in 1988 door de voormalige topambtenaar in zijn auto is opgepikt in Amsterdam. "Terwijl de auto reed, heeft u naar zijn leeftijd gevraagd. Hij heeft geantwoord dat hij 15 jaar was." Twee weken later zou een nieuwe ontmoeting hebben plaatsgevonden. "Cliënt werd toen erg bang, heeft gezegd dat hij dit niet wilde en is toen uitgestapt omdat er in de auto ruzie ontstond."De Volkskrant voegt daaraan toe: "Door psychische problemen, als gevolg van ervaringen als slachtoffer van gedwongen kinderprostitutie, zou hij onder meer zijn bedrijf zijn kwijtgeraakt. Hij wil uit veiligheidsoverwegingen niet met naam en toenaam genoemd worden."

Het ministerie van Justitie wilde naar de krant toe niet reageren, omdat het de aansprakelijkheidsstelling niet kent."Dat is ook vooral een zaak voor de advocaat van de heer Demmink", aldus de woordvoerder. Die wordt overigens, zoals ook De Volkskrant opmerkt, volledig door de Staat betaald. In verschillende zaken (waaronder de door Demmink zelf aangespannen zaak tegen het AD) zijn inmiddels vele tienduizenden euro's aan advocatenkosten voor rekening van de belastingbetaler gekomen. Volgens Opstelten is de rechtvaardiging hiervan dat Demmink wordt getroffen door 'uiterst diffamerende beschuldigingen' die 'nauw verband' houden met zijn functie. "Of de overheid hem ook bij zal staan in de nieuwe letselschadezaak, is volgens een woordvoerder niet bekend," aldus De Volkskrant.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets