Wat durft u te denken van passiviteit NRC in de Demmink-zaak?

06-11-2013

’Durf te denken’, luidt de campagneleus van NRC Handelsblad. Het is duidelijk dat NRC wel durf toont in zijn campagne, maar niet in de krant zelf. Met name als het gaat om de bepaald niet misselijke beschuldigingen aan het adres van Joris Demmink. NRC’s Joep Dohmen werd in 2010 Journalist van het Jaar voor zijn “diepgravende onderzoek naar en onthullingen over seksueel misbruik in de katholieke kerk”. Een jaar eerder, de huidige hoofdredacteur Peter Vandermeersch was nog niet aangetreden, deed NRC ook onthullingen over Demmink. Niet over kindermisbruik maar over dat Demmink in twee jaar tijd € 18.663,09 declareerde voor lunches en diners. In een commentaar schreef Folkert Jensma zelfs in NRC: “Onkreukbaar gezag, topambtenaar Justitie geeft met declaraties slecht voorbeeld”. Sindsdien zijn velen aan de schandpaal genageld wegens seks met minderjarigen, of van het toneel verdwenen na bonnetjes-affaires. Maar duidelijk is dat men bij NRC vooral niet aan Demmink ’durft te denken’.

Dat is heel merkwaardig. Te meer omdat NRC-journalist Dohmen bij het in ontvangst nemen van zijn prijs indertijd het boetekleed aantrok, omdat de pers het misbruik in de kerk niet eerder had opgepakt. Hij rekende het nota bene zichzelf aan, dat hij niet al veel eerder dit ‘publieke geheim’ had onderzocht en schreef in NRC van 28 januari 2011 zelfs het artikel “Bij misbruik waren journalisten niet nieuwsgierig”. Naar aanleiding daarvan benaderde Chipshol-directeur Peter Poot hem en bracht dat andere publieke geheim, de affaire-Demmink, naar voren. Ondanks rappel kreeg hij geen enkele reactie van Dohmen. Waarom niet?

Op 18 oktober 2012 had vervolgens Jan Poot –de inmiddels 89-jarige samensteller van het boek De Demmink Doofpot– een persoonlijk gesprek bij NRC met Peter Vandermeersch en journalist Marcel Haenen. Poot sr. verwonderde zich erover dat NRC de Demmink-zaak de facto nog steeds doodzweeg. Het gesprek kreeg een vreemde wending. Haenen reageerde geïrriteerd en defensief, en liep na enige tijd kwaad weg. En Vandermeersch kwam tot een opmerkelijke uitspraak toen Poot sterke aanwijzingen in de Demmink-zaak naar voren bracht. Vandermeersch verhief zijn stem en sloeg op tafel. Hij zei jaren bezig te zijn geweest met soortgelijke complotverhalen in de zaak Dutroux, over netwerken in hoge kringen, terwijl hem uiteindelijk was gebleken dat Dutroux een “solitaire gek” zou zijn die meisjes vermoordde. Wie in Nederland en België is nog zo onnozel om dát te geloven? Poot kwam op 11 januari 2013 schriftelijk terug op dit "door beide partijen ... als onbevredigend ervaren" gesprek, waarin hij erop wees sindsdien niets meer over Demmink in NRC te hebben gelezen.

Onlangs kwam een Officier van Justitie in Turkije met de ‘smoking gun’: het bewijs dat Demmink wel degelijk in Turkije was in de periode dat hij door minderjarige jongens van verkrachting wordt beschuldigd. Hij en zijn advocaat hadden dit altijd ontkend, maar ineens was daar -naar inmiddels blijkt- authentiek bewijs. Slechts een artikel “Wending in affaire-Demmink” verscheen daarover in NRC en daarna volgde weer doodse stilte. Het Katholiek Nieuwsblad mag dan wel niet zo’n grote lezerskring hebben als NRC, maar als het aankomt op ’Durf te publiceren’ dan kan Vandermeersch een voorbeeld nemen aan KN’s Henk Rijkers die in een jaar tijd meer dan 50 artikelen over de Demmink-zaak schreef.

Wat is er aan de hand bij NRC? Waarom negeert NRC het Demmink-schandaal? Waarom is Joep Dohmen niet nieuwsgierig naar misbruik van kinderen door een topambtenaar? En welke rol speelt Marcel Haenen? Haenen is doorgaans zeer goed geïnformeerd. Dat komt omdat Haenen leeft van de tips die hij van het OM c.q. van procureur-generaal Bolhaar ontvangt, waardoor hij geen onafhankelijk journalist is, maar afhankelijk van Justitie, een verlengstuk daarvan. Recent nog vond correspondentie plaats tussen Jan Poot, per e-mail gericht aan Vandermeersch, en een antwoord daarop van Haenen namens NRC, naar aanleiding van de genoemde ‘smoking gun’. Hoewel Demmink’s alibi aan duigen is en hij alsmede de ministers van Justitie Donner, Hirsch Ballin en Opstelten dus jarenlang gelogen hebben, schreef Haenen: “Op dit moment zijn er volgens ons geen ontwikkelingen die een nieuw artikel rechtvaardigen. Mocht dit volgens u wel zo zijn dan hoor ik het graag.”. Aan de lezers van NRC en De Demmink Doofpot vragen wij: wat durft u hiervan te denken?

‹‹ Naar het overzicht

Reageer


 

Laatste reacties

Volg de Demminkdoofpot via RSS

De laatste Demmink tweets