Spits: "Rijk vreest chaos bij hof"

27-09-2011

Veiligheid en justitie in Nederland zijn in handen van iemand die kennelijk zelf niet eens normaal bij het gerechtshof durft te verschijnen uit angst voor incidenten. Last van een slecht geweten? Het lijkt er wel op, getuige het artikel in Spits van 27 september 2011: "De Staat der Nederlanden is bang voor ’chaos en incidenten’ als morgen op het gerechtshof in Amsterdam de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt verhoord. Secretaris-generaal Joris Demmink moet getuigen in de al jaren slepende Chipsholzaak. De vraag die voorligt is of het ministerie zich heeft bemoeid met het plotseling vervangen van een voltallige Haarlemse rechtbank aan het eind van de zaak die Chipshol aanspande tegen Schiphol en de staat. Chipshol heeft kostbare landbouwgrond rond Schiphol in bezit, maar mag daar geen gebouwen op zetten omdat Schiphol de grond zelf wil ontwikkelen. De landsadvocaat vreest echter dat Chipshol-bazen Jan en Peter Poot het verhoor willen gebruiken om Demmink te ondervragen over beschuldigingen van pedofilie, die al jaren bij tijd en wijle de kop opsteken."

Seksfeesten
Aan het eind van drie getuigenverhoren gisteren vroeg advocaat Bert-Jan Houtzagers namens het Rijk de rechter zich vooraf wil buigen over de inhoud van het verhoor van Demmink. Hij deed dit nadat Chipshol vrijdag nieuwe stukken inbracht. Het gaat om Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van beschuldigingen in een Turks overheidsrapport, waarin staat dat Demmink zou hebben deelgenomen aan seksfeesten waar minderjarige jongens aanwezig waren. Gechanteerd met openbaarmaking zou Demmink persoonlijk hebben gezorgd dat een vijand van de Turkse staat in Nederland levenslang heeft gekregen.

Volgens de landsadvocaten hebben deze geruchten in de verste verte niets met Chipshol te maken, maar Peter Poot zegt wel een verband aan te kunnen tonen. Hij wil hier niet op ingaan, maar gezien andere ingediende stukken lijkt het erop dat Chipshol wil nagaan of het ministerie zich actief bemoeit met de benoeming van rechters.

Chipshol beweerde jarenlang dat de Haagse rechter Westenberg niet onbevooroordeeld vonniste toen hij het vastgoedontwikkelingsbedrijf eerder in het ongelijk stelde in het grondconflict. Hij vonniste onbegrijpelijk negatief en bleek achter de schermen met advocaten te bellen. De reden voor het merkwaardige gedrag van Westenberg zou zijn gelegen in het feit dat hij door collega-rechter Pieter Kalbfleisch, die bevriend was met de tegenstander van de familie Poot, op de zaak zou zijn gezet. Dit al jaren oude gerucht werd onlangs onder ede bevestigd door een ex-griffier van de Haagse rechtbank, die een relatie had met Kalbfleisch. Na deze openbaring werd Kalbfleisch geschorst als topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Zelf ontkent hij.

Geprocedeerd
Het is nog maar zeer de vraag of Demmink morgen ook echt ondervraagd gaat worden over de nieuw ingebrachte stukken. Vanmiddag wordt daarover eerst nog geprocedeerd.

Gisteren werden in de Chipsholzaak drie getuigen gehoord over een andere merkwaardige gang van zaken op een rechtbank: in Haarlem werden in 2006 plotseling drie rechters van een al bijna afgeronde zaak gehaald. Daarna velde de nieuwe rechtbank een opmerkelijk minder scherp vonnis dan eerder. Veel nieuws brachten de getuigenverhoren van twee administratief medewerksters en een rechter niet op. Wel werd duidelijk dat de nieuwe rechters al veel eerder op de zaak zijn gezet, dan in juni door het bestuur van de Haarlemse rechtbank onder ede werd verklaard. Volgens Peter Poot is dit een nieuwe aanwijzing dat de rechterlijke macht een complot tegen Chipshol voert. Dit complot zou er op zijn gericht te voorkomen dat de staat honderden miljoenen schadevergoeding aan het bedrijf moet betalen. Hij heeft vorige week al aangifte van meineed gedaan.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets