Omtzigt mond gesnoerd door ministers van Justitie, nu Klokkenluider door rechterlijke macht?

11-10-2021

Ver voordat hij de kindertoeslagaffaire aan de kaak stelde, deed Pieter Omtzigt hetzelfde met de Demmink-zaak. Toen deze kwestie door zijn toedoen opnieuw tot uitbarsting dreigde te komen, werd Omtzigt de mond gesnoerd door CDA-prominenten Sybrand Buma, Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin. De laatste twee hadden al genoeg moeite gedaan om de zaak voor altijd de doofpot in te helpen, dus daar kon nog wel een schepje bovenop. Ook VVD'ers Ivo Opstelten en Fred Teeven hadden er nog zó hun best op gedaan om de zaak toe te dekken, dat ook Mark Rutte (via Sybrand Buma - luister naar waarom Omtzigt zei het niet meer over Demmink te mogen hebben) er nog wel een schepje bovenop wilde doen. Zo werd het weer een tijdje stil rond Demmink. Maar de zaak blijft stinken en steekt van tijd tot tijd onvermijdelijk de kop weer op. Ooit komt de onderste steen boven, zou je denken, al stort volgens Demminks voorganger en oud-commissaris van de Koningin Harry Borghouts dan heel Justitie in elkaar. Justitie lijkt daar gezien de talloze schandalen daar trouwens al hard mee bezig.

Opnieuw is Demmink al geruime tijd trending op Twitter. Dat is in belangrijke mate te danken aan Huig Plug, oud-justitiemedewerker en klokkenluider van het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Plug trok aan de bel over brandgevaar, procedurefouten en racisme binnen het gevangenisziekenhuis, maar Justitie erkende zijn melding niet en werkte hem eruit. Plug vecht sindsdien door maar ontmoet dezelfde tegenwerking van vele van zijn voorgangers. Sinds hij ook informatie over de Demmink-zaak naar buiten heeft gebracht wordt hij geridiculiseerd en geframed als geradicaliseerd. Een onder de torenhoge druk doorgedraaide klokkenluider is een makkelijke prooi. Daar kan Micha Kat, ooit gerespecteerd journalist, nu gedetineerd complotdenker, over meepraten. Dus ook Huig Plug wordt inmiddels op alle mogelijke manieren in diskrediet gebracht.

Huig Plug stelde misstanden bij zijn werkgever aan de kaak. Bij Justitie, waar het aantal misstanden inmiddels niet meer te tellen is, maak je daar geen vrienden mee. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower stelde Kamervragen over de kwestie. De beantwoording van minister Sander Dekker rammelde, naar goed gebruik bij Justitie, aan alle kanten. Plug heeft in een videoverklaring de vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid hierop gewezen.

Plug besloot over meer zaken aan de bel te trekken. Recent bracht hij 'Het verhaal van Lisa', waarover Argos Radio (VPRO) in 2018 een geruchtmakende reportage uitzond, weer onder de aandacht. Eerder heeft hij meermalen aandacht gevraagd voor de Koerd Hüseyin Baybasin, die al 26 jaar op grond van 'verknipt bewijs' in de gevangenis zit. Een zaak waarin Joris Demmink een onmiskenbare en uiterst dubieuze rol moet hebben gespeeld. En zodra iemand, klokkenluider of getuige, de naam Demmink in de mond neemt begint het afweermechanisme van Justitie op volle kracht van zich af te schieten.

Maar zelfs als de naam Demmink alleen maar in de lucht hangt, schiet Justitie in een kramp. Zo is het de vraag wat er gebeurt met de begin dit jaar unaniem aangenomen motie van de Kamerleden Van den Berge (GroenLinks), Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft weliswaar een onderzoek toegezegd, maar niet op de manier zoals de indieners van de motie dat hebben gevraagd. En zo dreigt er alweer een onderste steen niet boven te komen. Ook de reportage van Argos in 2018 werd met scepsis en twijfel ontvangen, al heeft de redactie van dat programma zijn huiswerk uitstekend gemaakt (en alle vragen achteraf met groot gevoel voor verantwoordelijkheid beantwoord).

Huig Plug blijft vechten ( kijk hier zijn Huig Plug Live van 8 oktober 2021), en zal net als iedereen die hem voorging, regelmatig belachelijk worden gemaakt (een klein foutje is genoeg). Op zijn Twitter-account houdt hij zijn volgers op de hoogte van zijn strijd en wij hopen dat hij zich staande weet te houden onder de immense druk van de overheid.

Inmiddels is duidelijk dat ook de rechterlijke macht er alles aan doet bovenop het deksel van de doofpot te blijven zitten. Plug kreeg onlangs een kort geding aan de broek van landsadvocaat Pels Rijcken om hem te laten stoppen met beschuldigingen aan het adres van raadsvrouw en rechter Larissa Alwin en haar man Tim Vos, die volgens Plug en zijn juridisch adviseur Marlies van Muiswinkel (NB de moeder van Lisa uit de Argos-reportage) betrokken zijn bij het pedoschandaal waarin ook de naam van Demmink telkens weer opduikt. Ook voormalig CEO René Kiers van Pels Rijcken (wiens opvolger Frank Oranje vorig jaar zelfmoord pleegde toen bekend zou worden dat hij grootscheeps fraude had gepleegd) zou betrokken zijn. De rechter wilde deze normaal gesproken openbare zitting deels achter gesloten deuren houden, zodat de informatie van Plug niet openbaar zou worden. Plug liep daarop weg en besloot het bewijsmateriaal dan maar voor de deur van de rechtbank naar buiten te brengen. Niet alleen Justitie, maar ook de Rechtspraak wekt in deze zaak de indruk bezig te zijn aan een gezamenlijke missie om een enorme beerput onder het tapijt te vegen. Het zwaar in opspraak geraakte Pels Rijcken lijkt daarin de ideale partner om op te bouwen.

Het is de vraag hoe Plug zich staande houdt in deze strijd. Hij heeft de pech wel wat weg te hebben van de bekende, vaak nogal onorthodoxe columnist Jan Roos. Bovendien lijkt zijn aanpak op YouTube wel wat op die van Micha Kat, die na jaren van gedegen journalistiek onderzoek op een gegeven moment, schijnbaar gedreven door wanhoop, op een steeds luidruchtiger manier verhaal ging halen bij mensen en organisaties die hij bekritiseerde.

Plug is echter een échte klokkenluider, en ook zijn juridisch adviseur Marlies van Muiswinkel staat dicht bij de zaak omdat haar dochter het slachtoffer is in het spraakmakende 'Verhaal van Lisa'. Van Muiswinkel benadrukt in een emotionele verklaring bij de Rechtbank Rotterdam dat het hier niét gaat om een complottheorie maar om een échte zaak met échte slachtoffers en daders op machtige posities die de middelen hebben om hun misdrijven weg te werken. Deze beweringen zijn consistent met de onthullingen die schrijfster Yvonne Keuls al jaren geleden deed over de Haagse kinderrechter Rueb die zich jarenlang bleek te hebben vergrepen aan jongens die hem nota bene waren toevertrouwd.
Steeds weer worden dit soort ernstige zaken weggewimpeld als 'complottheorieën'. Tegelijkertijd heeft Justitie –láng voor het over 5G, 'The Great Reset' en corona ging– serieuze, grondig onderbouwde en door getuigen onder ede bevestigde aantijgingen aan het adres van Joris Demmink en andere hoge justitie-ambtenaren stelselmatig als kletspraat en complottheorieën weggezet. Dat deze website al meer dan 10 jaar bestaat en zich inzet om feiten en fictie van elkaar te onderscheiden, heeft daarin nog geen verandering kunnen brengen. Maar de Demmink Doofpot bestaat... en keer op keer dreigt deze alsnog uit te barsten. La Palma kon er wel eens bij verbleken.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets