Peter Poot aan Kamerleden:
"Blijf niet wegkijken na verdacht verkeersongeval Fred de Brouwer"

20-03-2014

Oud-journalist Fred de Brouwer werd op 14 maart in zijn woonplaats in Thailand van zijn scooter gereden. Hij overleefde het niet. De dader verdween even snel als hij gekomen was en is nog niet getraceerd. Aanleiding voor velen, waaronder zijn familie en journalisten, om rekening te houden met een bewuste actie. Zou De Brouwer zijn geliquideerd omdat hij veel inside informatie had over de verdenkingen tegen Demmink? Omdat hij daarover contacten had met journalisten in Nederland en misschien uit de school zou gaan klappen? "Bullshit!", klonk het direct in kringen waar mensen die de Demmink-zaak uitgezocht willen hebben worden weggezet als 'complotdenkers' en 'gekkies'.

Aan de politiek leek het nieuws helemaal voorbij te gaan: daar was men vast te druk met de gemeenteraadsverkiezingen. Peter Poot, die zich samen met zijn vader inzet om diepgaand onderzoek naar de Demmink-zaak af te dwingen, heeft de leden van de Tweede Kamer daarom per brief geattendeerd op de bizarre omstandigheden waaronder De Brouwer om het leven is gekomen. De Brouwer blijkt namelijk voor zijn leven te hebben gevreesd en anderen te hebben gewaarschuwd toch vooral voorzichtig te zijn. Op 15 februari, nog geen 4 weken voor zijn dood, stuurde De Brouwer een e-mail aan Poot na in De Volkskrant te hebben gelezen over diens acties om de Demmink Doofpot geopend te krijgen:

"Wellicht overbodig, maar ik wil u/hem toch waarschuwen. Ik ben destijds door een ex-minister ( Hilbrand Nawijn, red.) uitvoerig geïnformeerd over hoe ver de macht van D. (Demmink, red.) reikt en tot welke maatregelen hij in staat is en is geweest. Moord hoort daar bij - al heet het dan een 'ongeluk' of 'tragische omstandigheden'. Er zijn toen voorbeelden genoemd die u ongetwijfeld kent. Het is maar dat u/hij het weet!"

Als iemand dan enkele weken later het slachtoffer wordt van zo'n 'ongeluk' moeten toch alle seinen op rood springen. In zijn brief aan de Kamerleden schrijft Poot: "Ik breng dit verontrustende bericht onder uw aandacht nu Fred de Brouwer kennelijk is overkomen, waarvoor hij mijn vader en mij expliciet heeft gewaarschuwd." Hij geeft in zijn brief ook aan geen genoegen te nemen met "het grijsgedraaide non-argument" dat 'de zaak Demmink' onder de rechter is en dat de Tweede Kamer derhalve niets kan doen.

"'De zaak' waarnaar bij voortduring wordt verwezen betreft echter niet het strafrechtelijk onderzoek tegen Demmink, maar de wijze waarop opeenvolgende ministers van Justitie en het OM hun macht misbruikten om de rechtsgang te manipuleren (zie onder meer het verlinken van het Rolodex-onderzoek) en aangevers, getuigen, media en ook leden van de Tweede Kamer onder druk zetten en intimideren. Daarnaar loopt geen enkel onderzoek en dat kan ook niet anders, want dat zou alleen het parlement kunnen doen."

Poot drukt de Kamerleden met de neus op de feiten en roept hen op tot actie: "Door te blijven wegkijken, zeker na een 'verdacht' verkeersongeval van één van de belangrijkste Demmink-onderzoekers, maakt u zich mede verantwoordelijk voor bovengenoemde praktijken. Dat geldt zeker indien ook mijn vader of andere direct betrokkenen, waaronder getuigen en bronnen, iets zou overkomen."

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets