Rechter Veling verschoont zich om 5 voor 12:
Rechtbank Rotterdam steunt vertragingsacties Demminkzaak

08-09-2013

Rechter mr. T. Veling, aan wie de behandeling van de zaak Demmink/AD/De Roestige Spijker was toegedeeld, wenst zich te verschonen. Daarmee wordt voorkomen dat het gaat stinken in de rechtszaal. Advocaat Matthijs Kaaks van Stichting De Roestige Spijker had niet voor niets al op 22 juli jl. bezwaar tegen Veling gemaakt. Deze ‘onafhankelijke‘ rechter was voorheen werkzaam bij landsadvocaat Pels Rijcken Droogleever Fortuijn en trad daar als advocaat veelvuldig op namens onder meer het Ministerie van Justitie en ook voor Demmink zelf. Nadat de zaak door het ‘kamp Demmink’ al maandenlang werd getraineerd, betekent de veel te late verschoning van Veling opnieuw een forse vertraging. Is er overigens in Nederland nog een echt onafhankelijke rechter te vinden voor de Demminkzaak? Of moet zo iemand uit het buitenland worden ingevlogen? Als er eenmaal een rechter gevonden is, zullen Demmink c.s. opnieuw grote haast gaan maken... met het verder traineren van de zaak.

Dit accepteert Demmink niet!
“Als je niets doet, wordt de berichtgeving voor waar gehouden en dat accepteert Demmink niet”, aldus de stoere taal van zijn advocaat Harro Knijff in NRC na de ontluisterende onthullingen in het AD van 6 en 8 oktober 2012 over “De topambtenaar, de Haagse pooier en zijn jongens”. Als je onschuldig bent, pik je zoiets inderdaad niet en laat je geen tijd verloren gaan om zo snel mogelijk je onschuld aan te tonen. Maar Demmink en Knijff deden maandenlang niets. Het begin van een verdedigingsstrategie van vertragen en saboteren om te voorkomen dat de onderste steen boven komt. Een reconstructie van ... nog altijd géén proces.

Op vrijdag 1 februari, bijna vier maanden nadat NRC zijn oorlogstaal optekende werd Knijff opgeschrikt door een brief van Stichting De Roestige Spijker. Voorzitter Robert Rubinstein constateerde dat er ondanks de dreigementen van een proces helemaal niéts was gebeurd. Rubinstein stelde voor dat zijn stichting de berichten uit het AD dan zeker wel op zijn website zou mogen herpubliceren: of Demmink daar geen bezwaar tegen had?

Dagvaarding pas na 4 maanden
Ineens kwam Knijff in actie want direct na het weekend waarin hij de brief van De Roestige Spijker had ontvangen kwam het bericht ‘Demmink dagvaardt AD’. Knijff was “daar agendatechnisch niet eerder aan toe” gekomen maar nu was het hem toch ernst, want dit kon Demmink toch allemaal niet over zijn kant laten gaan?

Toen het AD dan eindelijk was gedagvaard, besloot De Roestige Spijker zich aan de zijde van het AD te voegen. Het duurde dit keer slechts één kleine maand voor Knijff liet weten dat Demmink hier niet van gediend was en dat de stichting zich buiten de procedure diende te houden. De Roestige Spijker verzocht vervolgens de rechtbank Rotterdam snel een zitting in te plannen teneinde te kunnen bepleiten waarom zij zich wél aan de zijde van het AD mocht voegen. Daar moest dus een datum voor worden geprikt.

Vertraging pleitdatum, eerst door Knijff
Het moet gezegd, Knijff reageerde dit keer pijlsnel. Omgaand liet hij, op 6 mei, weten dat hij tot 5 juli in het buitenland verkeerde dus dat zou voor de zomer allemaal niet meer gaan lukken... De urgente belangen van zijn in opspraak verkerende, prominente cliënt die snel zijn naam wilde zuiveren waren kennelijk niet groot genoeg om een twee maanden (!?) durende vakantie te onderbreken. En in een bescheiden kantoor als De Brauw Blackstone Westbroek is natuurlijk ook niet zomaar een collega te vinden die Knijff kan vervangen. De rechtbank Rotterdam vond het allemaal prima.

Korte tijd later bracht De Volkskrant op 20 juni een aantal schokkende nieuwe getuigenissen aan het licht. Opmerkelijk genoeg kreeg de krant Harro Knijff, die tot 5 juli in het buitenland had moeten zitten, zonder problemen aan de telefoon om de berichten te kunnen afdoen als ‘kwaadaardige borrelpraat’.

Intussen probeerde De Roestige Spijker via de WOB de hand te leggen op stukken waaruit duidelijk zou worden waarom de Nederlandse Staat de advocatenkosten betaalt van een (weliswaar zeer hoge) medewerker die beschuldigd wordt van pedofiele praktijken. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie liet al snel weten dat deze informatie niet binnen de wettelijke termijn van 4 weken te vinden zou zijn, en dat men dus de termijn (ook wettelijk) zou verlengen tot 8 weken. En zelfs na 8 weken was er nog geen bericht. Je zult als verdachte maar haast hebben om je blazoen te zuiveren!? Tot op de dag van vandaag is het ministerie het antwoord op een deel van de vragen schuldig gebleven, al is wel met facturen aangetoond dat het ministerie voor tienduizenden euro’s aan advocatenkosten heeft betaald.

Vertraging pleitdatum, nu door rechtbank Rotterdam
De zitting waarin De Roestige Spijker haar voeging mocht bepleiten was inmiddels vastgesteld op 9 september 2013. In juli werd bekend dat de kwestie zou worden behandeld door rechter mr. T. Veling, nota bene voormalig Pels Rijcken-advocaat die veelvuldig voor de Staat optrad. Advocaat Matthijs Kaaks maakte daarom 22 juli bezwaar tegen de toedeling van de zaak aan mr. Veling en vroeg uiteraard hoe dat nu zo had kunnen gebeuren. Eind augustus schreef hij nog maar eens een verontruste brief aan de rechtbank, omdat de datum van de zitting toch wel erg dichtbij kwam.

Pas een week vóór de zitting ontving hij van de rechtbank het bericht dat rechter Veling op 29 augustus heeft aangegeven dat hij zich wenst te verschonen: een verstandige beslissing, maar wel opmerkelijk dat hij pas zo laat tot dit inzicht is gekomen, want zijn CV en achtergrond waren natuurlijk van meet af aan bekend. Dat Veling zo laat tot dit inzicht komt heeft tot gevolg dat de zitting van 9 september wordt opgeschort. Eerst moet, op 10 september, de verschoningskamer van de Rechtbank bijeenkomen om het verschoningsverzoek van Veling te behandelen. Feit is dat de rechtbank Rotterdam de vertragingsacties in de Demminkzaak van harte ondersteunt.

Buitenlandse rechter invliegen?
Na 10 september gaat de zaak Demmink vs. AD/De Roestige Spijker een nieuwe fase in. Er moet een nieuwe rechter gevonden worden, die Demmink niet kent en niet bevooroordeeld is en echt onafhankelijk kan oordelen. Gezien de intensieve contacten tussen de rechterlijke macht en de uitgekookte oud-justitietopman (die o.a. jaarlijks alle rechtbankpresidenten uitnodigde voor een dinertje) wordt dat nog een hele klus. De beste oplossing is het een buitenlandse rechter in te vliegen.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets