Voor wie moet Buruma in de Hoge Raad?

Onlangs is strafrechtgeleerde Ybo Buruma voorgedragen tot lid van de Hoge Raad. Buruma is te omstreden om in dit hoogste rechtscollege benoemd te worden. Daarbij baseer ik mij op 2 bronnen.

Allereerst op een artikel niet uit een van de vooraanstaande dagbladen maar uit Spits van 7 februari jl. die op spitsuren in de trein voor niets gelezen kan worden. De titel liegt er niet om OM knipte en plakte taps en als ondertitel Baybasin in cel op basis van bewerkte telefoonopnames van journalist Jan Willem Navis.

NB. Baybasin is een vooraanstaande Koerd die in Nederland tot levenslang veroordeeld is op beschuldiging opdracht tot moord gegeven te hebben, zowel in Turkije als de USA, echter nooit bewezen en gebaseerd op gemanipuleerde telefoonopnames. Zijn advocate is Adèle van der Plas.

“Baybasin zegt al sinds zijn aanhouding in 1997 onschuldig te zijn en stelt dat hij slachtoffer is van een complot van de voormalige Turkse regering, die in hem een staatsvijand zag. Turkije zou gedreigd hebben belastende verklaringen te openbaren over Joris Demmink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Baybasin stelt dat er geknipt en geplakt is met afgeluisterde gesprekken.”

“In opdracht van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) van het OM, zijn de telefoongesprekken opnieuw onderzocht door experts uit Israël en de Verenigde Staten. De Amerikaanse onderzoekers, die namens het OM onderzoek deden, kregen echter geen klonen van het origineel maar bewerkte versies. Hierdoor konden zijn geen diepgravende analyse verrichten, schrijven ze. Een Israëlische expert, die op voorspraak van Baybasin onderzoek deed, ontdekte wel sterke aanwijzingen voor manipulatie.”

“Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma, die het onderzoek leidde, zegt dat er lang is gedubd over de beslissing, ‘maar het is voor ons niet genoeg om de zaak te laten heropenen door de CEAS’.”

De tweede bron is een artikel van voormalig raadsheer Wedzinga van 22 februari jl. CEAS heeft krediet verspeeld.

“De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) is recente in opspraak geraakt vanwege haar conclusie dat de telefoontaps in de zaak tegen Hüseyin Baybasin niet waren gemanipuleerd. Die conclusie wekte bij menigeen verbazing omdat de door de toegangscommissie geraadpleegde Amerikaanse deskundigen slechts een kloon van de opslagschijf kregen en het resultaat van hun onderzoek dus minder betrouwbaar lijkt te zijn, terwijl alle deskundigen oordeelden dat in de afgeluisterde gesprekken onregelmatigheden waren te horen. Niettemin oordeelt de commissie dat ‘niet kon worden vastgesteld’ dat de gesprekken waren gemanipuleerd.”

“Wie de moeite neemt het instellingsbesluit van het CEAS in de Staatscourant te lezen, kan redelijkerwijs niet anders dan tot de slotsom komen dat het hier niet gaat om een onafhankelijke commissie, maar om een verlengstuk van het Openbaar Ministerie. Ingesteld door het College van Procureurs-Generaal en betaald door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.”

“Het CEAS is niet onafhankelijk en houdt zich niet altijd aan haar opdracht. Daardoor kan licht de indruk ontstaan dat het een doofpotcommissie is. Een indruk die door de wijze waarop de zaak Baybasin aan de kant is geschoven wordt bevestigd. Het valt te hopen dat de Kamervragen aanleiding vormen om het CEAS aan de kant te schuiven en ruimte te maken voor een Onafhankelijke Revisieraad naar Engels model. Ik ben daar lang op tegen geweest maar hel daar meer en meer toe over. Want zo gaat het echt niet langer. De onregelmatigheden die zich in de zaak Baybasin lijken te hebben voorgedaan en die vergaande politieke consequenties kunnen hebben worden indirect door het Openbaar Ministerie met de mantel der liefde bedekt. De slager die zijn eigen vlees keurt, inderdaad!”

De NRC van 9 maart jl. heeft aan de benoeming van Buruma tot lid van de Hoge Raad 2 artikelen gewijd:

1. Van de PVV mag Buruma niet naar de Hoge Raad.
Het feit dat NRC geen bezwaar maakt betekent dat Buruma benoemd wordt.

NB. Opvallend is overigens dat de PVV met geen woord melding maakt van het in opspraak raken van Buruma en zijn CEAS-rapport over manipulaties van telefoontaps, volgens Baybasin in opdracht van s-g Demmink.

2. Zelf ziet hij het als een taak uit te leggen wat hij doet.
Welnu Buruma zal eerst eens moeten uitleggen dat de CEAS onafhankelijk is en dat de gemanipuleerde telefoontaps, waardoor Baybasin tot levenslang veroordeeld is, wettige en overtuigende bewijzen zijn.

Het heeft er op zijn zachtst gezegd alle schijn van dat Buruma wegens bewezen diensten bevorderd wordt. Dat gebeurt niet voor het eerst. In mijn boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat heb ik 5 voorgangers vermeld:
1. Persrechter Numann tot lid van de Hoge Raad;
2. Kalbfleisch, vice-president van de rechtbank Den Haag tot president NMa;
3. Van den Emster, president van de rechtbank Rotterdam tot voorzitter Raad voor de Rechtspraak;
4. Bakker, president van de rechtbank Haarlem tot president van de rechtbank Den Haag;
5. Koeman, advocaat Schiphol tot lid Raad van State.

Persrechter Numann heeft ter wille van de liegende en meinedige rechter Westenberg zelfs bedrog gepleegd door te publiceren dat ik Westenberg aangezocht heb als rechter terwijl een kind weet dat zoiets niet kan. Desondanks (of juist daarom?) benoemd tot lid van de Hoge Raad (pag. 256 Doodzonde tegen de Rechtsstaat). Zo makkelijk kom je in de Hoge Raad. Chipshol heeft de nadelige gevolgen van Numann reeds moeten ervaren: het verbijsterende arrest van de Hoge Raad d.d. 19 februari 2010 inzake haar schadeclaim tegen Schiphol.

NB. Bondgenoot Numann krijgt versterking voor zover dit nodig zou zijn.

Na zijn verhoor door rechter-commissaris mevrouw mr. J.M. Eelkema kwam Numann tijdens de pauze mij verwijten hem voor leugenaar uitgemaakt te hebben in Doodzonde tegen de Rechtsstaat. Mijn reactie was “Het is nog erger. Rechter Westenberg is een leugenaar maar u bent een bedrieger.” Rondom stonden een aantal journalisten die betwistten dat Numann zijn opmerkingen over het proces van Wilders in de Rechtbank Amsterdam als “burger” gemaakt had. Onbegrijpelijk dat een lid van de Hoge Raad dit zonder blikken of blozen durft te beweren maar wel bedenkelijk voor zijn objectiviteit en niet bevorderlijk voor het niveau van de Hoge Raad. Dat geldt evenzeer voor een hooggeleerd lid als Buruma die de gevangenisstraf van Baybasin verlengd heeft:

• ondanks zijn erkenning in Spits dat “de twee mensen aan wie Baybasin moordopdrachten zou hebben gegeven, zijn vrijgesproken of nooit vervolgd”;
• ondanks zijn wetenschap dat Baybasin veroordeeld is door gemanipuleerde telefoontaps, niet voor een jaartje maar LEVENSLANG, volgens Baybasin omdat Turkije gedreigd zou hebben “belastende verklaringen te openbaren over Joris Demmink”.

Voor wie moet Buruma in de Hoge Raad?

Nederland let op uw saeck.

Crans, 11 maart 2011

drs. J. Poot, oprichter Chipshol-groep (1986)
en Eurowoningen (1960)

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets