Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht?

07-01-2011

Een advertentie met deze titel werd op 6 en 7 januari 2011 door NRC Handelsblad resp. De Telegraaf geweigerd, vanwege de geuite beschuldigingen aan secretaris-generaal Demmink van Justitie. In de advertentie werd een onverklaarbare vrijbrief voor een veroordeelde crimineel in relatie gebracht met de machthebber op justitie:

"Waarom? Omdat aan de top van Justitie al jaren de chantabele secretaris-generaal mr. Joris Demmink staat. In mijn derde boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat van 31 oktober 2009 ben ik daarop ingegaan (blz. 219, 220 en 255).

De complete advertentietekst is te lezen na de link.

Aan hem heb ik ruim een half jaar daarna nl. 5 mei 2010 zelfs een heel boek De Demmink Doofpot gewijd met verontrustende rapporten van 3 bronnen. Weliswaar is niet bewezen dat Demmink pedofiel is, maar niet ontkend kan worden dat deze sg al vóór zijn benoeming in 2002 in opspraak was. Het is beslist geen toeval dat De Kroes recent t.w. 16 augustus 2010 dat boek bij Chipshol opgevraagd heeft. Behalve voorliefde voor jongens zijn er aanwijzingen dat sg Demmink ook belangstelling heeft voor onroerend goed. Zo zou hij zich persoonlijk bemoeien met de aanbesteding en aankoop van gerechtsgebouwen."

NB. Eddy de Kroes en Harry van Andel waren overigens dikke zakenvrienden. Hun zonen Edward resp. Aki, beiden top-polospelers, eveneens.

Waarover ging deze bespreking tussen Van Andel, een Vleesmeester en een rechter, die bovendien president-commissaris van VOMAR was? Die onderneming was aandeelhouder zowel van Chipshol Forward als Landinvest, evenals De Kroes en Van Andel grootaandeelhouder. Interessant is verder dat VOMAR kort daarvoor een aantal slagerijen van deze Vleesmeester overgenomen had. Uiteraard wil Chipshol over een en ander meer weten. Vandaar het verzoek aan rechter-commissaris mevrouw mr. J.M. Eelkema de overlevende Eddy de Kroes als getuige te horen.

In het FD van 29 december jl. is een uitvoerig artikel verschenen: "CHIPSHOL HOOPT 'VRIENDJESPOLITIEK' VAN RECHTERS BLOOT TE LEGGEN. Grondbedrijf familie Poot roept omstreden vleeshandelaar Eddy de Kroes op". Bij het artikel een schema van de relaties in en buiten de rechterlijke wereld van de ontslagen rechter Westenberg. Heel opvallend is op de voorpagina een foto van Eddy de Kroes weergegeven.

Kennelijk zit deze Vleesmeester met het getuigenverhoor erg in zijn maag en is hij over het FD-artikel zeer verbolgen. De directeur van Chipshol heeft hij daarover onheus aangesproken in een voicemailbericht op 30 december jl. om 22.25 uur. Uit de uitgetikte versie citeer ik:

"Want ik heb het gevoel dat je, ja je hebt een soort eh… laten we maar zeggen, artikel in het FD laten lekken… Dus doe nou verstandig, bel mij of laat je advocaat even bellen, want ik denk dat je met vuur speelt." etc.

Daaraan waren diezelfde dag onbehoorlijke telefoontjes met 2 van onze medewerksters voorafgegaan, die beiden daarvan een schriftelijk verslag gemaakt hebben. Eerst met onze receptioniste, reeds om 9.40 uur. "Vervolgens werd ik om 11.40 uur door E. de Kroes gebeld met nogmaals het verzoek Peter te willen spreken. Ik zei hem dat Peter niet bereikbaar was op zijn mobiel (verbind mij dan maar door met Jan Poot, Peter is toch maar een doorgeefluik…) Ik geef u nu 5 minuten om mij terug te bellen met meer informatie anders neem ik maatregelen." etc.

11.45 uur belde De Kroes wederom nu met een secretaresse. "Ik moet hem nu spreken, anders kom ik wel naar kantoor. Secretaresse: Nou, ik denk dat het beter is zijn telefoontje af te wachten; hij heeft nl. nog besprekingen vanmiddag. E. de Kroes: Niets mee te maken. Het zal me een klotezorg zijn, dan verzet hij die maar; ik moet hem vandaag spreken! Anders krijgt ie te maken met Eddy de Kroes! Het moet vandaag! Desnoods ga ik vanavond bij zijn voordeur liggen. Dan weet hij wie Eddy de Kroes is! Dat artikel in het FD. Hij speelt hoog spel, met vuur!" etc.

Onze advocaat mr. M.Ch. Kaaks heeft hem per 31 december 2010 een brief geschreven die als volgt eindigt: "Ik sommeer u daarom iedere vorm van contact met cliënte haar werknemers of de familie Poot, direct of indirect, te staken en gestaakt te houden. Afgezien van het onaanvaardbare karakter van uw uitlatingen, wenst cliënte geen contact omdat zij u als getuige onder ede wenst te doen horen door de rechtbank Utrecht."

De lezer van deze advertentie begrijpt nu hoe Eddy de Kroes in elkaar zit. Begrijpt u echter ook dat De Kroes, die zelfs in hoger beroep tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld is, tot op heden zijn straf niet uitgezeten heeft? Van Officier van Justitie Hans Vos heeft hij in 1992 een vrijbrief gekregen. Hoe is het mogelijk? Zoiets kan je niet alleen met intimidatie en een grote mond bereiken. De Kroes moet wel zo'n machtig man zijn, dat zelfs Justitie hem gehoorzaamt.

NB. En zelfs de rechterlijke macht! Toen de bekende journalist Eric Smit in 2003 de vrijbrief openbaarde werd De Kroes opgepakt maar weer vrijgesproken door de Haagse rechter Paris, voormalig collega van Kalbfleisch.

Waarom? Omdat aan de top van Justitie al jaren de chantabele secretaris-generaal mr. Joris Demmink staat. In mijn derde boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat van 31 oktober 2009 ben ik daarop ingegaan (blz. 219, 220 en 255).

Aan hem heb ik ruim een half jaar daarna nl. 5 mei 2010 zelfs een heel boek De Demmink Doofpot gewijd met verontrustende rapporten van 3 bronnen. Weliswaar is niet bewezen dat Demmink pedofiel is, maar niet ontkend kan worden dat deze sg al vóór zijn benoeming in 2002 in opspraak was. Het is beslist geen toeval dat De Kroes recent t.w. 16 augustus 2010 dat boek bij Chipshol opgevraagd heeft. Behalve voorliefde voor jongens zijn er aanwijzingen dat sg Demmink ook belangstelling heeft voor onroerend goed. Zo zou hij zich persoonlijk bemoeien met de aanbesteding en aankoop van gerechtsgebouwen.

NB. Dat schijnt ook het geval te zijn bij Schiphol, met CFO Verboom. SOBI heeft daarover per 15 december 2010 inlichtingen gevraagd bij de Raad van Commissarissen.

De Kroes heeft eveneens een voorliefde voor onroerend goed. In feite is deze voormalige Vleesmeester onroerendgoedhandelaar. Zo heeft hij indertijd samen met Harry van Andel een winst behaald op een gerechtsgebouw van 3 keer de aankoopprijs. Of Demmink en Kalbfleisch daarbij nog een rol gespeeld hebben dan wel daarvan op de hoogte geweest zijn, wordt door ons nog onderzocht. Zegt De Kroes dat Chipshol met vuur speelt omdat het misstanden bij Justitie onderzoekt en naar buiten brengt? In wiens opdracht doet hij dit? Zijn intimidatie heeft niet op onze 2 medewerksters, noch op de huidige directeur van Chipshol, noch op zijn voorganger, de door De Kroes en zijn medestander/belanghebbende gewenste invloed, aangezien wij noch corrupt noch bang zijn. Zelfs niet voor de Staat der Nederlanden, zoals blijkt uit mijn 5 boeken en meer dan 50 advertenties.

Crans, 1 januari 2011

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)
Oprichter Chipshol, Eurowoningen en Eurohome France

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets