Resolutie Amerikaans Congres: Internationaal Gerechtshof moet weg uit Nederland

20-12-2012

In het Amerikaanse Congres is in het Huis van Afgevaardigden een resolutie ingediend om het Internationaal Gerechtshof uit Nederland weg te halen. Het internationale Hof van Justitie, gevestigd in het Vredespaleis, geldt als het belangrijkste gerechtelijke orgaan in de Verenigde Naties. De resolutie is opgesteld door congreslid Chris Smith, die op 4 oktober jl. een hoorzitting heeft voorgezeten over de affaire-Demmink. Tijdens deze hoorzitting kwamen onder meer een slachtoffer van Demmink en de advocate van twee andere slachtoffers aan het woord. De beschuldigingen tegen Demmink omvatten onder meer verkrachting en seksueel misbruik van minderjarige jongens en houden al tientallen jaren aan, zonder dat de Nederlandse justitie (onder leiding van diezelfde Demmink, die eind oktober met pensioen is gegaan) ooit serieus onderzoek naar de kwestie heeft willen doen. In Amerika lijkt men er nu helemaal genoeg van te hebben dat Nederland de affaire maar blijft negeren en ontkennen.

De resolutie dringt aan op het wijzigen van artikel 22 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, waarin is vastgelegd dat het Hof zetelt in Den Haag. In de tekst van de resolutie stelt Smith dat geen enkele overheidsfunctionaris boven de wet kan staan, zeker als het gaat om mensenhandel en kindermisbruik. Hij benoemt expliciet de beschuldigingen van slachtoffers die stellen in hun jeugd door Demmink in Turkije te zijn verkracht. Ook baseert hij zich op de verklaringen van de voormalige Turkse politiechef Korkmaz N. Menzir, tevens oud-minister van Transport, die heeft bevestigd dat Demmink in de jaren '90 meermalen in Turkije is geweest, onder verschillende (schuil)namen, op zowel officiële als privébezoeken. De Nederlandse regering heeft recent nog verklaard dat er 'geen bewijs is' dat Demmink in die periode in Turkije was, nadat eerder stelliger werd gezegd dat hij er niet geweest was.

De lijst met verdere getuigenverklaringen waarop Smith zijn resolutie baseert liegt er niet om:

  • De Turkse politieman Mehmet Korkmaz, die tussen 1995 en 1997 bij 3 afzonderlijke bezoeken van Demmink verantwoordelijk was voor diens veiligheid en zelf tenminste een van de slachtoffers bij Demmink heeft afgeleverd.
  • De Turkse beveiligingsbeambte Huseyin Celebi, die in januari 2007 aan o.a. het hoofd van Politie, de procureur-generaal van de Hoge Raad en het Turkse ministerie van Justitie heeft verklaard dat Demmink tussen 1995 en 2003 élk jaar in Turkije was, en gebruik maakte van aliassen om zijn aanwezigheid daar te camoufleren.
  • Een deelnemer aan een vergadering van het K4 Comité in maart 1998, die verklaard heeft dat Demmink bij deze bijeenkomst aanwezig is geweest.
  • Een deelnemer van een Interpol-bijeenkomst in juli 1996, die óók heeft verklaard dat Demmink daarbij aanwezig was.

Demmink heeft zelf ontkend in de jaren '90 ooit in Turkije te zijn geweest, en zijn reisdocumenten uit die tijd zijn volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken opmerkelijk genoeg vernietigd.

Smith voegt eraan toe dat Minister Opstelten steeds heeft geweigerd officieel onderzoek te doen naar de beschuldigingen tegen Demmink, zodat slachtoffers en getuigen in Turkije niet gehoord zijn. De aangiften van twee slachtoffers zijn zelfs in het geheel niet in behandeling genomen. De slachtoffers, Mustafa en Osman, zouden inmiddels in Turkije gedwongen zijn met hun familieleden onder te duiken na bedreigingen sinds ze hebben geprobeerd hun zaak via het gerechtshof Den Haag alsnog in behandeling te nemen.

Nederland krijgt er in de resolutie bovendien van langs omdat, ofschoon de Nederlandse wet maximum gevangenisstraffen voorschrijft van 8 tot 18 jaar bij veroordeling wegens mensenhandel, de gemiddelde straffen hooguit 2 jaar bedragen, waarvan slechts iets meer dan een jaar daadwerkelijk wordt uitgezeten.

Tenslotte haalt Smith ook staatssecretaris Fred Teeven nog aan, die als aanklager optrad in het zgn. Rolodex-onderzoek in 1998. Teeven heeft volgens Smith "in een besloten hoorzitting voor de rechtbank Den Haag in de zaak Paul H./OM (09/754023-06) onder ede heeft verklaard dat het onderzoek werd geblokkeerd en dat het nooit tot vervolging van de in het onderzoek betrokken hooggeplaatste overheidsfunctionarissen is gekomen."

Deze waslijst aan schandalen die zich allemaal afspelen rond de persoon van Demmink ondermijnen de geloofwaardigheid van het International Gerechtshof zolang dat in Den Haag gevestigd is, dus zou -zo stelt Smith voor- het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de minister van Buitenlandse Zaken moeten oproepen de nodige stappen te ondernemen om de zetel van het Gerechtshof uit Den Haag te verwijderen.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets