Kamerlid Omtzigt: "Als je niet onderzoekt dan is er geen begin van juistheid. De regering moet in de benen komen."

10-12-2012

De grootste partij in de Raad van Europa, de Europese Volkspartij EVP, wil opheldering over het strafrechtelijk onderzoek naar een voormalige top-ambtenaar van Justitie. Tegen de oud-secretaris-generaal is in het verleden aangifte gedaan wegens seksueel misbruik, maar die aangiftes zijn ingetrokken en hij is verder niet vervolgd. Pieter Omtzigt is Tweede Kamerlid van het CDA en ook lid van de EVP in de Raad van Europa. Sven Kockelmann sprak in KRO's Goedemorgen Nederland op 10 december 2012 met Omtzigt en vroeg hem naar het belang van diepgaand onderzoek naar de Demmink-affaire. Een transcript van het vraaggesprek hieronder.

KRO Goedemorgen Nederland d.d. 10 december 2012 Sven Kockelmann en Pieter Omtzigt:

K: De grootste partij in de Raad van Europa, de Europese volkspartij EVP, wil opheldering over het strafrechtelijk onderzoek naar een voormalige top-ambtenaar van Justitie. Tegen de oud-secretaris-generaal is in het verleden aangifte gedaan wegens seksueel misbruik, maar die aangiftes zijn ingetrokken en hij is verder niet vervolgd. Pieter Omtzigt, goedemorgen.

O: Goedemorgen.

K: Lid van de Tweede Kamer voor het CDA en ook lid van die EVP in de Raad van Europa dus. Wat wil de Raad van Europa precies?

O: In de Raad van Europa heeft de fractievoorzitter Luca Volonte vragen gesteld om te weten waarom in Nederland met de aangiftes waarvan er overigens maar 1 is ingetrokken en de andere niet zijn onderzocht of ten minste alleen een oriënterend feitenonderzoek is geweest, waarom daar niet meer onderzoek naar gedaan is.

K: Ja, en de Raad van Europa is daar heel kritisch over want het wekt op zijn minst de suggestie dat deze oud-secretaris-generaal daar mogelijkerwijs zelf de hand in zou kunnen hebben gehad.

O: Ja, in de vragen van Volonte stelt hij duidelijk dat een secretaris-generaal functie heeft bij de benoeming van de rechterlijke macht en als zo iemand ergens van wordt beschuldigd, moet je dus extra waarborgen hebben op het moment dat er een beschuldiging tegen zo iemand geuit wordt.

K : Ja.

O: Er zijn zowel mensen in Nederland die zeggen dat die door hem misbruikt zijn als Turkse jongens die zeggen dat die daar misbruikt zijn. Er zijn meerdere aangiftes over meerdere affaires gedaan.

K: Ja.

O: Als je als Nederlandse Staat dan en dat bleek uit de Kamervragen die ik zelf gesteld heb als CDA’er in de Tweede Kamer blijkt dat er alleen een oriënterend feitenonderzoek is geweest wat eigenlijk niks is dus je kunt niemand onder ede horen, geen telefoontaps niks en zegt van ja we kunnen helemaal niks vinden, dan moet je je afvragen of die niet beïnvloed is en het tweede Nederland heeft het verdrag van Lanzarote getekend ter bestrijding van kindermisbruik en daarin staat dat bij voorrang zaken met kindermisbruik onderzocht moeten worden en zelfs áls aangiftes ingetrokken geworden dat je dan nog onderzoek moet blijven doen. Nou, beide dingen heeft Nederland nou in ieder geval zo te zien niet gedaan …

K: Waarom niet?

O: Dat is niet duidelijk.

K: Nou ja, u loopt al, u loopt daar al een tijdje mee aan het Binnenhof en deze affaire speelt al op zijn minst langer dan 10 jaar, ik meen vanaf 1998 uit mijn hoofd.

O: Langer nog.

K: Ja, langer nog. Met andere woorden en u bent ook al een tijdje Kamerlid, waarom heeft de Tweede Kamer daar nooit zijn vinger achter kunnen krijgen dan?

O: De Tweede Kamer heeft daar meerdere keren vragen over gesteld maar aarzelt natuurlijk enorm om over een individueel geval om daar Kamervragen iedere keer over te stellen.

K: Ja.

O: en wat nu anders is dit keer, is dat de Amerikaanse, het Amerikaanse Congres heeft een hoorzitting over deze zaak gehouden. Nou doet de Raad van Europa dit ook nog een keer, dus zowel in de Verenigde Staten als Europa zeggen mensen die met mensenrechten te maken hebben “Nederland, klopt het wel wat daar gebeurd is?”

K: Ja.

O: En daar zal de Nederlandse regering een antwoord op moeten formuleren.

K: Ja, maar moet de Nederlandse regering wakker liggen van een vraag van de Raad van Europa als Kamervragen al niet worden beantwoord?

O: Nou, die van mij zullen tot gevolgvragen leiden, want daaruit bleek dus dat in plaats van de Nederlandse regering bleek in Amerika gezegd te hebben “Nou, er is een diepgravend onderzoek geweest, vandaar de Kamervraag gesteld: “Welk diepgaand onderzoek?”. Toen bleek zeggen ze een oriënterend feitenonderzoek geweest. Nou, u weet wat voor onderzoek het met oriënterende feiten doen, dat is o.a. bij een staatsecretaris met bonnetjes wat de Minister-President toegeeft dat ie zelfs niet googelt om te kijken wat er gebeurd is, dus dat stelt helemaal niks voor wat men gedaan heeft.

K: Nee.

O: En juist daarom is het belangrijk dat het wel een keer goed onderzocht wordt. Overigens de Raad van Europa, de laatste keer dat ik vragen gesteld heb over de Magnitsky zaak dat is ook niet goed beantwoord.

K: Nee.

O: En daarna is de Raad van Europa zelf met een onderzoek begonnen.

K: Ja, maar goed …

O: … dus dat is de tweede stadium waar ze in terecht kunnen komen. De beschuldigingen zijn natuurlijk heel serieus, want het gaat natuurlijk wel over het seksueel misbruik van minderjarigen het gaat niet over te hard rijden.

K: Dus, wat wilt u dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht, dat de minister de opdracht geeft aan het Openbaar Ministerie om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken of niet?

O: Dat lijkt mij een manier om dit op te lossen, dus dat kan op die manier, het kan zijn dat je internationale experts vraagt, dat is dus wat de heer Volonte vraagt, er zijn meerdere manieren, maar je moet kijken, je moet of voor eens en voor altijd ervoor zorgen dat deze beschuldigingen de wereld uit zijn, want ze zijn ook zeer schadelijk, of ze moeten leiden tot strafrechtelijke vervolging, maar het blijft nu al 15 jaar hangen en dat is zeer ongezond.

K: Ja, maar waarom heeft het dan 15 jaar geduurd? Ook in de periode dat er nog partijgenoten van u op dat departement zaten en ook voordurend hebben gezegd dat er niks aan de hand was.

O: Ja, dat kan ik niet goed inschatten waarom dat 15 jaar geduurd heeft. Ik bedoel, ik ben er sinds een aantal maanden mee bezig met mijn eigen Kamervragen, ben ook geen Justitiewoordvoerder, maar ik vind vanuit de Raad van Europa, vanuit mijn recente benoeming tot Nationaal Rapporteur voor het misbruik van kinderen in de Raad van Europa, dat ik deze vragen moet stellen.

K: Ja.

O: Dat heb ik ook heel bewust gedaan, want ik vind dat je wel over andere landen vragen kunt stellen, maar dan moet je ook in je eigen land kijken.

K: Maar u wilt dus, even voor de duidelijkheid, dat de minister van Veiligheid en Justitie alles in het werk stelt om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken en niet een voorlopig feitenonderzoek, maar een officieel strafrechtelijk onderzoek?

O: Een officieel onderzoek, dat kan een strafrechtelijk onderzoek zijn, maar dat kan zoals Volonte vraagt door een aantal buitenlandse experts en dat men in ieder geval niet meer in het buitenland beweert zoals ie nu doet in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat er een diepgaand onderzoek geweest is, terwijl blijkt dat dat er nooit geweest is. Dat kan niet langer, dat kan Timmermans en dat kunnen Opstelten niet beweren als ze zeggen dat ze hier hard op criminaliteit zijn, moeten ze ook gewoon het onderzoek goed doen.

K: Ja, nou is de minister van Veiligheid al in de publiciteit geweest met zijn opvatting hierover. Hij heeft gezegd Ivo Opstelten, dus, dat er geen begin van juistheid is aan de beschuldigingen.

O: Ja, als je niet onderzoekt dan is er geen begin van juistheid. Ik wil dat bewezen wordt, ik wil gewoon zien dat het onjuist is, iets wat al 15 tot 20 jaar is en naar het hart van de Nederland rechtsstaat gaat of ik wil ervoor zorgen dat het dat het leidt tot aanpakken van de zaak als het wel het juist is.

K: Goed.

O: Die tussenweg die is schadelijk voor Nederland en die schadelijkheid voor Nederland die begint nu internationaal behoorlijk duidelijk te worden.

K: Dus langs welke weg dan ook u wilt de onderste steen boven vanuit de Raad van Europa is er druk, vanuit het Amerikaanse Congres is er druk en vanuit uw persoon in de Tweede Kamer is er druk en de minister moet nu echt in de benen komen, begrijp ik.

O: De regering moet in de benen komen, ja.

K: Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, ik dank u wel.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets