Jan Poot schrijft minister en alle fractievoorzitters Tweede Kamer

16-02-2014

"Jan Poot (89) heeft minister Opstelten en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer aangeschreven. Hij weigert genoegen te nemen met het schriftelijke antwoord van minister Opstelten dat nu de zaak Demmink onder de rechter is, hij er geen medelingen over kan doen. Het is eens te meer een voorbeeld 'hoe ongeloofwaardig de rol is die u speelt en uw ambtsvoorgangers hebben gespeeld in de kwestie Demmink'," aldus Katholiek Nieuwsblad op 14 februari.

KN citeert uit de brief van Poot: "De inmiddels afgedwongen strafrechtelijk procedure is het resultaat van een jarenlange strijd die mevrouw Van der Plas en ondergetekende - ieder vanuit het eigen belang - voeren tegen de bestuurlijke beïnvloeding van de rechtsgang".

Minister Opstelten heeft net als zijn voorgangers Donner en Hirsch Ballin steevast alles gedaan om onderzoek naar Demmink te voorkomen. Poot schrijft aan Opstelten: "De acties tegen aangevers en journalisten werden door uw ministerie gecoördineerd en de kosten van de advoca(a)ten die voor veel geld is/zijn ingehuurd werden en worden nog steeds door uw ministerie vergoed. De advocaat Knijff heeft journalisten bedreigd met persoonlijke en zakelijke ondergang als zij over de Demmink-zaak (nog) zouden publiceren. Of het nu ging om de media of de aangevers in Turkije of in Praag, in Eindhoven, Den Haag of Amsterdam het patroon van intimidatie was en is duidelijk zichtbaar."

Hij noemt 3 concrete voorbeelden:

A) Als een medewerkster van het ministerie van Justitie wordt opgeroepen om onder ede te getuigen naar aanleiding van verklaringen van twee gevangenisdirecteuren dat over Demmink al twintig jaar geleden geruchten van pedofilie de ronde zouden hebben gedaan, wordt door die getuige met steun van (op initiatief van?) het ministerie een strafklacht ingediend tegen die beide oud-gevangenisdirecteuren.

B) Toen in het Amerikaanse Congres aan de orde werd gesteld dat het Internationale Hof van Justitie uit Nederland weg moest omdat een van pedofilie beschuldigde topambtenaar niet serieus wordt onderzocht stuurde Opstelten een loodzware ambtelijke delegatie van 11 topfunctionarissen naar de Verenigde Staten om damage control te plegen. Leider van die delegatie was mr. Bolhaar, die nog op voordracht van Demmink is benoemd tot voorzitter van het College van Procureurs Generaal, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Diezelfde Bolhaar gaat dus ook zorgen voor damage control in het door het hof gelaste Demmink-onderzoek, concludeert Poot.

C) Toen eindelijk de smoking gun werd geleverd, een authentieke verklaring dat Demmink op 20 juli 1996 in Turkije is in gereisd, zijn de minister en het OM niet snel aan de slag gegaan om de zaak nu direct wel aan te pakken. Integendeel, er werd nog even snel een “rechtshulpverzoek” gedaan aan Turkije om een andersluidende verklaring te verkrijgen die kan dienen als verdedigingslinie bij het hof. "Intensieve diplomatieke begeleiding levert inderdaad een dergelijk ongeloofwaardig epistel op. Mevrouw Van der Plas heeft het hof op deze doorzichtige truc gewezen en het hof heeft op dit punt nader onderzoek gelast, schrijft Poot aan de minister.

Poot besluit zijn brief met het stellen van 15 scherpe vragen, waarop hij binnen twee weken antwoord wil.

Hij wil onder meer weten of Justitie al stappen heeft gezet om een eind te maken "aan het voor Nederland beschamende lidmaatschap van verdachte Demmink" aan het Helsinki Comité.

Ook wijst Poot erop hoe ongeloofwaardig de vice-voorzitter van de Raad van State, Piet-Hein Donner, is geworden door de uitspraak van het Hof in Arnhem. De oud-minister van Justitie was indertijd verantwoordelijk voor de benoeming van Demmink, hoewel die toen al door tientallen geruchten omgeven was. Poot: "Bent u bekend met de uitspraken van de heer Donner, waarin hij de personen die aangifte deden, wegzet als mensen die erop uit zijn de reputatie van Demmink te besmeuren, terwijl er volgens hem nog geen begin van een bewijs is. Letterlijk: 'Er is geen rook, laat staan vuur'?"

Tenslotte roept Jan Poot de minister op de stukken ter beschikking te stellen die betrekking hebben op bijeenkomsten in Turkije. De Raad van Europa en EU hebben de hunne al geleverd, maar hebben geen verslagen en deelnemerslijsten meer. "Vast staat", aldus Poot, "dat die deelnemerslijsten bij uw ministerie berusten." Poot heeft een afschrift van zijn briefwisseling met Opstelten aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer gezonden, waarbij hij hen ook verzoekt te antwoorden op zijn 15 vragen.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets