De Roestige Spijker wil stafambtenaar Justitie horen over Demmink

01-07-2013

Stichting De Roestige Spijker wil dat een stafambtenaar van het ministerie van Justitie wordt gehoord over de zaak Demmink, aldus een persbericht van de Stichting. Volgens twee ex-collega’s heeft deze ambtenaar hen verteld ‘jonge jongens’ voor Demmink te hebben moeten regelen. De Volkskrant publiceerde hierover op 20 juni. Demmink was tot eind 2012 secretaris-generaal van Justitie. De bewuste stafambtenaar zegt van niets te weten, maar haar twee ex collega’s houden onverkort vast aan hun bij een Haarlemse notaris gedeponeerde verklaring. De stichting wil hen ook als getuigen horen en dient daartoe vandaag bij de Rechtbank Utrecht een verzoekschrift in.

Het doel van de stichting is het bestrijden van doofpotpolitiek en de bevordering van onderzoeksjournalistiek, gericht op het onthullen van misstanden. De naam verwijst naar een publicatie van columnist Jan Bennink op de Volkskrant-site. Hij schreef op 13 januari 2013 over “De drie roestige spijkers die Nederland doen etteren”. Eén van de ‘roestige spijkers’ is volgens hem de nooit goed uitgezochte Demmink-affaire.

De stichting meent dat de noodzaak om een onderzoek te starten onontkoombaar is geworden door de recente verklaringen van twee voormalige gevangenisdirecteuren. Zij stellen dat de stafambtenaar van Justitie zich tijdens een dienstreis naar Londen beklaagde over het feit dat zij voor Demmink jonge jongens moest regelen. In hun bij een notaris afgelegde verklaringen wordt ook vermeld dat veel hogere Justitie-ambtenaren van verhalen over de escapades van Demmink moeten hebben geweten. Echter: ‘Niemand durfde hierover openlijk naar buiten te treden. Dat stond gelijk aan ambtelijke zelfdoding plegen.’

De dienstreis vond in 1992 plaats. Reden om de herinnering ruim twintig jaar na dato op schrift te stellen en officieel te deponeren, is de ergernis van de ex-directeuren over de manier waarop Demmink volgens hen in bescherming wordt genomen door het ministerie van Justitie. Het steekt hen ook dat Demmink onlangs lid is geworden van het Nederlandse Helsinki Comité, dat landen helpt bij de opbouw van een rechtsstaat en het toepassen van de mensenrechten.

In het verzoekschrift van de Roestige Spijker wordt gesteld ‘dat men wegkeek, en zweeg, in plaats van dat hiertegen werd opgetreden.’ De stichting ziet in de verklaringen een nieuw bewijs dat – in strijd met wat minister Opstelten van Justitie beweert – géén deugdelijk onderzoek naar Demmink heeft plaatsgevonden. De verklaringen ondersteunen volgens De Roestige Spijker de in oktober 2012 door het Algemeen Dagblad (‘Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes’) tegen Demmink geuite verdenkingen. Ook liggen ze in lijn met de in de VS geproduceerde documentaire ‘Dutch Injustice: when child traffickers run a nation’. In de op Youtube ruim 250.000 maal bekeken productie leggen Klaas Langendoen (voormalig chef van de Criminele Inlichtingendienst, CID), een oud politiechef uit Turkije en strafrechtadvocaat Adèle van der Plas voor Demmink belastende verklaringen af. Ook komt in de documentaire (onherkenbaar) een man aan het woord die zegt als minderjarige seks te hebben gehad met Demmink. De Stichting wenst de documentaire actief in Nederland onder de aandacht van het publiek te brengen. Volgens Demmink, die de beschuldigingen ontkent, is de documentaire onrechtmatig jegens hem. Door middel van getuigenverhoren kunnen de feiten uit de documentaire worden onderzocht.

De Roestige Spijker vindt het een ernstige misstand dat minister Opstelten zich stelselmatig verzet tegen waarheidsvinding in de zaak Demmink. Ook is de stichting verbijsterd over het feit dat de juridische kosten die de voormalig topman van Justitie maakt volledig door de Staat worden vergoed. Daardoor is er sprake van een onaanvaardbare druk hetgeen een objectief en openbaar feitenonderzoek verhindert. De Roestige Spijker spreekt van ‘een groot publiek belang’ en wil dat zo’n onderzoek alsnog voortvarend en zo compleet mogelijk ter hand wordt genomen. In dat verband is het horen van de stafambtenaar, haar twee voormalige collega’s, advocaat Van der Plas, voormalig CID-baas Langendoen en de man die beweert als minderjarige seks met Demmink te hebben gehad van groot belang.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets