Donner als vice-president Raad van State gevaar voor Rechtsstaat

Onder deze titel plaatste Drs. J. Poot op 10/11 november 2011 een advertentie in NRC, Trouw en Haarlems Dagblad. Een aanval op Donner... met een spotlight op opmerkelijke relatie van Donner met Joris Demmink. Hier volgt de integrale advertentietekst:

Tegen de benoeming van minister Donner van Binnenlandse Zaken tot vice-president Raad van State zijn van gezaghebbende zijde grote bezwaren gerezen. Zo blijken er zelfs leden van de Raad van State met deze benoeming een probleem te hebben. De NRC heeft daaraan een aantal hoofdredactionele artikelen gewijd, waarin zelfs “geklungel” verweten wordt. Maar heel opvallend spreekt niemand over de opmerkelijke relatie van Donner met de omstreden secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink.

Het was Donner die in 2002 als toenmalig minister van Justitie (ondanks bezwaren van niemand minder dan toenmalig secretaris-generaal Borghouts) de benoeming tot sg van de reeds jarenlang van pedofilie beschuldigde Demmink doordreef. Wat en wie zit daarachter? Wat heeft Donner - nota bene minister van Justitie - bovendien bezield “alle media voor de rechter te slepen, die de topambtenaar nader identificeren”. Dat schreef Hans Laroes destijds als hoofdredacteur van het NOS Journaal in zijn brief van 20 januari 2004 aan de Raad voor de Journalistiek. De Telegraaf schreef eerder over “een topambtenaar op Justitie”. Laroes had man en paard genoemd. Vanwege deze Donner-dreiging heeft Laroes en daarmede de NOS bakzeil gehaald. Echter heeft deze voormalige hoofdredacteur niet zijn beschuldiging ingetrokken dat “Demmink in zijn gesprekken heeft toegegeven dat hij op jonge mannen valt”.

Hiertoe verwijs ik naar mijn advertentie De minister sleept u voor de rechter als ... d.d. 4 juli 2011. Voorts naar mijn boek De Demmink Doofpot (31 oktober 2008). Niettemin meldde het ANP “Minister Donner ziet vooralsnog geen reden om een onderzoek in te stellen. ‘Er is nog geen spoor van rook, laat staan vuur’, aldus Donner.” (blz. 119 van De Demmink Doofpot).

Inmiddels zijn we bijna 8 jaar verder en nog steeds rookt het. Het is dus geen koud vuur. Desondanks doet minister Donner alsof zijn neus bloedt, nu onderzoeksjournalist Micha Kat en dr. Holtrop ongehinderd en ongestraft zelfs stellen dat sg Demmink “een pedofiele moordenaar” is. Is dat geen reden om iemand die zulke zware beschuldigingen uit voor de rechter te slepen, zal elke normale Nederlander zich afvragen. Waarom zwijgt zelfs Demmink daarover als het graf?

De landsadvocaat mr. Houtzager heeft Chipshol “verzocht” over dit onderwerp geen vragen te stellen in het getuigenverhoor van Demmink 28 september jl. over de Haarlemse rechterswissel. Het verhoor had dus géén betrekking op de pedo-beschuldigingen jegens Demmink. Des te opmerkelijker is het dat hij - zonder dat hem ernaar werd gevraagd –aangaf zich NIET tegen deze beschuldigingen te zullen verweren. En dus blijft ’s lands hoogste justitie-ambtenaar - niet verdedigd en niet vervolgd - die van onbesproken gedrag behoort te zijn, gewoon bungelen. Terwijl de rook om zijn hoofd niet is verdwenen, maar juist verstikkender wordt. Helemaal nu advocate Adèle van der Plas namens twee Turkse mannen aangifte wegens verkrachting - gepleegd toen zij minderjarig waren - tegen Demmink heeft ingediend. Met als resultaat dat een foto van de hoogste justitie-ambtenaar als Joris D. met een balk voor zijn hoofd in het AD verscheen. Hoezo geen rook, minister Donner?

Het is Donner die er alles aan deed en doet om het deksel op de D-zaak te houden. In plaats van schoonmaak te houden en open kaart te spelen, zwijgen Donner en zijn collega’s als het graf. In het ergste geval staat de D-zaak straks niet alleen voor Demmink maar ook voor Donner zelf. De man die voorsorteerde als onderkoning van Nederland: vice-voorzitter van de Raad van State. De minister die ongekend ernstige beschuldigingen tegen Demmink negeerde, de bescherming van klokkenluiders saboteert en media het WOB-instrument (Wet Openbaarheid Bestuur) grotendeels uit handen wil slaan. Als zo iemand vice-voorzitter van de Raad van State wordt, is dat verontrustend. Wie of wat bezielde Donner om de Demmink-zaak consequent en met grote felheid te bagatelliseren? Wie of wat zet hem daartoe aan?

Affaires als de zaak Demmink zijn ontwrichtend voor het vertrouwen in de rechtsstaat. Daarom moeten ze snel en grondig worden onderzocht. Maar de Donners, Hirsch Ballins en Opsteltens van deze wereld willen/mogen/durven dat niet. En de Tweede Kamer? Die zwijgt, is passief en laat het gebeuren. Wél Kamervragen en media-optredens als een onderwijzer, badmeester of pastoor van pedo-praktijken wordt beschuldigd. Maar als nota bene de hoogste justitiebaas als verdachte met een balk over zijn ogen in het AD staat, duikt in Den Haag iedereen weg. Géén Kamer-vragen waarom de beschuldigde niet wordt verdedigd of vervolgd!

Hoe veelzeggend is het wegkijken en nietsdoen?! Is het een uitzondering of regel? Ik denk het laatste. Te vaak is en wordt niets gedaan om de rechtsstaat zuiver te houden en rotte appels te verwijderen. Zoals in de smerige zaak Westenberg. De liegende rechter die Chipshol grotendeels kapot maakte, veroordeeld werd als leugenaar maar desondanks tot op heden daarvoor niet is gestraft maar beloond. Westenberg mocht eerder met pensioen en kreeg 75 mille mee plus 200.000 euro aan door hem gemaakte advocaatkosten. Omdat de rechtbank Den Haag dat niet deed, heb ik zelf maar aangifte gedaan. Dat was in oktober 2009. We zijn ruim twee (!) jaar later en van het OM heb ik er nog niets over gehoord.

NB. Hoe is dat mogelijk? In diezelfde tijd moest dankzij de door Chipshol zelf opgestarte getuigenverhoren de topman van de NMa, Kalbfleisch, terugtreden nadat een vrouwelijke griffier hem had beschuldigd van meineed en vriendjespolitiek.

Westenberg wordt bijgestaan door de dure advocaat mr. A.R.J. Croiset van Uchelen. Hij is ook de advocaat van Hare Majesteit de Koningin. Dus: de liegende rechter Westenberg die in naam van de Koningin en gezeten onder haar portret de rechtspraak verkrachtte wordt verdedigd door de advocaat van diezelfde Koningin. Begrijpt u het nog? Ik niet. Ik heb dat Hare Majesteit in een brief laten weten en daarin aangegeven dat het verdedigen door haar raadsman van een liegende bovendien partijdige rechter wezenlijk anders is dan het verdedigen van zomaar een boef. Het nietszeggend formele antwoord dat premier Rutte mij in haar opdracht gaf is verontrustend:

Datum 31 augustus 2011
Betreft uw brief van 19 juli 2011

Geachte heer Poot,

De behandeling van uw brief d.d. 19 juli 2011 aan Hare Majesteit de Koningin is in opdracht van de Koningin aan mij overgedragen.

U verzoekt de Koningin het daarheen te leiden dat de Raad voor de Rechtspraak de beschikbaarstelling van de advocaat mr. A. Croiset van Uchelen aan mr. Westenberg intrekt.

De heer Croiset van Uchelen treedt op als rechtsgeleerd raadsman van Hare Majesteit de Koningin. Daarnaast heeft hij echter -als advocaat en compagnon van het Amsterdamse advocatenkantoor Allen & Overy- ook andere cliënten.

In het al dan niet aannemen van cliënten die zich tot hem wenden is hij als advocaat -evenals alle andere advocaten- vrij. Het is dus zijn eigen keuze om mr. Westenberg al dan niet bij te staan.

Hieruit volgt dat aan uw verzoek dan ook niet zal worden voldaan.

Hoogachtend,

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte

Het écht bespreken en aanpakken van de affaires Westenberg, Kalbfleisch en Demmink is in Den Haag tot op heden taboe. Het grote zwijgen gaat door. Toen de directeur van Chipshol en ik Fred Teeven ruim een jaar geleden over deze affaires sprak, was hij nog VVD-kamerlid. En van plan om, als hij eenmaal in een kabinet zou zitten, een grote schoonmaak te houden. Maar tot nog toe is hij niet eens in de buurt van de bezemkast gekomen. Iets of iemand houdt hem uit de buurt.
Voor zo’n grote schoonmaak is het nooit te laat. Daarom mijn oproep: géén Donner naar de Raad van State, géén gedraal meer in de zaak Westenberg/Kalbfleisch en een grondig onderzoek naar de zaak Demmink. Open de beerput. En weg met de doofpot.

NB. Het spijt mij als lid van de voormalige ARP een lid van het hooggeziene geslacht Donner te moeten aanpakken. Afkeurenswaardig vind ik bovendien dat zelfs de SGP niets tegen Demmink c.s. onderneemt maar slechts eigen kleine belangen behartigt, zoals een jaar langer gesubsidieerd studeren ten behoeve van eigen studenten en in zekere zin met chantage de huidige regering in het zadel houdt.

Crans, 8 november 2011

drs. J. Poot (13/08/1924),
oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets