Recht is Krom: "Levenslang of vrijheid voor Baybasin?"

23-08-2013

Op zijn blog 'Recht is Krom' publiceerde Wim Dankbaar onlangs een scherpe analyse van de bizarre situatie rond de Turkse Koerd Hüseyin Baybasin, die in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzit. Maar kort geleden werd hem onder obscure omstandigheden ineens een deal aangeboden. Hij zou akkoord moeten gaan met uitwijzing naar Turkije, waar hij snel vrijgelaten zou worden. Dankbaar maakt een scherpe analyse over dit nieuwe opmerkelijke incident in de Baybasin-zaak, waarvan al geruime tijd duidelijk is dat er een heel akelig Demmink-luchtje aan zit.

"Levenslang of vrijheid voor Baybasin?", zo luidt de kop van het blog-artikel.

Even heel kort: Baybasin heeft levenslang gekregen voor het uitlokken van twee liquidaties, maar beweert op zijn beurt dat hij ten onrechte vast zit. Hij stelt dat Demmink in Turkije kindermisbruik heeft gepleegd -hetgeen door een groeiend aantal getuigen wordt bevestigd, waaronder twee van zijn slachtoffers- en daarmee is gechanteerd. Hij zou vervolgens onder Turkse druk het onderzoek tegen Baybasin hebben ingestoken, waarbij bewijs zou zijn vervalst. Lees de verdere achtergronden hier.

Dankbaar stelt vast dat het wel heel raar is om een wegens moord tot levenslang veroordeelde gedetineerde een vrijgeleide aan te bieden:

"Is het pure feit dat Baybasin een deal krijgt aangeboden van de minister met de belofte dat hij vrijkomt, niet het ultieme bewijs dat hij onschuldig is? Namens wie of wat werd hem deze deal buiten de rechter en de volksvertegenwoordiging om door Opstelten aangeboden?" ... Justitie is kennelijk bereid om levenslang om te zetten in vrijheid. Dit doet toch alleen een partij met boter op zijn hoofd? Bovendien, er ligt toch een uitspraak van de rechter? Het is dus ook een bewijs dat die uitspraak niet gerespecteerd wordt door het hoogste niveau. Of beter gezegd, men weet dus dat die uitspraak onjuist is. Er wordt dus in Nederland gewoon gekoehandeld tussen levenslang en vrijheid?"

Vervolgens stelt Dankbaar de lezer de volgende vergelijking voor: "Uw kind is vermoord en de dader is veroordeeld tot levenslang. En dan wordt hem plotseling aangeboden om naar een ander land te gaan waar hij vrijgelaten zal worden. Dit accepteert toch niemand? Waarom in dit geval dan wel? De gang van zaken is zo ongrondwettelijk als het maar kan."

Geheimzinnige deal
Hij beschrijft ook hoe die 'deal' aan Baybasin werd gepresenteerd: "Twee agenten van de afdeling Vreemdelingenzaken hebben de levenslang gestrafte Turkse Koerd Hüseyin Baybasin in zijn cel opgezocht en verzocht in te stemmen met uitzetting naar Turkije. Ze spiegelden hem voor dat hij in Turkije ‘snel’ zou vrijkomen terwijl hij in Nederland zijn leven in de cel zou moeten blijven. De agenten zeiden op te treden namens ‘de minister’." Het waren twee heren van de Politie Utrecht, die hem een document voorlegden dat hij zou moeten ondertekenen. Na ondertekening zou hij naar Turkije kunnen afreizen. Volgens de advocate van Baybasin, Adèle van der Plas, werd hem ‘op enigszins geheimzinnige toon meegedeeld’ dat hij in Turkije zou vrijkomen.

"Baybasin heeft verzocht het betreffende document achter te laten zodat hij het zou kunnen bespreken met zijn advocaten maar dit werd geweigerd. ... ‘Het ging om een directe overeenkomst tussen hem en de Minister ... daar had een advocaat niets mee van doen. ... De sfeer werd grimmig toen hij weigerde te tekenen. Hem werd toen gezegd, dat hij dan maar gratie aan de Koning moest vragen."

Gemanipuleerde telefoontaps
Uit het stuk blijkt dat iets dergelijks al eens eerder is gebeurd: "In 2006 is Baybasin een zelfde soort voorstel gedaan, maar dat was door een hoge Turkse overheidsfunctionaris, die hiervoor speciaal naar Nederland was afgereisd. Ook hij had de boodschap dat indien Baybasin zijn verdediging zou opgeven en instemde met terugkeer naar Turkije hij daar per onmiddellijk in vrijheid zou worden gesteld en bovendien volledig ‘gecompenseerd’. Volgens Van der Plas zal Baybasin nooit op een dergelijk verzoek ingaan ‘omdat hij als onschuldig man de gevangenis wil verlaten.’ Baybasin heeft altijd ontkend twee opdrachten voor liquidaties te hebben gegeven. Het bewijs was alleen gebaseerd op afgeluisterde telefoongesprekken die volgens hem waren gemanipuleerd. Overigens is één liquidatie nooit uitgevoerd. De andere moord vond plaats in Turkije. de mannen aan wie Baybasin de opdracht zou hebben gegeven, in Turkije vrijgesproken respectievelijk buiten vervolging gesteld. De zaak bleek niets met Baybasin van doen te hebben."

Ook roept Dankbaar in herinnering dat Demmink zich persoonlijk heeft bemoeid met Baybasin’s detentie. Baybasin is in de gevangenis door Justitie-personeel benaderd voor vertrouwelijke gesprekken met Demmink, maar ook met de huidige staatssecretaris Fred Teeven. Lees het volledige artikel op Recht is Krom.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets