Omstreden, maar altijd in de rug gedekt

30-10-2012

Dat is de kop boven een groot artikel in Trouw van 30 oktober 2012, waarin de krant stilstaat bij Demminks afscheid (op 31 oktober) en de niet aflatende stroom belastende feiten en opmerkelijke wendingen in de zaak-Demmink die hem tot (maar beslist ook na) zijn laatste glas champagne blijven achtervolgen. "Vermoedelijk niet eerder in Den Haag nam een topambtenaar met zoveel ruis afscheid als Joris Demmink (64). Dat is opmerkelijk, want in zijn lange carrière zocht de secretaris-generaal nooit de publiciteit. Tijdens zijn afscheidsronde die hem langs ondernemingsraad en ministersstaf voerde, was niettemin soms extra bewaking noodzakelijk om hem tegen elementen van buitenaf te beschermen, aldus de analyse van Trouw. Het artikel geeft daarna een overzicht van het spoor van verdenkingen en beschuldigingen dat Demmink bij zijn vertrek achterlaat.

De anti-Demmink demonstratie in Den Haag van 28 oktober
Trouw: In Den Haag werd zondag nog een demonstratie tegen Demmink gehouden, die tot dicht bij zijn woning voerde. De demonstranten wilden maar één ding: berechting van Demmink, die al jaren publiekelijk wordt beticht van ontucht met minderjarige jongens. Ook vandaag, zijn laatste (werk)dag, wordt in Den Haag geprotesteerd.

Gedekt en nooit serieus onderzocht
Trouw: De politiek en de top van het Openbaar Ministerie zouden Demmink hebben afgedekt, stellen zijn opponenten. Nooit zouden de aantijgingen tegen hem serieus zijn onderzocht. Verklaring hiervoor zou zijn dat Demmink 'te veel' zou weten over (ontucht)-delicten van andere hooggeplaatste Nederlanders.

Declaraties waar al menig gedeputeerde en wethouder voor is weggestuurd
Trouw: Feitelijk staat bij zijn vertrek één minnetje op zijn conduitestaat. Drie jaar terug werd zijn declaratiegedrag bekritiseerd. In twee jaar tijd spendeerde hij als gastheer 13.000 euro aan diners, lunches en goede wijnen. Dat was wat veel, vond partijgenoot en toenmalig VVD-Kamerlid Fred Teeven, de huidige staatssecretaris van veiligheid en justitie. Demmink kwam er niet door in de problemen.

Zijn ijzeren greep op het ministerie van Justitie
Trouw: Binnen het ministerie staat hij bekend als sterke persoonlijkheid. Onberispelijk, voorkomend, ongenaakbaar. Het is geen toeval dat hij zich onder drie achtereenvolgende ministers - de CDA'ers Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin en liberaal Ivo Opstelten staande heeft gehouden. De drie bewindslieden rechtten op hun beurt telkens de rug als hun secretaris-generaal in diskrediet werd gebracht.

De stortvloed aan geruchten, nooit weerlegd
Trouw: Al vijftien jaar circuleren er geruchten over vermeende ontucht door Demmink. De beschuldigingen staan in aangiftes tegen hem, in interviews, krantenadvertenties en in een aan hem gewijd boek. Vanuit zijn machtspositie zou hij 'geestverwante' homoseksuelen op belangrijke posten binnen zijn ministerie hebben benoemd.

Zorgde Demmink voor vrijgeleide moordenaar Marianne Vaatstra?
Trouw: Na de moord op Marianne Vaatstra zou hij de dader in het diepste geheim naar het buitenland hebben laten vertrekken, luidt een andere beschuldiging. Daarnaast is gesuggereerd dat vijf mensen in zijn directe omgeving - de 'mysterieuze Demmink-doden' - geen natuurlijke dood zijn gestorven.

De Demmink Doofpot
Trouw: leder justitieel onderzoek dat geen strafbare feiten van hem aan het licht brengt, wordt aangemerkt als 'verdacht', 'klassenjustitie' en 'doofpot'. Voor zover er al onderzoeken waren, zouden deze niet onafhankelijk zijn geweest, is het verwijt. In een doofpotcultuur immers sleep je de hoogste ambtenaar van het justitie-departement natuurlijk niet voor de rechter, waarschuwen Demminks tegenstanders.

De niet aflatende rugdekking van Opstelten
Trouw: Begin oktober nam minister Opstelten zijn secretaris-generaal niet voor het eerst publiekelijk in bescherming. Aanleiding waren beweringen in het Algemeen Dagblad van enkele getuigen dat Demmink begin jaren tachtig minderjarige jongens bij een Haagse pooier afnam.

De bewindsman schreef vrijwel meteen dat de veiligheidsdienst AIVD, Rijksrecherche en Openbaar Ministerie deze en andere beschuldigingen meermalen hebben onderzocht. 'De uitkomst (...) is steeds geweest dat er geen begin van juistheid is gebleken ten aanzien van de geruchten en aantijgingen', herhaalde Opstelten . En: 'Wat onderzocht moest worden, is onderzocht'.

Panorama en Gaykrant over Demmink en het Anne Frankplantsoen
Trouw: Negen jaar geleden haalden Panorama en Gaykrant bakzeil. Zij schreven dat Demmink in Eindhoven en in Praag minderjarige jongens zou hebben misbruikt. Onderzoek van de Rijksrecherche leverde niets op. De bladen moesten hun verhalen corrigeren. Een van de jongens die zou zijn misbruikt door Demmink kreeg voor het afleggen van een valse verklaring een voorwaardelijke celstraf.

Demmink zwijgt als het graf, waagt zich niet aan aanklacht smaad
Trouw: Demmink heeft in geen van alle toch zware beschuldigingen aangifte gedaan wegens smaad en laster. Zijn tegenstanders zien dit als een verkapte bekentenis. Wie publiekelijk zulke pijnlijke beschuldigingen ondergaat en hiertegen niets onderneemt, verbergt iets, of is zelfs schuldig, is hun redenatie. Demmink is consistent. Bijna tien jaar geleden al zei een woordvoerster van zijn departement dat 'vanwege de aard van zijn functie' aangifte door hem onmogelijk was. Dat standpunt werd enkele weken geleden herhaald, na hernieuwde beschuldigingen van derden, in het AD, tegen Demmink. Opstelten sprak van een gerichte campagne', ingegeven 'door een aantal personen'.

Een secretaris-generaal 'op' justitie kan op persoonlijke titel niet procederen, zonder dat dit gevolgen zou hebben voor zijn alledaagse functioneren, wordt binnen het ministerie de passieve opstelling van Demmink verklaard. Pas nu hij met pensioen gaat, ligt de weg voor hem open om eventueel juridische stappen tegen zijn opponenten te ondernemen.

Demmink en de manipulaties in de zaak Baybasin
Trouw: De Koerdische Turk Hüseyin Baybasin, die in Nederland een levenslange gevangenisstraf voor moord, drugshandel en gijzeling uitzit, is één van zijn voornaamste criticasters. Met zijn raadsvrouw Adèle van der Plas beweert hij dat Demmink achter zijn veroordeling zit. Zij geloven in een complottheorie: een samenzwering tussen de Turkse en Nederlandse overheid, met de secretaris-generaal als chantabele spin in het web.

Volgens Baybasin zou Demmink in 1995 in het Turkse Bodrum met een minderjarige jongen ontucht hebben gepleegd. Ook zou de topambtenaar de strafzaak tegen Baybasin hebben beïnvloed. Tot aan de Hoge Raad kreeg Baybasin nul op het rekest. Zijn hoop is nu gevestigd op het herzieningsverzoek dat bij dit hoogste rechtscollege is ingediend.

De bewering dat Demmink na 1986 niet meer in Turkije is geweest
Trouw: Demmink zegt dat hij alleen in 1975 en 1986 in Turkije is geweest. Bewijzen van het tegendeel zijn er niet ( Trouw heeft blijkbaar deze gegevens nog niet gezien). Twee Turkse mannen, die eerder zonder resultaat aangifte deden tegen Demmink, zouden in 1995, toen zij twaalf en veertien jaar waren, door de Turkse politie zijn geronseld, naar een hotelkamer gebracht en daar door Demmink zijn verkracht. De vermeende slachtoffers dienden een week geleden bij het gerechtshof in Den Haag een beklagschrift in, met als doel dat de secretaris-generaal alsnog hiervoor wordt vervolgd.

De niet aflatende strijd van advocate Adèle van der Plas om Demmink zich voor de rechter te laten verantwoorden
Trouw: Raadsvrouw Van der Plas vecht ook anderszins voor haar cliënten, en tegen Demmink. Volgens Van der Plas laten de Nederlandse media de kwestie rond de secretaris-generaal bewust rusten. Enkele weken geleden reisde de advocaat met oud-rechercheur Sjaak Langendoen (hij speelde een belangrijke rol in de zogenoemde IRT-affaire) naar de Verenigde Staten om voor de zogeheten Helsinki Commissie van het Amerikaanse congres een verklaring af te leggen. Hierin uitte zij kritiek op het justitiële systeem in Nederland. Dat zou volgens haar zaken als kinderprostitutie en pedofilie in de hand werken. Dat de media zich in de kwestie rond Demmink zouden laten muilkorven, draagt hieraan bij, stelde Van der Plas.

De door velen verketterde onderzoeksjournalist Micha Kat, die toch 'puik werk' heeft geleverd
Trouw: De journalist Micha Kat behoort eveneens tot de felste tegenstanders van Demmink. Kat werd dit jaar veroordeeld voor het bekladden van diens huis. Tegelijkertijd was hij een belangrijke bron voor een boek over de secretaris-generaal, het onlangs verschenen 'De Demmink Doofpot' van de oprichter van gebiedsontwikkelaar Chipshol, Jan Poot.

De kruistocht en de advertenties van Jan Poot
Trouw: Deze inmiddels 88-jarige ondernemer voert al jaren een kruistocht tegen Demmink. Met zijn zoon Peter beschouwt hij de topambtenaar als de kwade genius in de 'grondoorlog', die hij al twintig jaar tegen de Staat voert over dure grond bij Schiphol. Volgens Poot is Demmink verantwoordelijk voor het vervangen van drie rechters in Haarlem, die op het punt stonden Chipshol een hoog schadebedrag toe te kennen. Poot noemt het onbegrijpelijk dat Demmink op het ministerie kon aanblijven, terwijl zijn naam als veronderstelde ontuchtpleger de ronde doet. De ondernemer plaatste, ook in Trouw, meermalen advertenties waarin hij ageerde tegen het aanblijven van Demmink.

De ingezonden brief aan NRC van Media-advocaat Matthijs Kaaks
Trouw: In NRC Handelsblad verscheen op 23 oktober een brief van 'media'-advocaat Matthijs Kaaks. Hij stelde dat minister Opstelten de rol van de journalist als publieke waakhond minacht door voorbij te gaan aan de publicaties over Demmink in het AD. Opmerkelijk aan de brief van Kaaks was dat hij een van de raadslieden is van Chipshol.

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets