De minister sleept u voor de rechter als...

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 04-07-2011

Na zijn benoeming tot secretaris-generaal van Justitie werd Mr. Joris Demmink door vooraanstaande media zoals de NOS en De Telegraaf van pedofilie beschuldigd. Hans Laroes, hoofdredacteur NOS Journaal, noemde daarbij man en paard. In zijn brief van 20 januari 2004 aan de Raad voor de Journalistiek staat letterlijk: “De media spreken steeds over ‘een topambtenaar’ van Justitie. Minister Donner dreigt alle media voor de rechter te slepen die de ambtenaar nader identificeren.” ( De Demmink Doofpot, bijl. 3 blz. 119). Ik kon mijn ogen niet geloven. Een minister, zeker van Justitie, kan dit toch niet maken? Maar er kan geen misverstand over deze verontrustende ministeriële verklaring bestaan. Even verderop: “Ook de woordvoerder van minister Donner, Annemarie Stordiau, kondigt een stevige reactie van Justitie aan.” Dan komt Laroes tot zijn volgende conclusie “De media gaan er vervolgens vanuit dat Justitie nu het Journaal gaat aanpakken omdat wij de ‘topambtenaar’ veranderd hebben in de ‘secretaris-generaal’. De minister had nog zo gezegd dat ‘hij dreigt met juridische stappen als de naam van de betrokken ambtenaar openbaar zou worden gemaakt’.” (ANP)

Laroes: "Kort voor 5 november al krijg ik een telefoontje van een bron, die mij al langer veel details verstrekt over de kwestie. Deze meldt: er is rumoer op de redacties want de redacteuren begrijpen niet dat hun bladen moeten rectificeren terwijl Demmink in zijn gesprekken heeft toegegeven dat hij op jonge mannen valt. (onderstreping JP). Ik vind dit een opvallend element in het verhaal. Want het zou verklaren waarom Demmink zo opereert in deze kwestie. Waarom hij de bladen niet juridisch aanpakt. De woordvoerder van minister Donner had al tegen me gezegd: "Ik heb hem (dus Demmink, JP) geadviseerd om met juridische middelen keihard terug te slaan maar hij wil dat niet." ( blz. 122/123) Waarom niet?

Hoe dan ook, of Demmink de minister de baas is of niet, het ANP meldt: “Minister Donner van Justitie ziet vooralsnog geen reden om een onderzoek in te stellen. ‘Er is nog geen spoor van rook, laat staan vuur’ aldus Donner in een reactie.” (blz. 119). Maar er is veel voor te zeggen dat Demmink wel minister Hirsch Ballin de baas was. Ik citeer uit het voortreffelijke, onthullende artikel in De Telegraaf van 16 juni 2007: “Ondertussen bestoken PvdA, VVD, SP en PVV minister Hirsch Ballin (Justitie) met Kamervragen. Zo willen VVD en SP weten of de Haagse topambtenaar na rapportage door de MIVD wellicht werd afgewezen als aanstaand secretaris-generaal op Defensie. Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt zich bovendien af waarom Hirsch Ballin de topman niet op non-actief zet vanwege een aanhoudende geruchtenstroom. Onlangs nog werd tegen hem aangifte gedaan, o.a. van ‘pedofilie, meermaals gepleegd sinds tenminste 1990 in Turkije en andere landen’. De Amsterdamse advocaten Adèle van der Plas en Pieter Bakker Schut deden de aangifte namens hun client Huseyin Baybasin. ... De topambtenaar zelf, die alle seksaantijgingen altijd heeft ontkend, liet onlangs via zijn advocaat weten sinds eind jaren tachtig niet meer in Turkije te zijn geweest. De advocaten van Baybasin beweren echter de hand te hebben gelegd op documenten uit Turkije waarin een gedetailleerde opsomming wordt gegeven van ‘door de Turkse geheime dienst geregistreerde inreisdata van 13 bezoeken tot en met 2002’ van de topambtenaar. ... Een werkbezoek dat de topman onlangs bracht aan de gevangenis waar Baybasin vastzit, vormt de directe aanleiding voor het kort geding. De Koerd werd op bevel van hogerhand in isolatie gezet tijdens het bezoek dat plaatsvond 10 dagen na de aangifte. ... Een ingewijde over het gevangenisbezoek: ‘Het is gewoon hoogmoed. Niemand kan me wat maken, denkt deze Haagse topambtenaar. Zijn machtspositie is ongekend, hij waant zich al jaren onaantastbaar.’”

NB. Deze Turkse beïnvloeding, door middel van de omstreden secretaris-generaal, van onze binnen- en buitenlandse politiek is gevaarlijk en onaanvaardbaar. Is daaraan toe te schrijven dat Balkenende in 2004 ten tijde van het voorzitterschap van de Raad voor de EU de poorten voor de EU-toetreding van Turkije geopend heeft?

Niet alleen gelet op de reacties van Donnen er de passiviteit van Hirsch Ballin, maar nog meer uit de teleurstellende woorden van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie blijkt duidelijk dat sg Demmink de laatste 3 ministers van Justitie in zijn zak heeft. De nieuwe minister antwoordt immers op 6 december 2010 als volgt op een amice-brief van Prof. Slagter:
“Naar aanleiding van uw brief van 4 november jl., waarin u mij vraagt om de positie van de heer Demmink, secretaris-generaal bij mijn Ministerie, te heroverwegen, bericht ik u dat ik daar, evenals mijn ambtsvoorgangers, geen aanleiding toe zie.

Voorts meld ik u dat ik aan de beantwoording van de Kamervragen die in 2007 terzake zijn gesteld (en die u ongetwijfeld bekend zijn), niets heb toe te voegen.”

NB. Dat blijkt eveneens uit de nietszeggende, onbevredigende antwoorden op de Kamervragen van de SP.

Ondanks zijn brief over de sg van Justitie met niet ontkende harde feiten zoals “vallen op jongetjes” zet Laroes niet door, al trekt hij ook niets van zijn brief in. De voormalige NOS- hoofdredacteur verwijst daarbij naar de dreiging van Donner en de druk van de advocaat van Demmink, Harro Knijff van De Brauw.

NB. Teleurstellend is uiteraard dat de Raad voor de Journalistiek Laroes niet gesteund heeft.
Ook De Telegraaf is voor het dreigement van Donner gezwicht. Dit - overigens niet bang uitgevallen - meest gelezen dagblad heeft weliswaar steeds over “de topambtenaar op Justitie” geschreven maar zijn naam niet vermeld. Terwijl de betrokken journalisten Joost de Haas en Bart Mos evenmin bang uitgevallen zijn. Zo koos Mos, bij een andere gelegenheid voor de keuze gesteld “bron vermelden of de bajes in”, voor het laatste. Hij zat een week in de cel.
NB. Voor zo iemand echter geen vrijbrief van een voormalig Officier van Justitie, daarna bevorderd (door wie?) tot advocaat-generaal.
Wel ben ik hogelijk verwonderd dat dr. Holtrop, een erudiet die veel publiceert en journalist Kat, afgestudeerd in de klassieke letteren, al jaren ongehinderd en ongestraft op hun website
stellen dat sg Demmink een pedofiele moordenaar is. Echter, onze oppermachtige sg zwijgt in alle talen. Ik durf en wil overigens deze beschuldigingen niet voor mijn rekening te nemen. Maar ik ben het volledig eens met de meerderheid van de Tweede Kamer, in het Telegraaf-artikel van 16 juni 2007, die zich heeft afgevraagd “waarom Hirsch Ballin de topman niet op non-actief zet vanwege een aanhoudende geruchten- stroom. Onlangs nog werd tegen hem aangifte gedaan o.a. van pedofilie, meer gepleegd ...” Ook heb ik mij bij de uitgave van mijn boek De Demmink Doofpot afgevraagd hoe de sg en de minister van Justitie kunnen doen alsof hun neus bloedt. En

velen met mij, waarom iemand met zo’n besmeurde reputatie in 2002 door Donner benoemd is, zelfs doorgedrukt ondanks veel kritiek (en niet reçu bij zijn voormalige werkgever Defensie) op de belangrijkste post op Justitie. Niemand in het bedrijfsleven haalt het immers in zijn hoofd iemand met zo’n besmeurde reputatie te benoemen. Nu Opstelten zich op Donner en Hirsch Ballin beroept, is deze vraag nog steeds aan de orde.

Zoiets is ontoelaatbaar in een democratische staat die zich Rechtsstaat noemt. Men kan Micha Kat niet blijven doodzwijgen met zijn steeds meer onbehoorlijk gedrag en woordgebruik. Het was zijn keurig geschreven boek Topadvocatuur uit 2004 dat eerst de liegende rechter Westenberg en daarna diens voormalige collega en vriend Kalbfleisch ten val bracht. En feit is ook dat door Chipshol steeds meer misstanden bij de rechterlijke macht worden blootgelegd en ontdekt wordt dat steeds meer rechters meineed gepleegd hebben. Chipshol heeft Kat ooit gesteund toen zijn uitgever een garantie voor 500 exemplaren verlangde. Daarvan heb ik geen spijt, hoewel ik zijn acties tegen ons vorstenhuis en bijv. NRC en De Telegraaf afkeur. Maar hij is onafhankelijk, niet in onze dienst. En zijn kritiek op mijn bezwaren is: “Als ik Demmink beschuldig van pedofilie, pakt Justitie mij niet aan. Maar wél omdat ik zijn huis heb beklad, een licht vergrijp.” En “Ook is het te gek dat een liegende rechter die mij en advocaat Smit aanviel, door de belastingbetaler voor tonnen gefinancierd is, terwijl ik arme journalist zelf de kosten moet betalen.”

Conclusie: één van de twee moet achter slot en grendel. Óf Kat die overigens niet alleen staat, of Demmink als de critici gelijk hebben en krijgen. Daarover meer in een volgende aflevering.

Wassenaar, 30 juni 2011
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets