Vlak voor zijn afscheid heeft Demmink de rechtspraak nog even voor vele jaren naar zijn hand gezet

04-12-2012

Maandag 3 december heeft Jan Poot in Trouw een advertentie geplaatst met de titel "ARM NEDERLAND - DEEL 1, Liegen onder ede gesanctioneerd. Een privilege voor rechters". In deze advertentie gaat Poot in op de vrijspraak van de 'meinedige rechters' Kalbfleisch en Westenberg, die ondanks een 'tsunami van shit' aan getuigenverklaringen en belastend materiaal verkregen uit onderzoek van de Rijksrecherche op onverklaarbare wijze tóch niet zijn veroordeeld. Maar ook De Demmink Doofpot komt aan de orde. Katholiek Nieuwsblad schrijft naar aanleiding van de advertentie: "Voor zijn vertrek als secretaris-generaal van Justitie heeft mr. Joris Demmink zichzelf veilig gesteld voor vervolging door de top van Justitie geheel te vervangen door eigen creaturen. Dat stelt Jan Poot (Chipshol) onder de kop 'Arm Nederland' in een paginagrote advertentie in Trouw van gisteren en in het Haarlems Dagblad van vandaag.

In de advertentie bekritiseert Poot de wijze waarop de rechterlijke macht is ingericht, om de vuile was binnen te houden en elkaar in bescherming te nemen. Hierin heeft Joris Demmink als topambtenaar van justitie volgens hem persoonlijk de pionnen op het bord gezet:

"De scheidende sg heeft zijn ambtenaren op Veiligheid en Justitie echter niet als weduwe en wezen achtergelaten. Vlak voor zijn afscheid heeft Demmink de rechterlijke macht drastisch gereorganiseerd door benoeming van nieuwe presidenten van alle rechtbanken en gerechtshoven, uiteraard van zijn gading. Geruime tijd daarvóór had deze sg reeds zijn netwerk op Justitie geïnstalleerd door de benoeming van alle procureurs-generaal, die rechters en raadsheren benoemen. Voorzitter werd Harm Brouwer. Als wederdienst kreeg Demmink een vrijbrief, waarmee hij onkwetsbaar geworden is. Daardoor zal Chipshol nooit meer kunnen winnen, ben ik door verschillende vriendelijkgezinden recent gewaarschuwd. Tenslotte verwijs ik naar de verontrustende openbaring van een voormalig rechercheur: “Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielennetwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde s-g Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en politici.”

Poot gaat ook in op de manier waarop Demmink door 'zijn' ministers altijd in bescherming is genomen, terwijl hij al vóór zijn benoeming 20 jaar geleden in opspraak was wegens pedofilie en kindermisbruik: "Zo ook de huidige minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, die geen behoefte blijkt te hebben aan nader onderzoek. Daarbij verwijzend naar eerdere onderzoeken van het OM nota bene in de tijd dat Demmink hierover zelf de scepter zwaaide. Desondanks heeft Opstelten zijn sg bij zijn pensionering op 31 oktober jl. een groots afscheid bereid in de Ridderzaal waarin HM de Koningin jaarlijks haar Troonrede uitspreekt. Bij die gelegenheid kreeg hij (nog) geen Koninklijke onderscheiding."

Poot citeert bovendien een gepensioneerd directeur van Justitie, die Demmink dus van dichtbij heeft meegemaakt: “Oud collega’s met wie ik sprak reageren allen in dezelfde zin als Hilbrand Nawijn in de publicatie op internet. Het ademt steeds een verzuchting als: “We weten toch dat er iets niet klopt maar niemand kan het hard maken dus ik ga er mijn handen niet aan branden.” Angst, echte angst voor repercussies is wat voortdurend een rol speelt.” En eerder: "Joris Demmink wordt van zeer ernstige misdrijven beschuldigd. Misbruik van zijn (machts)positie wordt aangevoerd als argument waarom hij er tot nu toe mee is weggekomen. De beide ministers Donner en Hirsch Ballin ontkennen elke vorm van rook, laat staan vuur zonder dat de beschuldigingen met feiten worden weerlegd."

Het brengt Poot tot een harde en pijnlijke conclusie voor een land waar integriteit en transparantie te pas en te onpas door de overheid worden aangevoerd om anderen de les te lezen: "De werkelijke macht bij Veiligheid en Justitie is uitgaande van voorgaande openbaring in handen van een machtige groep pedofielen, een soort maffia maar niet zoals in Italië buiten maar binnen het overheidsapparaat, dus nog machtiger. Verder verwijs ik naar de stellingname van de gepensioneerde directeur van Justitie: “De arm van JD reikt tot de top 100 van de staande en zittende magistratuur en zeker ook de top 50 van Buitenlandse Zaken en indirect zeker ook de AIVD,” aldus Poot in zijn advertentie.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets